Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Dienst Klimaat - Milieu - Energie

Viaducstraat 133 (2de en 4de verdieping) - 1050 Brussel
E-mail: clim at ixelles brussels

Voor milieuvergunningen zie: dienst Stedenbouw en Milieu

De dienst Klimaat-Milieu-Energie heeft als belangrijkste missies :

  • binnen het gemeentebestuur een cultuur van duurzame ontwikkeling ondersteunen en daarbij een voorbeeldfunctie innemen door middel van transversale acties over verschillende thema's, zoals de strijd tegen de klimaatverandering, de energietransitie, het duurzame beheer van grondstoffen, de bevordering van een duurzame circulaire economie, de bescherming van de biodiversiteit of ook de verbetering van de luchtkwaliteit;
  • acties en projecten bevorderen in verband met duurzame ontwikkeling, door gewestelijke, gemeentelijke en burgerinitiatieven te begeleiden, door het creëren van nieuwe samenwerkingen tussen de overheden en de burgermaatschappij.

Enkele thema's krijgen bijzondere aandacht:

  • Klimaat en energie: om de klimaatuitdaging aan te gaan, verbindt de gemeente Elsene zich tot acties en programmaties die als doel hebben de CO2-voetafdruk te verminderen, de toename van het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen, de energieprestaties van het gemeentelijke gebouwenpark verbeteren in samenwerking met de verantwoordelijke voor het lokaal actieplan voor energiebeheer, de inwoners begeleiden bij de energietransitie en pilootprojecten ontwikkelen om een duurzamere wereld vorm te geven.
  • Luchtkwaliteit: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de luchtvervuiling vandaag de dag de milieufactor die het meest problematisch is voor de gezondheid in Europa. De gemeente Elsene behandelt deze thematiek dan ook met bijzondere aandacht, door middel van preventie- en sensibiliseringsacties en maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit van haar inwoners en bij uitbreiding van hun levenskwaliteit.
  • Agenda 21 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen: om de doelstellingen van de Agenda 21 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te bereiken, begeleidt de gemeente Elsene gemeentelijke en burgerinitiatieven voor de ecologische transitie door middel van:
    • het beantwoorden van vragen om informatie of advies, het opstellen van adviezen, het organiseren van workshops en evenementen over verschillende milieuthema's (water, natuur, duurzame voeding, eco-consumptie...).
    • het coördineren en ondersteunen van projecten die als doel hebben om duurzame praktijken met respect voor mens en milieu te bevorderen en in te voeren.

Laatste verandering: 2020-06-19 15:16:59