Autoluwe zone

Autoluwe Zones

Panneau C3

Sinds juli 2018 is een autoluwe zone ingevoerd in Hoog Elsene.

De zone omvat de Elsensesteenweg tussen de Waversesteenweg en de Opperstraat en ook in de Herderstraat, de Koninklijke-Prinsstraat de Sint-Bonifaasstraat en de Ernest Solvaystraat.

Van 7 tot 19 uur zijn enkel het openbaar vervoer en voertuigen met een toelatingsbewijs toegelaten in de nieuwe autoluwe zone. De toegang tot de zone wordt gecontroleerd met een systeem van nummerplaatherkenning via camera (ANPR)*.

Leveringen zijn er enkel mogelijk tussen 7 en 11 uur met een toelatingsbewijs.

Toelatingbewijzen kunnen aangevraagd worden bij parking.brussels.

Niet-toegelaten voertuigen zullen een boete krijgen van 58€.

Het reglement downloaden

Illustration (plan) du schéma de circulation

Ontmoetingszone

De Elsensesteenweg is ingericht als een ontmoetingszone wat betekend dat de snelheid er beperkt is tot 20km/u

Het statuut van ontmoetingsruimte geldt ook in de Herderstraat en de Keienveldstraat, tussen de Koninklijke-Prinsstraat en de Stassartstraat.

De ontmoetingszone wordt aangeduid met volgende borden:

Panneau F12a Panneau F12b

Dit houdt in dat in deze zone:

  1. voetgangers de volledige breedte van de openbare weg mogen gebruiken, ook spelen is er toegelaten;
  2. bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen, noch hinderen en moeten indien nodig stoppen.Ze moeten bovendien hun waakzaamheid verhogen in de aanwezigheid van kinderen. De voetgangers mogen het autoverkeer niet nodeloos belemmeren;
  3. de snelheid is beperkt tot 20 km per uur;
  4. parkeren is niet toegelaten.

Opgelet, de ontmoetingszone is 24/24 uur van toepassing.

Dit betekent dat ook 's avonds de maximale toegelaten snelheid 20 km/uur bedraagt.

Zone 30

Aanvullend hierbij is de hele zone van hoog Elsene tussen de kleine ring, de Troonstraat, de Maria Malibranstraat, de Lesbroussartstraat en de Louizalaan voortaan een zone 30 (zie plan hieronder).

Nieuw circulatieschema

Om sluipverkeer te voorkomen in de plaatselijke straten, is een nieuw circulatieschema ingevoerd (zie plan hieronder).

Dit circulatieschema is bedoeld om doorgaand verkeer te verhinderen, wat met zich meebrengt dat buurtbewoners soms enkele honderden meter zullen moeten omrijden.

De Tulpparking in het centrum van de wijk, blijft toegankelijk.

Laatste verandering: 2019-07-18 13:45:35