Het college komt naar je toe

elsene.be

Duurzaam Wijkcontract Atheneum

Atheneum is het 6e wijkcontract dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt toegekend aan de gemeente Elsene.

Het Duurzaam Wijkcontract Atheneum bestrijkt de Hoog Elsene voor de periode 2017-2020 en ontwikkelt zich rond een modelproject dat tot doel heeft de creëren van een dynamische pool rond het Atheneum Rabelais dat open aan de buurt zou zijn. De perimeter van het Duurzaam Wijkcontract heeft een zeer hoge dichtheid van scholen en richt zich dus specifiek op de kwestie van scholenstedenbouw en van de synergiën tussen de school en zijn omgeving, teneinde de levenskwaliteit te verbeteren.

Naast dit modelproject komt er het creëren van een netwerk van kwalitatieve openbare ruimte, die aan de behoeften van de buurtbewoners en -gebruikers antwoorden, het ontwikkeling van buurtinfrastructuur en het creëren van woningen met sociale woning gelijkgestelde. Gedurende vier jaar versterken verschillende socio-economische projecten de identiteit van de wijk, de sociale cohesie, de leefbaarheid en het welzijn van de buurtbewoners.

Perimeter

De operationele perimeter van het wijkcontract bevindt zich in het Hoog Elsene, tussen de Europese wijk, langs de Troonstraat en het Louisa wijk, in de as van de Elsensesteenweg en de Elyseese Veldenstraat. De perimeter verlengt zich tussen de Naamsepoort en de Henri Conscienceplein.

Deze perimeter werd reeds gedeeltelijk overgenomen door het voorgaande wijkcontracten Blyckaerts Matonge (2002-2006).

Financiële middelen

De Gemeente Elsene (743.500 euro), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (14.125.000 euro) investeren ongeveer 15 miljoen euro, over een periode van 4 jaar, gaande van 2017 tot 2020, voor de renovatie van de Hoog Elsene. Hierbij komen nog de financiële middelen voor de operaties buiten het Wijkcontract.

Twee bijkomende jaren worden voorzien voor de uitvoering van de werken (2020-2022). Het dynamisch karakter van het Wijkcontract loopt dus door na 4 jaar: renovatiewerven voor de openbare ruimte en de opbouw van woningen en infrastructuur.

Publicaties

Proces-verbaal vergaderingen

2016 - jaar nul

PV-Wijkcommissie (6 oktober 2016)
PV-Algemene Vergadering (6 oktober 2016) - Bijlage
PV-Wijkcommissie (1 september 2016)
PV-Wijkcommissie (21 juni 2016)
PV-Algemene Vergadering (14 juni 2016)
PV-Wijkcommissie (17 mei 2016)
PV-Wijkcommissie (12 april 2016)
PV-Wijkcommissie (24 maart 2016)
PV-Wijkcommissie (7 maart 2016)
PV-Algemene Vergadering (19 januari 2016)

Andere publicaties

Basisdossier van het Duurzaam Wijkcontract Atheneum :

Kandidaatformulier voor de Wijkcommissie (WiC)

Informatie Duurzaam Wijkcontract Atheneum
Viaducstraat 133 - 1050 Brussel
Projectleider: Pierre SABOT
Tel. 02.643.59.90 - Fax 02.643.59.84
E-mail: psabot at elsene.irisnet punt be

Zie ook: Brochure "20 jaar wijkcontracten in Elsene", Gewestelijke website van de Duurzame Wijkcontracten

Laatste verandering: 2016-12-01 14:06:54