elsene.be

Podiumkunsten

De podiumkunsten vormen een hoofdonderdeel van het cultuurprogramma van de gemeente. Elsene bezit verschillende zalen, zoals het Klein Mercelistheater, de polyvalente zaal en het Molièretheater, waarin we zoveel mogelijk verschillende voorstellingen programmeren voor een steeds uitgebreider publiek.

Corps confiants

Corps confiants is een initiatie in het contactdansen, toegankelijk voor iedereen. Een muzikant begeleidt een koppel dansers die de deelnemers het lichaam en zijn luistervaardigheden leren te ontcijferen. Gewichtloosheid, vallen, hoog en laag, geluiden, samen dansen, vertrouwen hebben in jezelf en de ander...

Laatste verandering: 2015-07-31 12:55:53