Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Nationaliteit van het kind

Alle kinderen met een Belgische vader of een Belgische moeder bezitten de Belgische nationaliteit vanaf hun geboorte. Een Belgisch kind dat in het buitenland geboren wordt, kan ook de andere nationaliteit krijgen, voor zover de wetgeving van het land in kwestie dit toelaat (zie ambassades en consulaten).

Wanneer het kind in het buitenland wordt geboren, krijgt hij enkel de Belgische nationaliteit indien zijn ouders een echte band met België kunnen aantonen, met andere woorden, indien beiden in België geboren en opgevoed werden.

Wettelijke referenties: Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Laatste verandering: 2015-04-23 17:01:30