Adviesraad voor personen met een handicap

Sinds 1 januari 2006 heeft de gemeente een adviesraad voor personen met een handicap (APH) nadat ze het gemeentelijk charter voor de integratie van personen met een handicap ondertekend heeft.

De APH dient voorstellen in die bijdragen tot de ontwikkeling van een allesomvattende politiek voor de integratie van personen met een beperking. De adviesraad wordt voorgezeten door de schepen die instaat voor het gehandicaptenbeleid.

Volgens de statuten gestemd door de gemeenteraad bestaat de adviesraad uit:

De adviesraad heeft een adviserende rol bij problemen die te maken hebben met de integratie van personen met een beperking: informatie, huisvesting, integratie op school, toegankelijkheid, mobiliteit, werkgelegenheid, vrije tijd...

De raad heeft het over deze onderwerpen en stelde al verschillende acties voor aan het college:

  • toegankelijkheid van de stembureaus;
  • bewustmaking van het gemeentepersoneel voor het onthaal van personen met een handicap ;
  • bewustmaking voor de problematiek van handicap door de tentoonstelling "vrouwen en handicap";
  • opleiding gebarentaal;
  • beschikbaarheid van gemeentediensten;
  • problematiek van parkeren voor personen met een handicap;
  • tewerkstelling, ...

Laatste verandering: 2016-05-11 15:27:19