Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Projectoproep De roots van Matongé

Op deze pagina vindt u alle informatie over de oproep voor projecten van Roots van Matonge. Kandidaturen zijn momenteel open voor culturele projecten (looptijd van 6 maanden). Nominaties zijn verschuldigd op 4 november 2019.

De flyer downloaden

Cultuurprojecten

Een idee om de culturele toer op te gaan in de Matongéwijk? Doe mee aan de projectoproep 'Roots van Matongé'! Dans, film, mode, schilderkunst, muziek, streetart, ... Matongé heeft cultuur in overvloed. Met deze projectoproep kan je je artistieke creativiteit de vrije loop laten om de wijk een positief, dynamisch en participatief aanzicht te geven. Aan jou om te bekijken welke expressievorm je hanteert, welk thema je aankaart!

Wat?

Projecten gericht op een cultuurproductie "Made in Matongé". 3 projecten zijn in 2019 al door het programma gefinancierd. Hieronder vindt u ze.

Wie?

Vzw's en/of andere rechtspersonen (zelfstandigen, Smart, ...)

Hoeveel?

€10.000 per bekroond project

Wanneer?

Een project wordt gefinancierd voor januari-juni 2020, een tweede voor juli-december 2020.

Kandidatuurdossiers moeten uiterlijk 4 november 2019 worden ingediend. Als jouw project wordt geselecteerd, heb je 6 maanden de tijd (eerste of tweede helft van 2020) om het te verwezenlijken.

Dossier
Formulier kanidaatstelling
Subsidiereglement

Contact : 02 643 59 83 - brendan.culley at elsene punt brussels

Cultuurprojecten reeds gefinancierd door "Roots van Matongé"

Project 1 : " Code Mémoire "

"Code Mémoire" is een artistiek project ter bevordering van de bemiddeling tussen het publiek, het immaterieel erfgoed en het grondgebied waar het project zich bevindt. Het draagt zo bij tot de integratie van cultuur in het dagelijkse wijkleven. Met een applicatie kun je de QR-codes, die op verschillende plaatsen in de Matongéwijk zijn aangebracht, geolokaliseren en scannen. Je kunt zo vrijelijk luisteren naar zeven verhalen. Deze verhalen, die realiteit en fictie combineren, zijn het resultaat van verschillende interviews met inwoners van Matongé. Kies je eigen route. Geniet al slenterend van deze auditieve wandeling.

Info : www.codememoire.app

Project 2 : " Matonge à Matonge "

Filmproject waarin videogesprekken worden gevoerd en uitgewisseld tussen Matongé te Elsene en Matonge te Kinshasa. Die gesprekken worden geproduceerd door Belgische en Congolese cineasten. We volgen inwoners tijdens hun dagelijkse activiteiten en horen een voice-off vertellen over het wijkleven en hun band met België en de DR Congo. Voor het project wordt gebruikgemaakt van het lokaal van "Roots van Matongé" (Troonstraat 95) voor reflectie en gedachte-uitwisseling over "Matonge à Matonge". Het project is van start gegaan in de zomer van 2019.

Info : www.collectif-fairepart.com

documentatie project

Naast de vermelde culturele producties is er ook een project om de actie "Roots van Matongé" in haar geheel te documenteren: reportages, interviews, actualiteiten op sociale netwerken ... Je krijgt een blik achter de schermen! Ga dus zeker eens naar de website.

Info : www.racinesdematonge.be

Laatste verandering: 2019-09-09 15:17:04