Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Blijven de administratieve diensten open?

Diensten aan de bevolking zijn nu alleen nog op afspraak

Sommige diensten kunnen op afstand worden uitgevoerd, vanaf uw computer.

Zo kan je snel en eenvoudig een onlineaanvraag tot adreswijziging indienen of de volgende documenten aanvragen:

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verrichtingen die je van thuis kan regelen. Op onze website vind je een volledig overzicht van onze onlinediensten.

Hoe ga je te werk?

Surf naar de website van de gemeente en ga naar de rubriek e-Loket.

Vervolgens kan je doorklikken naar:

 • documenten die u meteen kan downloaden
 • documenten die per post verstuurd worden
 • formulieren die u kan invullen en doorsturen naar onze diensten

Voor essentiële diensten die enkel in onze kantoren kunnen worden uitgevoerd, is het verplicht om een afspraak te maken, online of via de volgende nummers:

Stedenbouw

Voor technische informatie of om een dossier te raadplegen, werkt de dienst op afspraak. Om de congestie van de telefooncentrales te voorkomen, kan je gebruik maken van het onderstaande e-mail adres (pu at ixelles point brussels). De telefonische hotlines blijven echter open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 15 uur (02.515.72.10).

Het is niet langer mogelijk om documenten ter plaatse te deponeren. Stuur ze per post (aangetekend) naar het volgende adres: Gemeente Elsene - Dienst Stedenbouw - Elsensesteenweg 168 - 1050 Brussel.

Openbare onderzoeken

Tijdens de volledige duur van het openbaar onderzoek kan u enkel op afspraak het dossier raadplegen of technische uitleg bekomen. Om een afspraak te maken kan u bellen naar het nummer 02.515.72.10 - dienst Stedenbouw, Elsensesteenweg 168 in 1050 Brussel. De afspraken vinden plaats van maandag tot vrijdag: 's morgens tussen 9u en 12u en op donderdag tussen 14u en 20u. Het dragen van een masker is verplicht wanneer u naar een afspraak komt.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Schepen gericht worden, op het volgende adres :Gemeente Elsene-168, Elsensesteenweg - 1050 BRUSSEL of op de volgende e-mailadres : openbaaronderzoek at elsene punt brussel.

Tijdens het openbaar onderzoek kan elke persoon schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen vragen om door de Overlegcommissie gehoord te worden.

Overlegcommissies

Tijdens de zittingen zijn de volgende regels van kracht:

 • naleving van de "social distancing" in het kader van de toegang (ingang en uitgang) tot het lokaal dat gebruikt wordt door de overlegcommissie;
 • er wordt aan de aanwezigen gevraagd om hun uitnodiging en een masker mee te nemen;
 • de vergadering is niet openbaar;
 • De aanvrager kan vergezeld of vertegenwoordigd worden door een rechtskundig adviseur of een technisch adviseur (hetzij maximum 2 personen);
 • De personen die gevraagd hebben om gehoord te worden in het kader van het openbaar onderzoek en die volgens de regels opgeroepen werden, mogen niet vergezeld worden. Deze personen kunnen echter vertegenwoordigd worden door een adviseur die volgens de regels een machtiging heeft gekregen en die in het bezit is van een kopie van onderhavige uitnodiging.

Deze nieuwe organisatieregels dienen strikt nageleefd te worden.

OCMW

Iedereen die een inkomensverlies heeft geleden of moeilijkheden ondervindt door de gevolgen van de gezondheidscrisis kan contact opnemen met het OCMW. Na analyse van het dossier kan hulp worden verleend, zoals het betalen van rekeningen, huurprijzen, computerapparatuur voor leerlingen en studenten./p>

Voor noodgevallen en andere bijzondere gevallen die een fysieke aanwezigheid vereisen, zijn er diensturen op dinsdag en donderdag van 8.00 tot 11.45 uur. De opvolging van lopende zaken gebeurt bij voorkeur per telefoon 02.563.57.00 uur of per e-mail. adm.ocmwxl at ocmwelsene point brussels bij de maatschappelijke assistent(e)

De organisatie van de diensten van het OCMW zal waarschijnlijk veranderen in functie van de gezondheidsmaatregelen waartoe de overheid beslist heeft. Controleer regelmatig op updates op de website www.ocmwelsene.irisnet.be.

Spelpleinen

De speeltuinen blijven open (maximaal 20 kinderen) en we vragen de ouders (maximaal 1 ouder per kind) bijzonder waakzaam te zijn met betrekking tot het respecteren van de barrièregebaren (afstand, het dragen van een masker).

Ludotheken

De speelgoedbibliotheek blijft toegankelijk op afspraak (ludotheek at elsene punt brussels) alleen voor de uitleendienst:

 • dinsdag : van 13u tot 17u
 • woensdag : van 13y tot 18u
 • donderdag en zateudag : van 10u tot 13u
 • vrijdag : van 12u tot 14u

De louloudotheek is gesloten

Cultuur

Alle activiteiten en culturele ruimtes zijn gesloten, met uitzondering van musea. Het museum van Elsene wordt verbouwd en blijft daarom gesloten.

E-mail : cultuur at elsene point brussels - website : www.respace.be

Bibliotheken

De twee gemeentelijke bibliotheken zijn tot en met 19/11 gesloten voor het publiek, maar boeken kunnen nog steeds worden uitgeleend via een "take away"-dienst. Pakketten kunnen worden opgehaald op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Thuisbezorgingen worden georganiseerd voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen.

BiblioXL (FR) : www.biblioxl.be (het EPN bijft open op afspraak van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 17u)
Bib Sans souci (FR) : www.elsene.bibliotheek.be

Sport

Helaas zijn we genoodzaakt om de sportfaciliteiten (sporthallen, schaatsbanen, fitness, enz...) te sluiten, met uitzondering van :

 • Binnen en buiten amateursportopleiding voor jongeren van 12 jaar en jonger; 1 begeleider per jongere die de opleiding bijwoont (het dragen van een masker is verplicht) ;
 • Activiteiten in schoolverband in het kader van school- en buitenschoolse activiteiten van de leerplicht ;
 • De hosting van stages voor jongeren van 12 jaar en jonger ;
 • De training van professionele atleten.
 • professionele sportwedstrijden die achter gesloten deuren moeten worden gehouden.

De verfrissingsruimtes (kantines) en kleedkamers zijn gesloten; het Sportcentrum sluit om 20.00 uur.

Maatregelen die zijn genomen om de tweede golf te overwinnen

In het kader van de strijd tegen Covid19 zijn verschillende maatregelen genomen om besmetting tegen te gaan en te voorkomen dat ziekenhuizen worden overspoeld door ziekenhuisopnames. Deze maatregelen zullen ten minste tot 19 november van kracht zijn.

De volgende locaties zijn gesloten voor het publiek:

 • Restaurants, bars, cafés
 • Culturele locaties (behalve musea)
 • Sporthallen (behalve zwembaden - het zwembad van Elsene is gesloten wegens werken)
 • Recreatieplaatsen (wedkantoren, casino's, enz.)

Handel

Winkels zijn open met uitzondering van schoonheidssalons, niet-medische pedicure, manicure, massage, kappers en kapperszaken en tatoeage- en piercingstudio's, die gesloten blijven.

Er gelden echter strikte hygiënevoorwaarden :

 • Was je handen, houd je afstand, draag een masker...
 • Preventieve maatregelen moeten zichtbaar worden aangekondigd
 • Handreinigingsgel moet beschikbaar zijn bij de ingang; iedereen die de winkel binnenkomt moet zijn handen desinfecteren
 • Het winkelen wordt individueel gedaan. Het gezelschap van kinderen tot en met de leeftijd van 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt
 • Een winkelbezoek is zo kort mogelijk en duurt maximaal 30 minuten
 • Het magazijn is ook verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrij buiten het magazijn. Het toezicht op de klanten die buiten de winkel wachten, moet zo worden georganiseerd dat de regels van de fysieke afstand worden gerespecteerd
 • Eén klant per 10 m² toegankelijke oppervlakte (2 klanten voor winkels van minder dan 20 m² op voorwaarde dat de afstandsregels worden gerespecteerd) ;

Thuiswerk

Telewerken is verplicht gesteld, behalve bij essentiële functies.

Avondklok

De avondklok is tussen 22.00 en 6.00 uur, behalve voor zakenreizen en noodgevallen alsook op de nacht van 24 op 25 december.

Zijn verboden :

 • Schooluitstappen
 • Sportwedstrijden
 • Sporttraining voor 12-plussers
 • Religieuze ceremonies

Mondmaskerplicht

Het dragen van een masker is verplicht in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Huwelijken

Burgerlijke huwelijken worden alleen gevierd in aanwezigheid van de bruid en de bruidegom, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de getuigen.

Begrafenissen

Bij begrafenissen zijn maximaal 15 personen toegestaan.

Reizen

Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België. Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in het buitenland.

De reizen zoals bepaald inbijlage 2 van het Ministerieel besluit worden beschouwd als essentieel. Voor de overeenkomstig toegelaten reizen, is de reiziger ertoe gehouden de digitale of papieren verklaring voorafgaand aan de reis, op eer in te vullen, te ondertekenen en bij zich te dragen gedurende de integrale reis.

Testcentra

Kijk op coronavirus.brussels

Vaccinatie

Télécharger la FAQ vaccinatie

Juridische basis

Downloaden:

Veelgestelde vragen

Tips voor het heropenen van de winkels

Reizen binnen Europa: let op de kleurencode van je bestemming

Waar kan ik betrouwbare informatie vinden over het Coronavirus?

De FOD Volksgezondheid en de FOD Binnenlandse Zaken hebben een uitgebreide website opgezet waar u alle nuttige informatie kunt vinden: www.info-coronavirus.be/nl

Naar het voorbeeld van de federale overheid en vele andere gemeenten in België heeft de gemeente Elsene zich aangesloten bij het communicatieplatform BE-Alert, waar u via SMS, voicemail of e-mail informatie kunt ontvangen over de evolutie van de situatie. In de huidige situatie beveelt het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) aan om prioriteit te geven aan communicatie via e-mail. Om deze e-mails te ontvangen, kunt u zich registreren via het volgende adres: www.be-alert.be/nl

Laatste verandering: 2021-02-12 16:38:09