Inschrijving voor de werkgroepen

De burger
Werkgroepen

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening 2016/679 (GDPR).

  1. Verantwoordelijk voor de behandeling: het college van burgemeester en schepenen
  2. Functionaris voor gegevensbescherming: dpo at elsene point brussels
  3. Doel van de behandeling: deelname aan werkgroepen en informatie over buurtprojecten en burgerparticipatie in de gemeente
  4. Beheerders van de persoonlijke gegevens: de ecologische transitie-coördinatrice, de schepenen en de bevoegde diensten voor de werkgroepen
  5. Duur van het bewaren van de persoonlijke gegevens: 2024

U hebt het recht om de gegevensbeheerder te vragen om toegang te geven tot de persoonlijke gegevens die in zijn/haar bezit zijn, de rectificatie of verwijdering ervan en de beperking van de verwerking. U kunt op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in België, de Autoriteit voor gegevensbescherming.

College van burgemeester en schepenen
Elsensesteenweg 168 - 1050 Elsene
Tel. +32 2 515 61 11 - E-mail secretariaat at elsene punt brussels

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00 - E-mail contact at apd-gba punt be

Laatste verandering: 2019-11-05 11:26:16