elsene.be

Circulatieschema Hoog Elsene

XL for people

Nieuw gezicht voor het Noorden van Elsene: een aangenamere en rustigere buurt

Sinds de zomer van 2018 is de Elsensesteenweg een zone die nog slechts beperkt toegankelijk is voor het autoverkeer. De nieuwe inrichting gaat gepaard met de invoering van een zone 30 en een nieuw circulatieplan met duidelijke doelstellingen: de levenskwaliteit en de rust van de buurtbewoners én de bereikbaarheid van de winkels en diensten verzekeren.

Na 18 maanden in de werken, kreeg het noorden van onze gemeente een nieuw gezicht. Zoals aangekondigd verleent de Elsensesteenweg, die volledig werd heraangelegd, voortaan voorrang aan voetgangers en andere actieve verplaatsingswijzen. Tussen 7 en 19 uur zijn enkel het openbaar vervoer en voertuigen met een vergunning toegankelijk in de nieuwe autoluwe zone. Leveringen zijn mogelijk tussen 7 en 11 uur.

Voetgangers hebben voorrang, niet enkel op de Elsensesteenweg (in het groen op de kaart), maar ook in een deel van de Sint-Bonifaasstraat, die een voetgangerszone is geworden (oranje). De Koninklijke-Prinsstraat, Ernest Solvaystraat, Francartstraat en Sint-Bonifaasstraat zijn enkel toegankelijk voor buurtbewoners en voertuigen met een vergunning (paars).

De toegang tot de zone wordt gecontroleerd aan de hand van nummerplaatherkenning per camera (ANPR)*. Inwoners van deze straten (Koninklijke-Prins, Ernest Solvay, Francart en Sint-Bonifaas) die in het bezit zijn van een wagen wordt verzocht zich in te schrijven op de website van parking.brussels om een toelating aan te vragen om in de zone te mogen rijden. Niet-toegelaten automobilisten riskeren een administratieve boete van 58 euro.

In aanvulling is ook het noorden van Elsene zone 30 geworden en is vanaf 6 juli 2018 een nieuw circulatieplan in werking.

Uit het openbaar onderzoek dat bij de start van het project gevoerd werd, kwam de vraag van de buurtbewoners zeer duidelijk naar voor: het verkeer van de Elsensesteenweg mocht onder geen beding verplaatst worden naar de kleinere straten errond, die zelfs nu al te lijden hebben onder het vele sluipverkeer. Om die verkeersstroom te verminderen, was er maar één oplossing: een nieuw circulatieplan invoeren dat in de eerste plaats misschien wat hinderlijk lijkt, maar dat de wijk beschermt. De buurtbewoners moeten dus hier en daar misschien omrijden, maar die kleine inspanning levert een groot voordeel: meer rust.

De winkels en diensten in de wijk, waarvan de klanten en gebruikers voor 80% met het openbaar vervoer, per fiets of te voet komen, zijn aantrekkelijker dankzij het comfort voor de actieve verplaatsingswijzen, maar zijn nog steeds toegankelijk voor automobilisten via de grote assen (Troonlaan, Louizalaan, Waversesteenweg, Gulden-Vlieslaan).

In 2019 is het Fernand Cocqplein aan de beurt om omgevormd te worden tot een nieuwe leefruimte waar de inwoners centraal staan. Het orgelpunt van dit ambitieuze project dat tot stand kwam in samenwerking met de minister van Mobiliteit.

Illustratie (kaart) van het circulatieschema

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in navolging van het Europese reglement nr. 2016/679 van 27 april 2016. Het verwerken van uw persoonlijke gegevens heeft als doel de naleving van het gemeentelijke reglement van 26 april 2018 betreffende de invoering van zones met beperkt verkeer en een voetgangerszone op het grondgebied van de gemeente, met als doeleinden: de toegangscontrole tot de zone met beperkt verkeer en tot de voetgangerszone, de identificatie van personen die de bepalingen van het gemeentelijk reglement overtreden, het opmaken en versturen van administratieve boetes en eventuele herinneringen en de inning en eventuele invordering ervan.

De persoonsgegevens die daarvoor verzameld worden zijn:

 • : Persoonlijke identificatiegegevens:
  • Naam en voornaam
  • Adres van de hoofdverblijfplaats
  • Geboortedatum
  • Rijksregisternummer
 • Identificatiegegevens van het voertuig
  • Nummerplaat
 • Opname van beelden (foto's genomen door ANPR-camera's)
 • Financiële identificatiegegevens in verband met de betaling van boetes (rekeningnummer)

De gegevens van overtreders worden 5 jaar bijgehouden (wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties).

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die verzameld en bewaard worden in het kader van de toegangscontrole tot de zone met beperkte toegang inzien. U kan ook vragen om uw gegevens te corrigeren indien ze onjuist zouden zijn (Gemeente Elsene, dienst Administratieve Sancties, Elsensesteenweg 168, 1050 Brussel).

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor de verwerking.

Zie ook : Voorstelling van het circulatieschema, Reglement betreffende de invoering van verkeersluwe zones en een voetgangerzone

Laatste verandering: 2019-02-19 14:43:48