Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Dienst Archieven

De dienst Archieven is gesloten van 5 tot 16 april

Gemeentelijke archieven van Elsene

Elsensesteenweg 170 - 1050 Elsene Localiser le numro 168 de la chausse d'Ixelles
Tel. 02 515 61 34
E-mail : archives at elsene punt brussels

De archiefdienst van de gemeente heeft als missie om de archieven van het gemeentebestuur van Elsene te verzamelen, bewaren, inventariseren en op te waarderen, bijvoorbeeld het archief van het gemeentesecretariaat (register van de beraadslagingen van de Gemeenteraad en het College, gemeenteberichten, jaarverslagen). Bovendien koopt en bewaart de dienst privéarchieven die op de een of andere manier te maken hebben met Elsene.

Alle inzagen en raadplegingen zijn gratis na afspraak.

De registers van de burgerlijke stand en bevolking worden bewaard op de betrokken diensten. Wend je tot deze diensten om ze te raadplegen.

Kopieerbijdrage

De bijdrage om documenten te kopiëren bedraagt €0,30 per kopie, in overeenstemming met de gemeentewet van 12 november 1997 op de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten.

Archieven Stedenbouw

Elsensesteenweg 168 (1e verdieping) - 1050 Elsene Localiser le numro 168 de la chausse d'Ixelles
Tel. 02 515 61 37 (van 8.30 tot 12 uur) - 02.515.61.34
E-mail : archives at elsene punt brussels

De archiefdienst houdt ook de dossiers bij met stedenbouwkundige vergunningen die de gemeente toegekend heeft. Iedere inwoner kan die dossiers gratis inkijken in de opslagplaats van de archieven van de stedenbouwkundige dienst op afspraak of tijdens deze uren:

Op afspraak

Sluitingsdagen: 01/11, 11/11, 25/12, 31/12, 01/01, 01/05, 21/07, 15/08

Kopieertoestemming

Om kopieën te nemen van een plan (uitgezonderd voorgevel en doorsnede) is een geschreven toestemming nodig van de eigenaar van het pand en een kopie van zijn identiteitskaart (of identiteitsbewijs).

Het is ten strengste verboden foto's te nemen van archiefdocumenten.

Reproductietermijn

7 dagen na de aanvraag (de termijn kan langer zijn tijdens de schoolvakanties)

Kopieerbijdrage

Dit zijn de bijdragen voor kopieën van de stedenbouwkundige archieven:

Kopie op papier

  • fotokopie van documenten op A4-formaat: €0,30 per stuk
  • afdrukken van plannen (zwart-witkopie): €5/m² van plan
  • afdrukken van plannen (kleurenkopie): €20/m² van plan

Digitale kopie

  • nummering van plannen (zwart-wit) : €10/m²
  • nummering van plannen (in kleur) : €15/m²

Opmerking: de kopieën blijven zes maanden lang ter beschikking van de aanvrager. Na deze termijn wordt voor hetzelfde document een nieuwe bijdrage gevraagd, gelijk aan de eerste.

Studenten

Om hen zo goed mogelijk te ontvangen, vragen we studenten die voor hun studies stedenbouwkundige dossiers willen inkijken om een afspraak te maken met de archiefdienst.

Studenten voorzien van een schriftelijke aanvraag van de onderwijsinstelling genieten 50% korting voor de zwart-witkopie aan €2.50/m².

Laatste verandering: 2021-03-09 10:21:38