elsene.be

Commissies (secties)

In overeenstemming met de Gemeentewet mag de Gemeenteraad in eigen schoot commissies inrichten die belast worden met het voorbereiden van de discussies tijdens de officiële zittingen (Nieuwe Gemeentewet, art. 120). Deze commissies (de "secties") bestaan uit Gemeenteraadsleden en nemen de politieke evenredigheid in acht. Indien nodig mogen deze commissies beroep doen op externe deskundigen of op betrokken personen. De modaliteiten van de samenstelling en van de werking van de commissies moeten door een huishoudelijk reglement worden vastgelegd.

1ste Commissie:
Politie, Burgerlijke Stand, Bevolking, Informatie, Algemene zaken, Administratieve Politie, Evenementen, Foren en markten, IDBD, MBVW.

2de Commissie:
Personeel, Pensioenen, Elsene-Preventie, Jeugd, Tewerkstelling, Sociale Integratie, Verbroederingen, Internationale Samenwerking, Toezicht OCMW, Sport.

3de Commissie:
Cultuur, Museum, Sociale zaken en Senioren.

4de Commissie:
Stedenbouw, Leefmilieu, Patrimonium en Vroege Kinderjaren (Crèches en Peutertuinen) .

5de Commissie:
Openbaar onderwijs en Gezondheid.

6de Commissie:
Europa, Levenskwaliteit en Dierenwelzijn.

7de Commissie:
Financiën, Handel, Economische ontwikkeling, Openbare Netheid.

8ste Commissie:
Nederlandstalige cultuur, Informatica, Wijkleven, Drukkerij, Economaat.

9de Commissie :
Stadsvernieuwing, Wijkcontracten, Mobiliteit, Gemeentelijke Eigendomen, Juridische zaken, Aankoopcentrale.

10de Commissie:
Openbare Werken, Vervoer, Solidariteit, Sociale samenhang, Gelijkheid van kansen, Familie, Intergenerationele relaties, Erediensten, Toezicht Ziekenhuizen.

Laatste verandering: 2016-12-09 15:20:14