Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Uittreksel uit het Strafregister

Ook wel bewijs van goed gedrag en zeden genoemd.

Aan te vragen aan de loketten van de bevolkingsdienst, voorzien van je identiteitskaart of via het online loket.

Prijs: €10 (Gratis voor een eerste job).

Wie mag het uittreksel afleveren?

De burgemeester van de gemeente waarin de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven. Verblijf je buiten België, vraag dan het uittreksel aan bij het centraal strafregister.

De burgemeester kan deze bevoegdheid delegeren aan bij naam aangewezen ambtenaren die gelast zijn met het beheer van het strafregister in de gemeente .

Wie kan het uittreksel aanvragen?

Iedere inwoner van de gemeente, Belg of buitenlander.

Aan wie kan het uittreksel afgeleverd worden?

Enkel aan de persoon die het aanvraagt en nooit rechtstreeks aan het openbaar bestuur, de privé-instantie of de particulier die vraagt om het document voor te leggen, behalve uitzonderingen wat betreft de overheidsinstanties.

De verschillende soorten uittreksels uit het strafregister

  1. Model voor een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet zijn gereglementeerd
  2. Model voor een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn gereglementeerd (wetsbepalingen of reglementaire bepalingen)
  3. het 'minderjarigenmodel' Model om toegang te krijgen tot een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Laatste verandering: 2021-01-15 10:11:03