Gezondheidsorganisaties

Alcooliques anonymes - Afdeling Elsene

Marsveldstraat, 11 - 1050 Brussel
Tel. : 02.513.23.36
"Alcooliques Anonymes" is een vereniging bestaande uit mannen en vrouwen die hun ervaringen, hun kracht en hun hoop delen om hun probleem op te lossen en om andere personen van hun drankverslaving te helpen genezen.

"Association de parents d'enfants déficients auditifs francophones" (APEDAF)

Van Eyckstraat, 11A/5 - 1050 Brussel
Tel : 02.644.66.77 - Fax : 02.640.20.44
E-mail: info@apedaf.be - Website : www.apedaf.be
De "APEDAF" heeft als doelstelling om elk doof of slechthorend kind - en zijn familie- te ondersteunen, op het gebied van opvoeding, van cultureel, sociaal en professioneel leven, met achting voor hun mogelijkheden en behoeftes.

Belgische Cardiologische Liga

Elyzeese Veldenstraat, 63 - 1050 Brussel
Tel. 02.649.85.37 - Fax 02.649.28.28
E-mail: ligue.cardio.liga@tiscali.be - Website : www.liguecardioliga.be
De actie van de Belgische Cardiologische Liga beoogt drie voornaamste doelstellingen: informatie aan de bevolking verstrekken over hart- en vaataandoeningen en over de mogelijkheden om ze te voorkomen,
de organisatie, in ons land, van de cardiovasculaire preventie bevorderen en de familiale, sociale en professionele revalidatie van de hartpatiënten aanmoedigen.

FEVLADO - Federatie van Vlaamse Doven Organisaties

Website : www.fevlado.be
Sinds meer dan 20 jaar groepeert de FEVLADO verschillende verenigingen, liga's of gewestelijke centra die acties uitvoeren om dove personen te valoriseren, om hun een brede en een snelle informatie toegankelijk te maken en om de gebarentaal te promoten.

"Fédération francophone des Sourds de Belgique"

Van Eyckstraat, 11A/4 - 1050 Brussel
Tel. 02.644.69.01 - Fax 02.644.68.44
E-mail: infos@ffsb.be - Website : www.ffsb.be

"Lama" project

Amerikaansestraat, 211-213 - 1050 Brussel
Tel. 02.640.50.20
E-mail: projet.lama@swing.be
Sinds 1983 bieden de steunpunten van het "LAMA" project substitutieverzorging aan druggebruikers om het geweld te doen verminderen dat het gevolg is van de dringende noodzaak om tot verdovingsmiddelen te geraken. De steunpunten zijn in de wijken aanwezig, ze komen in contact met de families en maken ze van het probleem bewust. Ze trachten de patiënten in het netwerk in te schakelen en andere druggebruikers gevoelig te maken.

De Nationale Stichting voor Hulp aan zwaar Verbranden

Vleurgatsesteenweg, 221 - 1050 Brussel
Tel. 02.649.65.89
E-mail: info@brandwonden.be - Website : www.brandwonden.be
De bedoeling van de Nationale Stichting voor Hulp aan zwaar Verbranden is patiënten financieel te steunen, zowel door rechtstreekse hulp als door ondersteuning van patiëntgerichte initiatieven. De Stichting investeert zich bovendien in preventie van huisbrand. Preventiecampagnes maken de burgers vertrouwd met de risico's van bepaalde handelingen en wijzen hen de weg naar de meest doeltreffende EHBO - methodes. Onderwerpen die reeds aan bod kwamen, waren o.a. barbecuen, vuurwerk, rookmelders en EHBO - instructies.

"Prospective Jeunesse" VZW

Mercelisstraat, 27 - 1050 Brussel
Tel. 02.512.17.66
E-mail: prospective.jeunesse@skynet.be - Website : www.prospective-jeunesse.be
"Prospective Jeunesse" verstrekt informatie, opleidingen, preventiemateriaal en publicaties. De VZW zorgt voor de wisseling van praktijken en ervaringen op het gebied van verdovingsmiddelen.

"Question Santé" VZW

Viaductstraat, 72 - 1050 Brussel
Tel. : 02.512.41.74 - Fax : 02.512.54.36
E-mail: question.sante@skynet.be - Website : www.questionsante.org
Deze vereniging voert verscheidene acties uit en publiceert brochures over actualiteitsthema's, in samenwerking met "Omtrent Gezondheid".

Het Rode Kruis van België

Vleurgatsesteenweg, 98 - 1050 Brussel
Tel. : 02.645.44.11 - Fax : 02.646.04.39
Joseph Stallaertstraat, 1/8 - 1050 Brussel
Tel. : 02.349.55.06 - Fax : 02.343.89.90
Website : www.rodekruis.be
E-mails :

Similes

Maria Malibranstraat, 43 - 1050 Brussel
Tel. 02.511.99.99 - Fax 02.503.47.15
E-mail : bruxelles@similes.org - Website : www.similes.org
De VZW Similes Brussel is een vereniging die hulp verleent aan personen met psychiatrische problemen en aan hun nabijen. Voor wie ervaringen en ondersteuning wenst te delen organiseert Similes woordgroepen die door beroepsanimators worden geleid.
Similes stelt ook debat-conferenties voor, over bepaalde thema's (sommige geestesziekten, verzorgingen en erfelijkheid), over de beste wijze om met een gezinslid te leven dat aan een geestesziekte lijdt en over de financiële en juridische problemen die deze ziekten meeslepen.
De sociale, psychologische en juridische dienst onthaalt u op afspraak om u te beluisteren, te ondersteunen, te oriënteren en in te lichten. Er bestaat ook een documentatiecentrum.

Sociale Dienst "Info - Sourds" te Brussel, VZW

Van Eyckstraat, 11a/4 - 1050 Brussel
Tel. : 02.644.68.87 - Fax : 02.644.68.87
De Sociale Dienst richt zich tot personen die doof of slechthorend zijn, en tot hun omgeving. De Dienst informeert, oriënteert en indien nodig, begeleidt de persoon in verschillende vakken: sociale rechten, huisvesting, administratieve handelingen, gezondheid, financiën, communicatie, rechten, enz. Permanentie: dinsdag tussen 14u en 19u, donderdag tussen 9u en 12u en op afspraak.

Het Solbos Ambulatorium

Adolphe Buyllaan, 110 B - 1050 Brussel
Tel. : 02.648.50.18 - Fax : 02.649.21.58
E-mail: ambu.solbosch@swing.be
Het Solbos Ambulatorium staat in voor drugverslaving en is door de COCOF officieel erkend. De dienst houdt zich bezig met personen die aan alcohol-, drugs- en medicijnenverslaving lijden, alsook met de mensen die in hun omgeving leven. Onthaal en beluistering van de personen, psychosociale begeleiding, steun en follow-up in de gevangenis van druggebruikers uit het Brusselse. Permanentiedienst: maandag en donderdag, tussen 13u en 17u.

Laatste verandering: 2019-12-09 09:52:55