Smogalarm

Een smogalarm wordt afgekondigd als er pollutiepiek verwacht wordt. Dit wordt aangekondigd op de elektronische informatiepanelen in en rond het Brusselse Gewest, op de website van Leefmilieu Brussel, door de 19 gemeenten en de media (radio, televisie, geschreven pers, websites).

Wat is een pollutiepiek?

Een pollutiepiek is een moment waarop er een verhoogde concentratie van een of meerdere vervuilende stoffen in de lucht hangt. Een van die stoffen is ozongas, dat tegelijkertijd heilzame en giftige eigenschappen heeft. Op grote hoogte (in de stratosfeer) filtert het de schadelijke zonnestralen en beschermt het op die manier onze huid. Maar als het in sterk geconcentreerde vorm voorkomt op lage hoogte (in de troposfeer), waar het door iedereen kan worden ingeademd, brengt ozon gezondheidsrisico's met zich mee.

Deze pieken ontstaan wanneer er veel zon is en weinig wind, waardoor de luchtmassa's zich trager verplaatsen en de vervuilende stoffen als het ware vast komen te zitten onder een denkbeeldige stolp.

Wat zijn de gezondheidsrisico's?

Dit soort pieken leidt vooral tot ademhalingsproblemen. De eerste slachtoffers zijn kinderen, ouderen en mensen met een longziekte. Deze kwetsbare groepen kunnen last hebben van zware vermoeidheid en ademhalingsproblemen of zelfs een astma-aanval krijgen.

Welke maatregelen treft het Brusselse Gewest?

De voornaamste oorzaken van ozonconcentraties op lage hoogte zijn de verwarming van gebouwen en de uitlaatgassen van voertuigen. Het Brusselse Gewest is natuurlijk sterk verstedelijkt en dus rijden er veel voertuigen rond. Om de gezondheid te beschermen van iedereen die in het Gewest woont of werkt, legt de gewestelijke overheid beperkingen op bij smogalarm.

Deze maatregelen zijn ingedeeld in 3 interventiedrempels.

Interventiedrempel 1:

  • er wordt informatie verspreid over het soort pollutiepiek
  • tips om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen
  • toegestane maximumsnelheid van 50km/u (90 km/u op de ring)
  • groter aantal snelheidscontroles

Interventiedrempel 2:

  • de maatregelen van interventiedrempel 1 zijn van kracht
  • toepassing van het systeem van "alternerende nummerplaten" voor lichte voertuigen (minder dan 3,5 ton)
  • uitbreiding van gratis openbaar vervoer
  • verbod voor zware voertuigen (meer dan 3,5 ton) om te rijden tijdens de spitsuren
  • begrenzing tot 20° van de verwarming van gebouwen voor tertiaire activiteiten

Interventiedrempel 3 is het hoogste niveau. Dan wordt alle verkeer volledig verboden, inclusief zwaar verkeer.

Op de website van Leefmilieu Brussel vind je een "pollumeter" die de luchtkwaliteit in het Brusselse Gewest weergeeft.

Laatste verandering: 2018-05-03 12:10:37