Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Hier is een lijst met vragen en antwoorden zoals die vandaag beschikbaar zijn voor Elsene. De situatie kan de komende dagen veranderen.

Laatste update : 28/05/2020 8u45

De tracing FAQ downloaden

Tips voor het heropenen van de winkels

In Elsene

Algemene vragen

Waar kan ik betrouwbare informatie vinden over het Coronavirus?

Er is veel informatie over Covid-19 (Coronavirus), de symptomen ervan, hoe het te vermijden en hoeveel mensen er getroffen zijn. Een deel van deze informatie is niet accuraat. De FOD Volksgezondheid en de FOD Binnenlandse Zaken hebben een uitgebreide website opgezet waar u alle nuttige informatie kunt vinden. Vermijd het verspreiden van ongecontroleerde informatie.

Bovendien centraliseert de gemeente Elsene alle informatie over de uitvoering van de maatregelen binnen de verschillende diensten van de administratie op haar website:

Naar het voorbeeld van de federale overheid en vele andere gemeenten in België heeft de gemeente Elsene zich aangesloten bij het communicatieplatform BE-Alert, waar u via SMS, voicemail of e-mail informatie kunt ontvangen over de evolutie van de situatie. In de huidige situatie beveelt het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) aan om prioriteit te geven aan communicatie via e-mail. Om deze e-mails te ontvangen, kunt u zich registreren via het volgende adres:

Alle onderstaande maatregelen hebben betrekking op de periode van 18 maart (12u) tot en met 19 april.

Maatregelen met betrekking tot de gemeente en haar diensten

Blijven de administratieve diensten open?

Diensten aan de bevolking zijn nu alleen nog op afspraak. Sommige diensten kunnen op afstand worden uitgevoerd, vanaf uw computer. Hier zijn al enkele voorbeelden van documenten die kunnen worden besteld of gedownload :

Zo kan je snel en eenvoudig een onlineaanvraag tot adreswijziging indienen of de volgende documenten aanvragen:

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verrichtingen die je van thuis kan regelen. Op onze website vind je een volledig overzicht van onze onlinediensten.

Hoe ga je te werk?

Surf naar de website van de gemeente en ga naar de rubriek e-Loket.

Vervolgens kan je doorklikken naar:

  • documenten die u meteen kan downloaden
  • documenten die per post verstuurd worden
  • formulieren die u kan invullen en doorsturen naar onze diensten

Voor essentiële diensten die in onze kantoren moeten worden uitgevoerd, is het verplicht om een afspraak te maken, via de volgende nummers:

Worden civiele huwelijken gehandhaafd?

Ja, maar met een zeer beperkt aantal mensen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u uw bruiloft wilt uitstellen. Alle huwelijksfeesten, ongeacht de grootte, moeten worden geannuleerd of uitgesteld.

Stedenbouw, worden de overlegcomités gehandhaafd?

Overeenkomstig de omzendbrief van de minister van Plaatselijke Besturen van 6 mei 2020 betreffende de werkorganisatie in het kader van de geleidelijke exit, staat de Brusselse regering toe dat er vanaf 1 juni 2020 overlegcommissies gehouden worden. .

Als gevolg hiervan worden er een aantal organisatorische maatregelen getroffen zodat de regels op het vlak van social distancing en hygiëne in het kader van de strijd tegen het COVID-19-virus nageleefd kunnen worden.

Openbare onderzoeken

Tijdens de volledige duur van het openbaar onderzoek kan u enkel op afspraak het dossier raadplegen of technische uitleg bekomen. Om een afspraak te maken kan u bellen naar het nummer 02/515.67.78 - dienst Stedenbouw, Elsensesteenweg 168 in 1050 Brussel. De afspraken vinden plaats van maandag tot vrijdag: 's morgens tussen 9u en 12u en op donderdag tussen 14u en 20u. Het dragen van een masker is verplicht wanneer u naar een afspraak komt.

Het dossier is ook online bereikbaar op het volgende addres : data.urban.brussels/be/nl/openbare_onderzoeken.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Schepen gericht worden, op het volgende adres :Gemeente Elsene-168, Elsensesteenweg - 1050 BRUSSEL of op de volgende e-mailadres : openbaaronderzoek at elsene punt brussel.

Tijdens het openbaar onderzoek kan elke persoon schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen vragen om door de Overlegcommissie gehoord te worden.

Overleg commissies
  • naleving van de "social distancing" in het kader van de toegang (ingang en uitgang) tot het lokaal dat gebruikt wordt door de overlegcommissie;
  • er wordt aan de aanwezigen gevraagd om hun uitnodiging en een masker mee te nemen;
  • de vergadering is niet openbaar;
  • De aanvrager kan vergezeld of vertegenwoordigd worden door een rechtskundig adviseur of een technisch adviseur (hetzij maximum 2 personen);
  • De personen die gevraagd hebben om gehoord te worden in het kader van het openbaar onderzoek en die volgens de regels opgeroepen werden, mogen niet vergezeld worden. Deze personen kunnen echter vertegenwoordigd worden door een adviseur die volgens de regels een machtiging heeft gekregen en die in het bezit is van een kopie van onderhavige uitnodiging.

Deze nieuwe organisatieregels dienen strikt nageleefd te worden.

Maatregelen voor scholen en kinderdagverblijven

Het PMS-centrum in Elsene biedt een hotline aan op 02/515.79.51 voor elke moeilijke familiale situatie of voor elk advies met betrekking tot het psychologisch beheer van de moeilijkheden van de huidige situatie. De werknemers zullen gedurende deze periode beschikbaar zijn en zorgen voor een telefonische permanentie.

Zijn de scholen nog open?

In alle gemeentelijke scholen worden dagopvangcentra georganiseerd voor alle kinderen die daar zijn ingeschreven.

Ouders worden uitgenodigd om hun kind te registreren door de link op de website van hun school .

Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van de kinderopvang in kleine, aan de leeftijd aangepaste groepen wordt georganiseerd.

Let op, warme maaltijd diensten zijn opgeschort. Kinderen die naar de kinderdagverblijven gaan, moeten hun eigen picknicklunch meenemen.

De lessen worden opnieuw gegeven vanaf 18 mei voor het 6de en 7de schooljaar, en vanaf 25 mei voor de 1ste en 2de schooljaar.
De modaliteiten en aanwezigheidsdagen worden vanaf 13 mei door de schooldirecteuren per klas gecommuniceerd.

We nodigen leerlingen en ouders uit om de websites van de verschillende scholen te raadplegen.

School 2-14 : ecolesanssouci.ixelles.be
School 4 : ecoleducoeurdixelles.ixelles.be
School 5 : ecoledesetangs.ixelles.be
School 7-15 : ecole7duboisdelacambre.ixelles.be
School 8 : ecole8duboisdelacambre.ixelles.be
School 9-10-23: ecoletenbosch.ixelles.be
School 12 : ecolelesjardinsdelise.ixelles.be
Ecole en mouvement: ecoleenmouvement.ixelles.be
ACJ: atheneecharlesjanssens.ixelles.be
IRC: irc.ixelles.be
EPEP: epep.ixelles.be

Voor ouders die per e-mail het laatste nieuws van de school van hun kind willen ontvangen, nodigen wij hen uit om het formulier op de website van de school in te vullen.

De Nederlandstalige scholen in Elsene zullen tijdens de schooluren open zijn: er wordt kinderopvang georganiseerd voor kinderen die in goede gezondheid verkeren en waarvan de ouders geen kinderopvang hebben. Toch is registratie verplicht door contact op te nemen met de school via e-mail of telefoon:

Hoe kan ik de opvang van mijn kinderen organiseren als ik naar mijn werk moet?

Het is niet raadzaam om kinderen toe te vertrouwen aan ouderen, die tot de groepen behoren die kwetsbaar zijn voor het coronavirus. U kunt uw kinderen echter toevertrouwen aan een ander lid van uw gezin, aan een familielid, aan de school van uw kinderen, die de kinderopvang zal organiseren of aan een zelfstandige verzorger. Alle oplossingen waarbij geen kwetsbare personen betrokken zijn en die het aantal sociale contacten beperken, zijn aanvaardbaar. Bestaande organisaties mogen doorgaan, maar nieuwe initiatieven die buiten de kring van bestaande contacten vallen zijn, niet toegestaan.

Blijven de crèches open?

De crèches blijven open, maar in de eerste plaats voor de kinderen van mensen die in de zorg, de openbare veiligheid en het onderwijs werken. Opgelet, de crèches zijn niet verplicht. Ouders die hun kinderen thuis willen houden, kunnen dat doen, maar het is absoluut niet aan te raden om ze door grootouders te laten verzorgen, aangezien ouderen (65 jaar en ouder) tot de meest blootgestelde groep van het publiek behoren. Het is ook belangrijk om te voorkomen dat er te veel uitwisselingen plaatsvinden in de organisatie van de kinderopvang.

Daarnaast wordt de ouders gevraagd om te letten op eventuele ziektesymptomen bij uw kind: koorts, rinitis, hoest, ademhalingsmoeilijkheden. Als u dergelijke symptomen opmerkt, houd uw kind dan thuis en neem telefonisch contact op met uw arts.

Speciale aandacht moet worden besteed aan kinderen met chronische ziekten die hun immuunsysteem verzwakken. Ze moeten de komende weken thuis blijven.

's Ochtends en 's avonds is het aan te raden dat slechts één persoon het kind aflegt of ophaalt. Beweging binnen de ontvangstruimte en toegang tot de secties zal beperkt zijn.

Het is ook niet aan te raden dat mensen die risico's lopen (grootouders ouder dan 65 jaar, mensen met een onderliggende chronische hart- of vaatziekte, diabetes, etc.) kinderen ophalen.

De aanbevelingen van het NEB kunnen op dit adres worden geraadpleegd: www.one.be/public/coronavirus

Hoe zit het met de instellingen voor hoger onderwijs?

Het is aan te bevelen dat universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs hun onderwijs op afstand zo veel mogelijk organiseren. Controleer alle informatie op hun eigen sites.

Gaan onderwijsinstellingen voor sociale promotie door met hun activiteiten?

De onderwijsinstellingen voor maatschappelijk werk moeten ook oplossingen voor afstandsonderwijs ontwikkelen. Voor meer informatie kunt u de websites van de instellingen raadplegen. Ze zullen in de komende dagen worden voltooid.

Voor het Fernand Cocq Instituut : www.ifcxl.be

Gaan kunstscholen en -academies door met hun activiteiten?

Kunstscholen en academies zijn gesloten van zaterdag 14 maart tot en met zaterdag 14 april. Voor meer informatie nodigen wij u uit om de websites van de scholen te raadplegen.

Voor de kunstacademie: www.ecoledesarts.be
Voor de academie van Elsene: www.academiedemusiquedixelles.be

Blijven de instellingen voor speciaal onderwijs en de kostscholen open?

Ja, ze blijven open, maar ze bieden geen cursussen aan.

Wat te doen met de kinderen van (waarschijnlijk) besmette ouders?

Als een ouder waarschijnlijk geïnfecteerd is, dan is het het beste om de kinderen thuis te houden. Jonge kinderen ontwikkelen slechts zelden symptomen als gevolg van een infectie en worden slechts in uitzonderlijke gevallen ziek. Ze kunnen echter wel een besmettingsvector zijn en daarom is het beter om ze thuis te houden.

Maatregelen met betrekking tot de handel, het bedrijfsleven, de zelfstandigen en het toerisme.

De algemene filosofie is om alle ontmoetingsplaatsen en plaatsen waar mensen lange tijd dicht bij andere mensen verblijven te verbieden. Alle cafés, restaurants en andere plaatsen die ter plaatse dienen, moeten gesloten blijven (terrassen inbegrepen).

Restaurant- en caféhouders kunnen meer informatie vinden door contact op te nemen met het gratis nummer 1819 of door de gelijknamige website te bezoeken: 1819.brussels/blog/le-coronavirus-quel-impact-sur-les-entreprises-quelles-mesures-daide

Wat wordt verstaan onder "levensmiddelenwinkel"?

Alleen Horeca-winkels en bedrijven die voornamelijk levensmiddelen verkopen, mogen open blijven, op voorwaarde dat :

  • dat het verbruik niet ter plaatse plaatsvindt en dat daartoe de nodige maatregelen zijn genomen om het verbruik ter plaatse te vermijden ;
  • De sociale afstand tussen klanten kan worden gewaarborgd.

Dit omvat voedingswinkels zoals supermarkten, kruidenierswinkels, drankwinkels, landbouwwinkels (eten en drinken), slagerijen, bakkerijen, viswinkels, voedselbanken, liefdadigheidsinstellingen, sociale kruidenierswinkels ...

De verkoop van voedsel via automaten is nog steeds toegestaan.

In Elsene zijn voedingswinkels, nachtwinkels en dierenwinkels bij wijze van uitzondering tot 19 april 2020 gemachtigd om 7 dagen per week tot 22 uur open te blijven, zodat iedereen in de beste omstandigheden kan winkelen, volgens de geldende regels.

Maatregelen met betrekking tot huisdieren

Gaia heeft een gratis nummer ingesteld: 0800.53.335. Het is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur.

Zijn de dierenwinkels open?

Alleen winkels die huisdiervoer verkopen. In Elsene kunnen deze winkels in opdracht van de burgemeester 7 dagen per week, van 7 uur 's ochtends tot 22 uur 's avonds en voor de gehele duur van de federale maatregelen geopend worden.

Maatregelen met betrekking tot het vervoer

Moet ik nog steeds betalen voor het parkeren tijdens de opsluitingsperiode?

De gemeente Elsene heeft de controle van het parkeren op haar grondgebied gedelegeerd aan het gewestelijk agentschap Parking.brussels. De Brusselse regering heeft echter besloten om de controle van het gereglementeerde parkeren in de 19 gemeenten op te schorten tot en met 17 mei. Deze maatregel geldt zowel in de betalende zone als in de blauwe zone (schijf).
Het verkeersreglement dat het parkeren regelt, moet echter worden gerespecteerd en zal zoals gewoonlijk door de zonepolitie worden gecontroleerd (verboden parkeren, belemmering, plaatsen voorbehouden voor personen met beperkte mobiliteit, enz.).

Laatste verandering: 2020-05-28 08:59:39