Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Dienst Ecoraad

Elsensesteenweg 170 (2e verdieping) - 1050 Elsene Nummer 170 van de Elsensesteenweg lokaliseren
Tel. 02.515.67.18 en 02.515.67.23
E-mail : milieu at elsene punt brussels

Het begrip "eco-raad" ontstond in Duitsland in 1987, naar aanleiding van het Europese Jaar van het Leefmilieu. Sinds 1997 is er ook in Elsene een ecoraad.

Een ecoraad is zowat de huisdokter van het milieu. Hij bevordert en realiseert maatregelen die het leefmilieu opwaarderen en beschermen. De ecoraad komt concreet tegemoet aan de toenemende belangstelling van het grote publiek voor milieuproblemen door informatie te verstrekken, raad te geven, concrete acties voor te stellen en projecten te steunen.

De ecoraadgever heeft binnen het gemeentebestuur en de Elsense scholen de afvalsortering en de principes van ecoconsumptie bij aankoopprocedures ingevoerd. Hij is ook een tussenpersoon tussen de gemeente en andere instellingen, bijvoorbeeld voor de organisatie en de opvolging van gewestelijke of federale ontwerpen (Afvalsplan, Dring Dring, Geluidsplan, Fairtrade Gemeente, ...).

De ecoraadgeefster houdt zich ook bezig met (info)activiteiten bij verschillende Elsense verenigingen (herbruikbare vuilniszakken uitdelen op het Flageyplein, fresco realiseren over leefmilieuproblemen door kinderen, een groep jongeren begeleiden die aan het Brussels Jongerenparlement voor water deelnemen,...). Het gemeentelijke blad Info Elsene wordt op kringlooppapier gedrukt!

Laatste verandering: 2020-01-20 09:47:13