Actualiteit

Een helpende hand bij je belastingaangifte

Net als de voorbije jaren komt de FOD Financiën in de maand juni naar de Opperstraat 38 om de inwoners van de gemeente te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte via taxonweb.be. De dienst is beschikbaar van 5 tot en met 26 juni, behalve op 10 en 17 juni. Breng zeker mee: je elektronische identiteitskaart en de nodige attesten en bewijsstukken voor de fiscale aftrekbaarheid van bepaalde kosten. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Uitbesteding van het parkeerbeheer

Vanaf 1 april 2019 wordt het parkeerbeheer in Elsene overgenomen door parking.brussels, het Parkeeragentschap van Brussels Gewest.

Voor de inwoners zal de overdracht zonder grote veranderingen verlopen. Enkel de aanvragen voor een vrijstellingskaart of voor de vernieuwing ervan dient nu rechtstreeks ingediend te worden bij het Elsense bureau van parking.brussels - Lesbroussartstraat 64 (het voormalige bureau van Streeteo), bij de hoofdzetel van het Agentschap (Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel), bij de verschillende antennes (Molenbeek, Vorst, Jette) of via de website parking.brussels.

De tarieven en de parkeervoorwaarden blijven ongewijzigd.

Meer info...

Meerderheidsakkoord 2018-2024

De nieuwe meerderheid stelt haar bestuursakkoord voor de komende zes jaar voor.
Je kan het online lezen of een exemplaar aanvragen via info at elsene punt brussels

Meer info...

Stoep sneeuwvrij maken

Afdeling 13 van het algemeen politiereglement stelt dat trottoirs die bedekt zijn met sneeuw of ijzel geruimd of slipvrij gemaakt moeten worden en dit over een breedte van minstens 1,5 m naargelang de breedte van de stoep.

Bent u (mede-)eigenaar, huurder, conciërge, portier, wachter of een andere persoon die instaat voor het dagelijkse onderhoud van de plaats, dan dient u hiervoor te zorgen, zo niet riskeert u een boete. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid indien iemand zich verwondt bij het vallen voor uw woning.

Meer info...

Eerbetoon aan Simone Veil

Op woensdag 18 juli wordt een eerbetoon gehouden voor politica Simone Veil, die vorig jaar overleed. De ceremonie vindt plaats van 12 tot 13.30 uur voor het Europees Parlement (Luxemburgplein). We zullen stilstaan bij verschillende facetten van het leven van mevrouw Veil: overlevende van de Holocaust, de joodse godsdienst, het bestaan van de staat Israël, de emancipatie van vrouwen en abortus, de situatie van gevangen in Frankrijk en de opbouw van Europa. Simone Veil was de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement.

Inhuldiging Elsensesteenweg

De vernieuwde Elsensesteenweg wordt op zaterdag 7 juli ingewijd met een stoet, livemuziek, kinderanimatie en een feestelijke straatpicknick. Vanaf 13 uur. Gratis.

Meer info...

Scholen 'Bois de la Cambre - Marinette De Cloedt'

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft tijdens de vergadering van maandag besloten om de scholen 7 en 8 'Bois de la Cambre' te vernoemen naar Marinette De Cloedt, de Elsense Schepen van Openbaar Onderwijs die vorige donderdag is overleden.

De keuze voor de naamsverandering is niet willekeurig aangezien Marinette er zelf naar school ging tijdens haar kinderjaren en een bijzondere band had met de schoolsite.

Marinette De Cloedt was zeer betrokken bij de Elsense leerlingen en zette zich volop in om hun kwalitatief onderwijs te bieden en te voorzien in infrastructuur die hun ontwikkeling mogelijk maakte in een verwelkomend kader waar ze zich kunnen ontplooien.

Met trots opende ze samen met haar collega's een gloednieuwe ruimte in scholen 7 en 8 in september vorig jaar. Daarmee werd de eerste fase van de renovatiewerken in scholengroep 'Bois de la Cambre' afgerond.

Na de naamsverandering zal de schoolsite 'Bois de la Cambre - Marinette De Cloedt' heten.

"Het was voor ons vanzelfsprekend dat de school de naam van Marinette zou krijgen", verklaart Dominique Dufourny, burgemeester van Elsene. "Ze was gepassioneerd en zette zich onvoorwaardelijk in voor anderen en voor de Elsense leerlingen. Voortaan draagt de school, die ze graag 'haar school' noemde, haar naam. Het is een belangrijk symbool en ze krijgt ermee het eerbetoon dat ze verdient."

De beslissing zal bekrachtigd worden tijdens de gemeenteraad van 26 april. De naamsverandering zal in de maand mei geofficialiseerd worden met een inauguratie.

Overlijden Marinette De Cloedt

Het College van Burgemeester en Schepenen van Elsene meldt u met droefheid het overlijden van Marinette De Cloedt.
Als schepen van Openbaar Onderwijs en Gezondheid zette Marinette De Cloedt zich volop in voor het bestuur van de Elsense scholen.
Sinds 1988 en het begin van haar politieke loopbaan in de Elsense gemeenteraad ging haar engagement uit naar kinderen.
Bovenal vond ze het belangrijk dat de kinderen in de gemeentescholen zich kunnen ontplooien en respect leren opbrengen voor de andere en zijn anders-zijn.
Marinette De Cloedt plaatste kunst en cultuur in het middelpunt van het pedagogische project.
Als humaniste en liefhebster van poëzie en piano was haar werk doordrongen van haar grote gevoeligheid, die ook zal voortleven in de herinneringen die we aan haar koesteren.

In de hal van het gemeentehuis is vanaf vandaag een rouwregister geopend.
Op 19 april om 11 uur wordt in het gemeentehuis een huldigingsplechtigheid gehouden.

Gewijzigde plannen voor de heraanleg van het Fernand Cocqplein

De gemeente Elsene en het Gewest ontmoetten gisterenavond het Green XL comité en het wijkcomité IXL Nord om de uitvoeringsplannen rond het Fernand Cocqplein voor te stellen. Dit als vervolg op eerdere ontmoetingen van de voorbije maanden en op vraag van de bewoners om meer groen te implementeren. Minister Smet en Burgemeester Dufourny bevestigden er dat het nieuwe plein uit 984m² groene ruimte zal bestaan, het dubbele van wat het vandaag is.

"Bij dit project hebben we de buurt intensief betrokken, dit zowel vóór, tijdens als na het openbaar onderzoek. Dankzij die dialoog hebben we het project kunnen verbeteren onder meer door meer groen op het plein te voorzien. Elsene krijgt hiermee een nieuw groen hart. Maar hier stopt het niet, we zetten de komende weken de dialoog met de inwoners en handelaars voort om te bepalen welke soorten beplanting in de groene ruimten van het plein zullen komen", zegt Pascal Smet, Brussels Minister van Mobiliteit.

"De herinrichting en verfraaiing van het Fernand Cocqplein is een project dat ons nauw aan het hart ligt. We gaan voor een gezellige, aangename groene ruimte, die gedragen wordt door bewoners en handelaars . De Gemeente en het Gewest zitten op hier op dezelfde golflengte en werken goed samen met een mooi resultaat tot gevolg ." zegt Dominique Dufourny, Burgemeester van Elsene.

Het Gewest en de gemeente komen met de wijzigingen tegemoet aan de vraag door de 8 Catalpa-bomen op de stoep (kant van de Tulpstraat) te behouden. Daarnaast worden 9 nieuwe hoogstammige bomen aangeplant. Er worden zo slechts 6 bomen gekapt op het plein waaronder 2 Laburnums die gevaarlijk en toxisch werden bevonden door Leefmilieu Brussel. Ter herinnering over de volledige Elsensesteenweg en Fernand Cocqplein zullen 12 bomen verdwijnen, in de plaats daarvan worden 37 nieuwe aangeplant en 4 verplaatst.

Campagne 'All Genders Welcome'!

Het RainbowHouse Brussels heeft samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federatie Wallonië-Brussel en 12 Brusselse gemeenten, waaronder de gemeente Elsene, de campagne 'All Genders Welcome' gelanceerd!
Het doel van de campagne is erop te wijzen dat alle koppels en gezinnen welkom zijn, dat elk individu het recht heeft haar/zijn genderidentiteit in volle vrijheid te beleven en dat de openbare ruimte van alle Elsense inwoners/inwoonsters is.

Meer informatie:
kabinet Solidariteit - Gelijke kansen : 02/ 515 61 20
dienst Solidariteit - Gelijke kansen : 02/515 72 80

Bezoek aan het patrimonium van de begraafplaats van Elsene

De gemeente Elsene heeft een nieuwe brochure uit: 'De begraafplaats van Elsene, een stad in het klein'. In de brochure wordt de evolutie van de begraafplaats beschreven vanuit historisch, erfgoedkundig, stedenbouwkundig en sociologisch oogpunt. Ook verschillende beroemdheden die er begraven liggen komen aan bod.

Burgemeester Dominique Dufourny, Nathalie Gilson, Schepen van Patrimonium en de leden van het college van burgemeester
en schepenen nodigen u van harte uit voor een geleid bezoek aan de begraafplaats op zaterdag 25 november 2017 om 10.30 uur.

Aanslag in Barcelona

Naar aanleiding van de aanslag in Barcelona op donderdag 17 augustus wil het college van burgemeester en schepenen de slachtoffers van deze terreurdaad eer betonen en steun betuigen aan hun familie en naasten. "De herhaling van deze verschrikkelijke aanslagen op onze waarden en onze levenswijze doet ons meeleven met iedereen die persoonlijk geraakt wordt door terreur. Een open, kosmopolitische stad als Barcelona herinnert ons aan een gevoel van menselijkheid waar haatpredikers niet tegen op kunnen."

Het college van burgemeester en schepenen

112 SOS

Noodcentrales nu ook bereikbaar via app 112 BE. Download de app en registreer je.

Meer info...

Parkeerplan

Vanaf 1 juni is het nieuwe parkeerplan van kracht. De belangrijkste wijziging is de verandering naar blauwe zone in het zuiden van Elsene. Bewoners van deze zone kunnen voortaan een bewonerskaart aanvragen waarmee ze in die sector kunnen parkeren (uitgezonderd in de straten waar de rode zone geldt.)
Info: 02 647 79 49

Meer info...

Gratis wifi in Elsene

Je kan in Elsene op drie plaatsen gebruik maken van het officiële gratis netwerk wifi.brussels:

- Fernand Cocqplein
- Dienst Bevolking (Elsensesteenweg 168A)
- Flageyplein

Selecteer met je smartphone, tablet of laptop het netwerk wifi.brussels en maak met je emailadres eenmalig je gratis account aan om via alle hotspots van het netwerk te kunnen surfen. Je toestel wordt automatisch herkend zonder dat je je logingegevens elke keer opnieuw moet invoeren. Gemakkelijk!

Meer info...

Van de Galerij van Elsene naar de "Matongegalerij"

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Elsene gaat stappen ondernemen om de naam van de Galerij van Elsene te wijzigen. Deze zal voortaan de officiële naam "Matongegalerij" dragen.

De laatste weken werd de gemeente Elsene aangesproken door de vertegenwoordigers van de handelaars in de galerijen van Elsene, Naamsepoort en Waversesteenweg in verband met de algemene situatie van hun commerciële ruimten en de zogenaamde "Matongewijk".
Na een ontmoeting met de leden van het college werd een overleg gestart tussen de verschillende actoren die oplossingen kunnen aanbrengen voor de aangehaalde problemen, aangezien de situatie van de galerij van Elsene bijzonder zorgwekkend blijkt te zijn.
Matonge is een plaats die leeft, die beweegt en die evolueert. Deze dynamiek geeft een bijzondere toets aan de wijk, die op geen enkele andere in de hoofdstad lijkt. Deze onbetwistbare rijkdom vormt een ware troef voor Elsene en de gemeente wil er dan ook een plek van maken waar het goed leven is.
In die zin wil de gemeente ook de identiteit van de Matongewijk bevestigen, die tot op heden een buurtschap is en geen officiële benaming. De stappen worden in dit opzicht doorgevoerd zodat de Galerij van Elsene de naam "Matongegalerij" kan dragen. Volgens de procedure dient de Koninklijke Commissie voor Toponymie geraadpleegd te worden en moet men de buurtbewoners vooraf op de hoogte brengen. Het is dan aan de gemeenteraad om de belissing te bekrachtigen.
Alle symbolische wijken van de gemeente hebben een plein of een verkeersader die ernaar verwijst. Ik denk daarbij aan het Flageyplein, het Kasteleinsplein, het Brugmannplein, het Luxemburgplein, de rotonde Begraafplaats van Elsene, de Gulden Vlieslaan en -galerij, de Louizaflessenhals en de Louizagalerij, benadrukt Dominique Dufourny, burgemeester. In de zogenaamde "Matongewijk" is er eigenlijk niets dat officieel naar deze naam verwijst. Wat zou er nu mooier zijn dan dat de Galerij van Elsene, die ook de Waversesteenweg met de Elsensesteenweg verbindt, trots de naam "MATONGEGALERIJ" draagt en officieel de erkenning van een hele wijk in de verf zet.

Contact: Dominique Dufourny, burgemeester van Elsene 0475 35 62 12

25 november: Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Het witte lint dragen, dat is zich er publiekelijk toe verbinden:

  • Zich nooit schuldig te maken aan geweld tegen vrouwen
  • Nooit de ogen te sluiten voor of in te stemmen met dergelijk geweld
  • De daders niet goed te praten
  • Nooit te zeggen: "Die vrouwen hebben er zelf om gevraagd"
  • Gewelddadige mannen te overtuigen om hulp te zoeken


De "witte linten" zijn verkrijgbaar bij de dienst Solidariteit - Gelijke Kansen - 02.648.19.09

Roger Lallemand is overleden

Oud-senator en minister van Staat Roger Lallemand is overleden. Hij was van 1982 tot 2006 gemeenteraadslid in Elsene.
Als politicus spitste hij zich toe op ethische thema's zoals het recht voor vrouwen om over hun eigen lichaam te beschikken en het recht op waardig sterven.
Als advocaat verdedigde hij de arts Willy Peers in 1973 in een zaak rond abortus en anticonceptie. Lallemand schreef geschiedenis met het wetsvoorstel dat abortus onder voorwaarden niet langer strafbaar maakte.
Hij lag aan de basis van ethische en progressieve wetten die ons de dag van vandaag zeer dierbaar zijn, zoals de abortus- en euthanasiewet, het homohuwelijk...
Het college van burgemeester en schepenen van Elsene biedt zijn innige deelneming aan de familie en naasten van Roger Lallemand, een groots politicus met duidelijke overtuigingen.

Aanslag van Nice

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen van afgelopen nacht in Nice wil het college van burgemeester en schepenen van Elsene hulde brengen aan de slachtoffers van deze afschuwelijke daad. "Onze diepe solidariteit en vriendschap gaan in het bijzonder uit naar de personen die rechtstreeks getroffen worden door dit drama. We voelen ons meer dan ooit verbonden met de Franse bevolking en delen haar leed."
Het college van burgemeester en schepenen

Aanslagen Brussel - Rouwregister

We zijn allemaal heel erg aangeslagen na de afschuwelijke aanslagen gisteren in de luchthaven van Brussel-Nationaal en de Brusselse metro. Onze gedachten van solidariteit gaan naar de slachtoffers, hun families en aan alle hulpdiensten voor hun toewijding, professionalisme en moed. We nodigen alle Elsenaars uit om blijk te geven van kalmte en solidariteit tijdens deze bijzonder moeilijke momenten voor ons land.

We houden vandaag om 12:00 uur een minuut stilte op het Fernand Cocqplein, voor het gemeentehuis. Iedereen kan vanaf vandaag 23 maart ook het rouwregister tekenen in de zaal Les pas perdus in het gemeentehuis.

Het college van burgemeester en schepenen


Dreigingsniveau 4 - 23 maart 2016

Maatregelen geldig voor woensdag 23 maart 2016 : Heropening van de gemeentediensten

Noodnummer 1771

Ter herinnering : het noodnummer van het crisiscentrum is 1771.

Scholen - Creches - Kleuterscholen zijn open

Alle gemeentelijke scholen, crèches en kleuterscholen zijn open op woensdag 23 maart 2016, met versterkte politieaanwezigheid. Meer inlichtingen bij de dienst openbaar onderwijs op 02 515 65 15.

Heropening gemeentebestuur en gemeente-instellingen

Het gemeentebestuur en alle gemeente-instellingen (Museum, zwembad, bibliotheken, sportcentrum, Emergence XL, wijkhuizen, ...) zullen opnieuw toegankelijk zijn op woensdag 23 maart.

Rouwregister

Het college van burgemeester en schepenen zal vanaf morgen 23 maart 12 uur een rouwregister openen voor inwoners in de zaal Les pas perdus in het gemeentehuis (Elsensesteenweg 168).

Zie ook: Informatiedienst

Laatste verandering: 2016-07-05 10:26:36