Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Gemeentelijk Parkeeractieplan

Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP)

Doelstellingen:

  • het parkeerbeleid van de Brusselse gemeenten op elkaar afstemmen en vereenvoudigen, onder meer via uniforme parkeertarieven per uur en een gemeenschappelijk kader voor de toekenning van de gemeentelijke vrijstellingskaarten
  • ervoor zorgen dat bewoners een parkeerplaats dicht bij hun woning hebben
  • ruimte op de openbare weg vrijmaken voor de andere vervoermiddelen (eigen banen voor het openbaar vervoer, voorzieningen voor voetgangers, fietspaden)
  • de alternatieven voor de auto op een positieve manier stimuleren: openbaar vervoer en actieve vervoerswijzen (te voet of per fiets), zowel voor Brusselaars als voor pendelaars.

Het Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP)

Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan laat het aan de gemeenten over om de op gewestelijke schaal vastgelegde principes en normen toe te passen. De gemeenten kiezen dus wat past voor elke straat op hun grondgebied. Daarom keuren de gemeenten een Gemeentelijk Parkeeractieplan goed met de bijzondere maatregelen die van toepassing zullen zijn op hun grondgebied. De maatregelen hebben niet alleen betrekking op auto's, maar houden ook rekening met de specifieke parkeerbehoeften van fietsen, motorfietsen, taxi's, vrachtwagens, bestelwagens en bussen.

Het Gemeentelijk Parkeeractieplan is onderworpen aan een openbaar onderzoek van 60 dagen waarbij iedereen kennis kan nemen van het ontwerpplan en zijn opmerkingen kan doorgeven aan de gemeente. Het plan wordt daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en daarna aan de gewestregering.

Het GPAP downloaden - Meer info...

Laatste verandering: 2015-06-03 15:14:10