Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Participatieve begroting

De 2de editie van de participatieve begroting van Elsene : Haalbaarheidsstudie van ontvangen projecten, in uitvoering

Volgende stap: burger stemming van 14 januari tot 4 februari 2022

Wat is een participatieve begroting?

Het doel van de participatieve begroting is de burgers te betrekken bij de toewijzing van een bepaald budget, door middel van het voorstellen van projecten, de selectie en, afhankelijk van het geval, de uitvoering ervan. Het is een concrete oefening in directe democratie en een kans om deel te nemen aan het leven van de gemeente.

De gemeente Elsene trekt een totaalbedrag van 100.000 euro uit voor het Participatiebudget.

Wie kan een project indienen?

Inwoners, collectieven, buurtcomités, verenigingen die actief zijn op het grondgebied van Elsene of zelfs scholen.

Twee categorieën van projecten:

  1. "Handen uit de mouwen"-projecten die door de projectleiders zelf worden uitgevoerd
  2. .
  3. "Hand in hand"-projecten, uitgevoerd door de gemeentelijke diensten

De projecten moeten worden uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente.

De fasen van de participatieve begroting

Tijdens de fase waarin het project wordt ingediend, worden workshops georganiseerd om de deelnemers te helpen hun ideeën te formaliseren en hun project te schrijven.

De selectie van projecten

Stemfase voor de burgers

De projecten worden, indien zij ontvankelijk zijn, aan de burgers ter stemming voorgelegd. De stemming staat open voor alle personen van 16 jaar en ouder die in Elsene wonen. De projecten met de meeste stemmen worden aan de jury voorgelegd.

Jury selectiefase

De jury bestaat uit:

  • 9 willekeurige burgers
  • 6 deskundigen uit het verenigingsleven, de academische wereld of het bedrijfsleven, werkzaam in Elsene.

De jury selecteert de winnende projecten aan de hand van de volgende criteria:

  • De collectieve dynamiek en de bijdrage aan het algemeen welzijn
  • Het creatieve en innovatieve karakter van de projecten
  • De levensduur van het project na de uitvoering ervan

De projecten moeten betrekking hebben op een of meer van de volgende thema's:

  • Behoud van het milieu en verbetering van de leefomgeving
  • Sociale samenhang en samenleven door versterking van sociale banden, gezelligheid, solidariteit

Alle details en nuttige documenten voor deze projectoproep zijn beschikbaar op http://ixelles.proximitybelgium.be

De Ambassadeurs van de Participatieve begroting

Deze participatieve begroting berust op een gevarieerd en bijzonder actief associatief ecosysteem. Een twaalftal verenigingen heeft toegezegd de campagne Proximity te steunen door zich in te zetten voor de promotie van het Participatiebudget en de verschillende projecten in de regio te ondersteunen.

14 winnende projecten voor de 1e editie van de participatieve begroting

14 projecten zijn geselecteerd voor deze eerste editie van de Participatieve Begroting van Elsene, na een stemmingsronde (meer dan 2.000 geregistreerde stemmen) en een jury van willekeurig gekozen burgers en deskundigen.

Download de PB brochure 2020

Contact: Dienst Ecologische Transitie en Burgerinnovatie

Laatste verandering: 2021-11-29 11:55:40