Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Blijven de administratieve diensten open?

Diensten aan de bevolking zijn nu alleen nog op afspraak. Sommige diensten kunnen op afstand worden uitgevoerd, vanaf uw computer. Zo kan je snel en eenvoudig een onlineaanvraag tot adreswijziging indienen of de volgende documenten aanvragen:

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verrichtingen die je van thuis kan regelen. Op onze website vind je een volledig overzicht van onze onlinediensten.

Hoe ga je te werk?

Surf naar de website van de gemeente en ga naar de rubriek e-Loket.

Vervolgens kan je doorklikken naar:

  • documenten die u meteen kan downloaden
  • documenten die per post verstuurd worden
  • formulieren die u kan invullen en doorsturen naar onze diensten

Voor essentiële diensten die in onze kantoren moeten worden uitgevoerd, is het verplicht om een afspraak te maken, via de volgende nummers:

Het dragen van een masker is verplicht

Voetgangers en bestuurders van elektrische steps zijn verplicht om een masker te dragen dat hun mond en neus bedekt op alle openbare en private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek in Elsene en in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alle informatie kan je nalezen in het Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De FAQ bettrefende het dragen van de masker in het Brussels Hoofdstedelijk downloaden.

Op nationaal niveau

Het ministerieel besluit van 22 augustus 2020 downloaden

De tracing FAQ downloaden

Tips voor het heropenen van de winkels

Reizen binnen Europa: let op de kleurencode van je bestemming

In Elsene

Algemene vragen

Waar kan ik betrouwbare informatie vinden over het Coronavirus?

Er is veel informatie over Covid-19 (Coronavirus), de symptomen ervan, hoe het te vermijden en hoeveel mensen er getroffen zijn. Een deel van deze informatie is niet accuraat. De FOD Volksgezondheid en de FOD Binnenlandse Zaken hebben een uitgebreide website opgezet waar u alle nuttige informatie kunt vinden. Vermijd het verspreiden van ongecontroleerde informatie.

Bovendien centraliseert de gemeente Elsene alle informatie over de uitvoering van de maatregelen binnen de verschillende diensten van de administratie op haar website:

Naar het voorbeeld van de federale overheid en vele andere gemeenten in België heeft de gemeente Elsene zich aangesloten bij het communicatieplatform BE-Alert, waar u via SMS, voicemail of e-mail informatie kunt ontvangen over de evolutie van de situatie. In de huidige situatie beveelt het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) aan om prioriteit te geven aan communicatie via e-mail. Om deze e-mails te ontvangen, kunt u zich registreren via het volgende adres:

Alle onderstaande maatregelen hebben betrekking op de periode van 18 maart (12u) tot en met 19 april.

Maatregelen met betrekking tot de gemeente en haar diensten

Worden civiele huwelijken gehandhaafd?

Ja, maar met een zeer beperkt aantal mensen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u uw bruiloft wilt uitstellen. Alle huwelijksfeesten, ongeacht de grootte, moeten worden geannuleerd of uitgesteld.

Stedenbouw: worden de overlegcommissies gehandhaafd?

Overeenkomstig de omzendbrief van de minister van Plaatselijke Besturen van 6 mei 2020 betreffende de werkorganisatie in het kader van de geleidelijke exit, staat de Brusselse regering toe dat er vanaf 1 juni 2020 overlegcommissies gehouden worden. .

Als gevolg hiervan worden er een aantal organisatorische maatregelen getroffen zodat de regels op het vlak van social distancing en hygiëne in het kader van de strijd tegen het COVID-19-virus nageleefd kunnen worden.

Openbare onderzoeken

Tijdens de volledige duur van het openbaar onderzoek kan u enkel op afspraak het dossier raadplegen of technische uitleg bekomen. Om een afspraak te maken kan u bellen naar het nummer 02/515.67.78 - dienst Stedenbouw, Elsensesteenweg 168 in 1050 Brussel. De afspraken vinden plaats van maandag tot vrijdag: 's morgens tussen 9u en 12u en op donderdag tussen 14u en 20u. Het dragen van een masker is verplicht wanneer u naar een afspraak komt.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Schepen gericht worden, op het volgende adres :Gemeente Elsene-168, Elsensesteenweg - 1050 BRUSSEL of op de volgende e-mailadres : openbaaronderzoek at elsene punt brussel.

Tijdens het openbaar onderzoek kan elke persoon schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen vragen om door de Overlegcommissie gehoord te worden.

Overlegcommissies

Tijdens de zittingen zijn de volgende regels van kracht:

  • naleving van de "social distancing" in het kader van de toegang (ingang en uitgang) tot het lokaal dat gebruikt wordt door de overlegcommissie;
  • er wordt aan de aanwezigen gevraagd om hun uitnodiging en een masker mee te nemen;
  • de vergadering is niet openbaar;
  • De aanvrager kan vergezeld of vertegenwoordigd worden door een rechtskundig adviseur of een technisch adviseur (hetzij maximum 2 personen);
  • De personen die gevraagd hebben om gehoord te worden in het kader van het openbaar onderzoek en die volgens de regels opgeroepen werden, mogen niet vergezeld worden. Deze personen kunnen echter vertegenwoordigd worden door een adviseur die volgens de regels een machtiging heeft gekregen en die in het bezit is van een kopie van onderhavige uitnodiging.

Deze nieuwe organisatieregels dienen strikt nageleefd te worden.

Laatste verandering: 2020-09-10 11:15:17