Uitzonderingen

elsene.be

Uitzonderingen

Automatische vrijstellingen

Sommige vervoermiddelen genieten automatisch van een vrijstelling :

 • openbaar vervoer
 • taxi's
 • voertuigen van de hulpdiensten
 • bestickerde voertuigen van personen die in de medische of paramedische sector werken en huisbezoeken afleggen, instaan voor dringend leveringen van medicijnen of voor medische transporten, zoals orgaantransporten,...
 • openbare nutsvoertuigen (afvalophaling, schoonmaak en onderhoud van de straten)
 • spoedvoertuigen van publieke diensten (Belgacom, Fluxis, Sibelga, Vivaqua,...)
 • bussen (voertuigen met minstens acht plaatsen, plus de chauffeur, bedoeld om kinderen naar school te brengen, voor het groepsvervoer van werknemers of toeristen,...)
 • mediavoertuigen met logo
 • personen met een handicap en een kaart voor gehandicapten
 • diplomatieke voertuigen (CD-nummerplaat)

De burgemeesters kunnen uitzonderingen toestaan die gelden in het hele gewest.

Vrijstellingen voor minder vervuilende voertuigen

Het rijverbod is niet gericht op voertuigen met zeer goede milieuprestaties. Het ministerie van leefmilieu stelt jaarlijks een lijst met deze voertuigen op en communiceert dat in een rondzendbrief.

Een vrijstelling aanvragen

Individuele vrijstellingen :
Vrijstellingen worden enkel toegewezen als er sprake is van verplaatsingen die om medische redenen uitsluitend met een auto kunnen gebeuren.

De aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente waar de particulier in kwestie gedomicilieerd is. Niet-Brusselaars moeten dit doen in één van de Brusselse gemeenten.

Vrijstellingen om professionele redenen
In het geval van werknemers moet de aanvraag ingediend worden door de werkgever.
Zelfstandigen kunnen zelf hun vrijstellingsaanvraag indienen.
Dit zijn de voorwaarden voor een vrijstelling om professionele redenen :

 • het werkrooster is onverenigbaar met dat van het openbaar vervoer
 • personeel dat van wacht is en moet kunnen reageren op mogelijke crisissituaties (branden, explosies, overstromingen, aardbevingen, defecten aan technische installaties, informaticasystemen of infrastructuren, enz.);
 • mensen die in noodgevallen hulp moeten bieden (loodgieters, slotenmakers, verwarmingsmonteurs, enz.);
 • bedrijven die maaltijden verdelen ten behoeve van gepensioneerden, mensen met een beperking en mensen die in isolement leven.

Indien een werknemer met vrijstelling op het nippertje wordt vervangen door een andere werknemer zonder vrijstelling, dan volstaat het om een attest vast te nieten aan het vrijstellingsbewijs met de vermelding dat werknemer met nummerbord X vervangen is door werknemer met nummerbord Y.

Aanvragen voor vrijstellingen van het rijverbod moeten aangevraagd en afgehaald worden bij de dienst bevolking. De aanvraag kan ook ingediend worden via het e-loket.

Vrijstellingen zijn geldig voor de hele winterperiode op het grondgebied van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Laatste verandering: 2017-01-16 14:40:21