Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Gemeentelijke peutertuinen

In peutertuinen worden kinderen tussen 18 maanden en 3 jaar opgevangen. Normaal vangen ze 18 tot 48 kinderen op (soms meer, maar dat is uitzonderlijk) en zijn ze minstens 10 uur per dag open, van maandag t/m vrijdag, en dit 220 dagen per jaar. De bijdrage die je als ouder moet betalen, is afhankelijk van de maandelijkse inkomsten van het huishouden en is bovendien fiscaal aftrekbaar. De peutertuin worden gecontroleerd en gesubsidieerd door Kind en Gezin of door het Franstalige "ONE".

Zodra het kind 9 maand oud is, of wanneer het verblijf in een peutertuin noodzakelijk wordt, moet je als ouder (of persoon die op het kind past) contact opnemen met de verpleegster die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke peutertuin. Dit kan van maandag t/m vrijdag, tussen 7.30 en 18 uur. De bijdrage wordt vastgesteld volgens de inkomsten van het gezin. Je moet dus een inkomstenattest (loonfiche, aanslagbiljet,...) en het gezondheidsboekje meebrengen.

Het reglement van inwendige orde van de gemeentelijke peutertuinen downloaden

Map - Tekst

Laatste verandering: 2019-02-26 14:10:44