elsene.be

Inspraakvergaderingen

Na de inspraakvergaderingen met de Elsenaars tussen maart en mei 2016, heeft het college de impact en noodzaak kunnen vaststellen van een constructieve dialoog met de bevolking.

We willen je graag bedanken voor je aanwezigheid en vooral voor je opmerkingen en aanmoedigingen.

Het leek ons nuttig om in een overzichtstabel de verschillende problematieken samen te vatten die aangebracht werden tijdens die ontmoetingen.

Wil je meer informatie of je iets kwijt over een element al dan niet uit de tabel, aarzel dan niet om contact op te nemen met de burgemeester of bevoegde schepen.

We maken al een nieuwe afspraak voor een reeks inspraakvergaderingen in 2017. De perfecte gelegenheid om de evolutie van de aangesneden thema's te bespreken, maar ook om de dialoog verder te zetten over nieuwe onderwerpen waarover je het met ons wil hebben.

Het college van burgemeester en schepenen.

Voir aussi : PV des rencontres citoyennes 2016 version PDF, version ODS

Laatste verandering: 2018-10-19 08:36:03