Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Hier is een lijst met vragen en antwoorden zoals die vandaag beschikbaar zijn voor Elsene. De situatie kan de komende dagen veranderen.

Laatste update : 7/04/2020 10u30

Algemene vragen

Op basis van welke principes is tot deze maatregelen besloten?

 • Er worden altijd elementaire hygiënemaatregelen toegepast.
 • De overheden moeten kunnen blijven functioneren.
 • Bedrijven en organisaties moeten zonder uitzondering voorrang geven aan telewerk. Wanneer dit niet mogelijk is, moeten zij rekening houden met de aanbevolen sociale afstanden. Als het niet mogelijk is om deze afstanden te voorzien, moeten bedrijven en organisaties sluiten.
 • Kinderen moeten in een schoolomgeving kunnen worden verwelkomd als hun ouders niet de mogelijkheid hebben om voor hen te zorgen door andere personen dan hun grootouders (ongeacht hun leeftijd). En voor ouders die in de gezondheidszorg en essentiële openbare diensten en vitale sectoren werken.
 • Sociale afstand (minimum 1,5m tussen mensen) is altijd vereist in alle omstandigheden. Bijvoorbeeld door een vrije stoel tussen twee personen te laten staan tijdens vergaderingen.
 • Vermenging van verschillende leeftijdsgroepen moet absoluut worden vermeden.
 • Zoveel mogelijk thuis blijven, enkel noodzakelijke verplaatsingen (naar het werk gaan als telewerken onmogelijk is, naar de apotheek gaan, naar het postkantoor, boodschappen doen, etc.) zijn toegestaan.

Wie neemt deze beslissingen?

De Nationale Veiligheidsraad, waarin de premier, de minister-presidenten en vertegenwoordigers van alle regeringen van het land zitting hebben, bijgestaan door de grootste specialisten op het gebied van het COVID-19-virus.

Verschillen de beslissingen van de ene gemeente of regio tot de andere?

Nee. Aangezien de Nationale Veiligheidsraad heeft besloten over te gaan naar de "federale fase", zijn de maatregelen voor het hele land gelijk. Elke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten op een manier die in overeenstemming is met alle andere. Op het grondgebied van het Brussels Gewest werken de 19 gemeenten samen met het Gewest, de Gemeenschappen en de federale regering om overal dezelfde maatregelen te nemen.

Waarom worden zulke strenge maatregelen genomen?

Het doel is om de verspreiding van het virus drastisch te beperken en de mogelijkheid voor onze ziekenhuizen te behouden om de getroffenen te verzorgen op de spoedafdelingen die in ons land beschikbaar zijn. Hoewel dit virus gevaarlijk is, vooral voor ouderen en kwetsbaren, is het te genezen, maar het vereist vaak specifieke apparatuur die in beperkte hoeveelheden beschikbaar is in onze ziekenhuizen. Specialisten voorspellen dat het aantal getroffenen de komende weken sterk zal blijven toenemen. Als we de verspreiding niet verminderen, lopen we het risico om overweldigd te worden in intensive care units, wat gevaarlijk zou zijn voor ons vermogen om dit virus te behandelen.

De filosofie van de aangenomen maatregelen is gebaseerd op de beginselen van het zoveel mogelijk beperken van alle vermijdbare contacten tussen mensen en het waarborgen van de continuïteit van essentiële openbare diensten en in het bijzonder gezondheidsdiensten. Als we falen, moeten we misschien nog strengere maatregelen nemen.

Sinds dinsdag 17 maart zijn de maatregelen versterkt om :

 • Verplaatsingen drastisch te verminderen
 • Bijeenkomsten binnen en/of buiten strikt te verbieden
 • De instructies en regels van sociale afstandelijkheid te versterken

Wat gebeurt er in geval van niet-naleving van de maatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad heeft besloten?

In geval van niet-naleving van de federale maatregelen (voorzien in het ministerieel besluit) zijn de sancties voorzien in de artikelen 182 en 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007 van toepassing. Toch wordt de nadruk gelegd op preventie, dialoog en burgerzin. Indien nodig zal de politie degenen die zich niet aan deze maatregelen houden, straffen.

Waar kan ik betrouwbare informatie vinden over het Coronavirus?

Er is veel informatie over Covid-19 (Coronavirus), de symptomen ervan, hoe het te vermijden en hoeveel mensen er getroffen zijn. Een deel van deze informatie is niet accuraat. De FOD Volksgezondheid en de FOD Binnenlandse Zaken hebben een uitgebreide website opgezet waar u alle nuttige informatie kunt vinden. Vermijd het verspreiden van ongecontroleerde informatie.

Bovendien centraliseert de gemeente Elsene alle informatie over de uitvoering van de maatregelen binnen de verschillende diensten van de administratie op haar website:

Naar het voorbeeld van de federale overheid en vele andere gemeenten in België heeft de gemeente Elsene zich aangesloten bij het communicatieplatform BE-Alert, waar u via SMS, voicemail of e-mail informatie kunt ontvangen over de evolutie van de situatie. In de huidige situatie beveelt het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) aan om prioriteit te geven aan communicatie via e-mail. Om deze e-mails te ontvangen, kunt u zich registreren via het volgende adres:

Alle onderstaande maatregelen hebben betrekking op de periode van 18 maart (12u) tot en met 19 april.

Maatregelen met betrekking tot de gemeente en haar diensten

Blijven de administratieve diensten open?

Diensten aan de bevolking zijn nu alleen nog op afspraak. Sommige diensten kunnen op afstand worden uitgevoerd, vanaf uw computer. Hier zijn al enkele voorbeelden van documenten die kunnen worden besteld of gedownload :

Zo kan je snel en eenvoudig een onlineaanvraag tot adreswijziging indienen of de volgende documenten aanvragen:

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verrichtingen die je van thuis kan regelen. Op onze website vind je een volledig overzicht van onze onlinediensten.

Hoe ga je te werk?

Surf naar de website van de gemeente en ga naar de rubriek e-Loket.

Vervolgens kan je doorklikken naar:

 • documenten die u meteen kan downloaden
 • documenten die per post verstuurd worden
 • formulieren die u kan invullen en doorsturen naar onze diensten

Voor essentiële diensten die in onze kantoren moeten worden uitgevoerd, is het verplicht om een afspraak te maken, via de volgende nummers:

Worden civiele huwelijken gehandhaafd?

Ja, maar met een zeer beperkt aantal mensen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u uw bruiloft wilt uitstellen. Alle huwelijksfeesten, ongeacht de grootte, moeten worden geannuleerd of uitgesteld.

Stedenbouw, worden de overlegcomités gehandhaafd?

De overlegcomités van Elsene van 1 en 2 april worden uitgesteld tot een latere datum, waarbij het Gewest de overlegcomités schorst tot en met 3 april.

Alle wettelijke termijnen voor de analyse en de afgifte van een bouwvergunning zijn opgeschort van 13 maart (met terugwerkende kracht) tot 3 april (tot nader order).

Maatregelen met betrekking tot de post-, bank-, verzekerings- en professionele diensten

Is thuiswerk verplicht?

Ja, telewerk is verplicht in bedrijven van elke omvang, voor alle functies waar het georganiseerd kan worden.

Hoe zit het met functies waarbij telewerken niet mogelijk is?

Wanneer telewerk niet mogelijk is, moeten bedrijven de sociale afstandsmaatregelen, met name het behoud van een sociale afstand van 1,5 m tussen elke persoon, nauwgezet in acht nemen. Deze afstandsregel geldt ook voor het door het bedrijf georganiseerde vervoer. Indien deze maatregelen niet worden nageleefd, zullen er boetes worden opgelegd. Ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een eerste constatering en die nog steeds geen rekening houden met de maatregelen voor sociale distantie, zullen moeten sluiten.

Zijn deze regels van toepassing op alle sectoren en diensten?

Nee. Deze verplichtingen gelden niet voor bedrijven in kritieke sectoren en noodzakelijke diensten. Deze bedrijven moeten nog steeds zoveel mogelijk telewerk voor de werknemers en sociale afstandelijkheid van de werknemers organiseren. De volledige lijst van deze cruciale sectoren en noodzakelijke diensten is verzameld en in een bijlage bij het ministerieel besluit van 18 maart 2020 opgenomen.

Wat te doen als een werkgever telewerk verbiedt om "organisatorische redenen"?

De werknemer kan contact opnemen met de arbeidsinspectie via dit nummer : 02/233.41.11

Blijven banken en postkantoren open?

Deze diensten kunnen open blijven, op hun gebruikelijke uren, maar moeten sociale afstandsmaatregelen van 1,5 m afstand tussen mensen garanderen.

Blijven de verzekeringskantoren open?

Ja, maar ze worden aangemoedigd om algemeen gebruik te maken van de telefoon en het internet om hun werk te doen.

Kan een verzekeringsagent het kantoor bezoeken?

Ja, maar alleen in geval van urgente bevindingen en met inachtneming van sociale afstandsmaatregelen.

Kunnen verkopers die onderweg zijn blijven reizen en werken omdat werken op afstand in hun geval niet mogelijk is?

Nee, deze professionals kunnen hun activiteiten niet voortzetten.

Kunnen advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders cliënten blijven ontvangen, vooral voor het tekenen van akten?

Ja, ze kunnen hun activiteiten blijven uitvoeren op voorwaarde dat ze zich houden aan hygiënische en sociale afstandsmaatregelen en dat ze zoveel mogelijk telewerken en elektronische uitwisselingen met hun klanten toepassen.

Ik werk in de privé en particuliere beveiligingssector, kan ik naar mijn werk gaan?

In het kader van de huidige maatregelen heeft de uitzondering alleen betrekking op de fundamentele en noodzakelijke activiteiten van de particuliere en bijzondere veiligheid. De bewakingssector, bestaande uit interne bewakingsbedrijven en -diensten, en de bewakingsdiensten van openbaarvervoerbedrijven zoals Sécurail kunnen hun activiteiten voortzetten. Voor installateurs van alarm- en camerasystemen zijn alleen dringend onderhoud en reparaties uitgesloten. Gewone dagelijkse activiteiten, zoals de installatie van nieuwe installaties, zijn verboden. Particuliere beveiligingsopleidingscentra kunnen hun activiteiten alleen voortzetten via afstandsonderwijs. Beveiligingsadviseurs mogen hun activiteiten alleen met digitale middelen voortzetten.

Worden de thuisdiensten onderhouden?

Ja, zolang de hygiënemaatregelen strikt worden nageleefd.

Zijn de schoonheidscentra (en zonnebanken) open?

Deze zijn gesloten en schoonheidsspecialisten mogen evenmin aan huis gaan voor afspraken.

Kunnen tatoeage-zaken open blijven?

Nee, deze moeten gesloten zijn.

Er staat een GSM-mast op mijn huis, op mijn ziekenhuis, moet ik de onderhoudsploegen van de operatoren toegang geven tot deze antennes?

Ja, het is essentieel dat de elektronische communicatie wordt onderhouden en dat de operatoren al het nodige onderhoud kunnen uitvoeren.

Hoe zit het met reparatiediensten met betrekking tot veiligheid, hygiëne en ICT-infrastructuur?

Alle dringende reparaties en troubleshooting kunnen verder worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: loodgieters, garages, telecomaanbieders, ...

Kunnen bouwmaterialenhandelaren hun klanten blijven bevoorraden?

Ja, maar alleen voor professioneel gebruik en volgens de regel van één klant per 10 vierkante meter. E-commerce daarentegen kan door particulieren worden gebruikt.

Kunnen bedrijven die online verkopen dat blijven doen, zelfs als het niet als essentieel wordt beschouwd (bijv. kleding, doe-het-zelf, ...)?

Ja, ze kunnen hun activiteiten voortzetten zolang de maatregelen voor sociale distantie worden gerespecteerd.

Kunnen zelfstandigen of als bedrijf georganiseerde glazenwassers hun werk voortzetten en voldoen aan de eisen van de bedrijven die erom vragen?

Ja, zolang ze maar voldoen aan de sociale afstandsmaatregelen.

Zijn verhuizingen toegestaan?

Ja, ze zijn toegestaan op voorwaarde dat de sociale afstandsmaatregelen worden gerespecteerd.

Hoe zit het met schoorsteenvegers?

Ja, ze kunnen hun activiteiten voortzetten, mits de maatregelen voor sociale distantie worden gerespecteerd.

Maatregelen voor scholen en kinderdagverblijven

Het PMS-centrum in Elsene biedt een hotline aan op 02/515.79.51 voor elke moeilijke familiale situatie of voor elk advies met betrekking tot het psychologisch beheer van de moeilijkheden van de huidige situatie. De werknemers zullen gedurende deze periode beschikbaar zijn en zorgen voor een telefonische permanentie.

Zijn de scholen nog open?

Een dagopvang wordt voorzien op 2 locaties:

 • School des Étangs (nr 5) - Gulden-Sporenlaan 16
 • Schoole Tenbosch (nr 9) - Amerikaansestraat 136

Ouders worden uitgenodigd om hun kind te registreren door de link op de website van hun school .

Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit van de kinderopvang in kleine, aan de leeftijd aangepaste groepen wordt georganiseerd.

Let op, warme maaltijd diensten zijn opgeschort. Kinderen die naar de kinderdagverblijven gaan, moeten hun eigen picknicklunch meenemen.

We nodigen ook leerlingen en ouders uit om de websites van de verschillende scholen te raadplegen.

School 2-14 : ecolesanssouci.ixelles.be
School 4 : ecoleducoeurdixelles.ixelles.be
School 5 : ecoledesetangs.ixelles.be
School 7-15 : ecole7duboisdelacambre.ixelles.be
School 8 : ecole8duboisdelacambre.ixelles.be
School 9-10-23: ecoletenbosch.ixelles.be
School 12 : ecolelesjardinsdelise.ixelles.be
Ecole en mouvement: ecoleenmouvement.ixelles.be
ACJ: atheneecharlesjanssens.ixelles.be
IRC: irc.ixelles.be
EPEP: epep.ixelles.be

Voor ouders die per e-mail het laatste nieuws van de school van hun kind willen ontvangen, nodigen wij hen uit om het formulier op de website van de school in te vullen.

De Nederlandstalige scholen in Elsene zullen tijdens de schooluren open zijn: er wordt kinderopvang georganiseerd voor kinderen die in goede gezondheid verkeren en waarvan de ouders geen kinderopvang hebben. Toch is registratie verplicht door contact op te nemen met de school via e-mail of telefoon:

Hoe kan ik de opvang van mijn kinderen organiseren als ik naar mijn werk moet?

Het is niet raadzaam om kinderen toe te vertrouwen aan ouderen, die tot de groepen behoren die kwetsbaar zijn voor het coronavirus. U kunt uw kinderen echter toevertrouwen aan een ander lid van uw gezin, aan een familielid, aan de school van uw kinderen, die de kinderopvang zal organiseren of aan een zelfstandige verzorger. Alle oplossingen waarbij geen kwetsbare personen betrokken zijn en die het aantal sociale contacten beperken, zijn aanvaardbaar. Bestaande organisaties mogen doorgaan, maar nieuwe initiatieven die buiten de kring van bestaande contacten vallen zijn, niet toegestaan.

Blijven de crèches open?

De crèches blijven open, maar in de eerste plaats voor de kinderen van mensen die in de zorg, de openbare veiligheid en het onderwijs werken. Opgelet, de crèches zijn niet verplicht. Ouders die hun kinderen thuis willen houden, kunnen dat doen, maar het is absoluut niet aan te raden om ze door grootouders te laten verzorgen, aangezien ouderen (65 jaar en ouder) tot de meest blootgestelde groep van het publiek behoren. Het is ook belangrijk om te voorkomen dat er te veel uitwisselingen plaatsvinden in de organisatie van de kinderopvang.

Daarnaast wordt de ouders gevraagd om te letten op eventuele ziektesymptomen bij uw kind: koorts, rinitis, hoest, ademhalingsmoeilijkheden. Als u dergelijke symptomen opmerkt, houd uw kind dan thuis en neem telefonisch contact op met uw arts.

Speciale aandacht moet worden besteed aan kinderen met chronische ziekten die hun immuunsysteem verzwakken. Ze moeten de komende weken thuis blijven.

's Ochtends en 's avonds is het aan te raden dat slechts één persoon het kind aflegt of ophaalt. Beweging binnen de ontvangstruimte en toegang tot de secties zal beperkt zijn.

Het is ook niet aan te raden dat mensen die risico's lopen (grootouders ouder dan 65 jaar, mensen met een onderliggende chronische hart- of vaatziekte, diabetes, etc.) kinderen ophalen.

De aanbevelingen van het NEB kunnen op dit adres worden geraadpleegd: www.one.be/public.coronavirus

Hoe zit het met de instellingen voor hoger onderwijs?

Het is aan te bevelen dat universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs hun onderwijs op afstand zo veel mogelijk organiseren. Controleer alle informatie op hun eigen sites.

Gaan onderwijsinstellingen voor sociale promotie door met hun activiteiten?

De onderwijsinstellingen voor maatschappelijk werk moeten ook oplossingen voor afstandsonderwijs ontwikkelen. Voor meer informatie kunt u de websites van de instellingen raadplegen. Ze zullen in de komende dagen worden voltooid.

Voor het Fernand Cocq Instituut : www.ifcxl.be

Gaan kunstscholen en -academies door met hun activiteiten?

Kunstscholen en academies zijn gesloten van zaterdag 14 maart tot en met zaterdag 14 april. Voor meer informatie nodigen wij u uit om de websites van de scholen te raadplegen.

Voor de kunstacademie: www.ecoledesarts.be
Voor de academie van Elsene: www.academiedemusiquedixelles.be

Blijven de instellingen voor speciaal onderwijs en de kostscholen open?

Ja, ze blijven open, maar ze bieden geen cursussen aan.

Wat te doen met de kinderen van (waarschijnlijk) besmette ouders?

Als een ouder waarschijnlijk geïnfecteerd is, dan is het het beste om de kinderen thuis te houden. Jonge kinderen ontwikkelen slechts zelden symptomen als gevolg van een infectie en worden slechts in uitzonderlijke gevallen ziek. Ze kunnen echter wel een besmettingsvector zijn en daarom is het beter om ze thuis te houden.

Maatregelen met betrekking tot de handel, het bedrijfsleven, de zelfstandigen en het toerisme.

De algemene filosofie is om alle ontmoetingsplaatsen en plaatsen waar mensen lange tijd dicht bij andere mensen verblijven te verbieden. Alle cafés, restaurants en andere plaatsen die ter plaatse dienen, moeten gesloten blijven (terrassen inbegrepen).

Restaurant- en caféhouders kunnen meer informatie vinden door contact op te nemen met het gratis nummer 1819 of door de gelijknamige website te bezoeken: 1819.brussels/blog/le-coronavirus-quel-impact-sur-les-entreprises-quelles-mesures-daide

Wat wordt verstaan onder "levensmiddelenwinkel"?

Alleen Horeca-winkels en bedrijven die voornamelijk levensmiddelen verkopen, mogen open blijven, op voorwaarde dat :

 • dat het verbruik niet ter plaatse plaatsvindt en dat daartoe de nodige maatregelen zijn genomen om het verbruik ter plaatse te vermijden ;
 • De sociale afstand tussen klanten kan worden gewaarborgd.

Dit omvat voedingswinkels zoals supermarkten, kruidenierswinkels, drankwinkels, landbouwwinkels (eten en drinken), slagerijen, bakkerijen, viswinkels, voedselbanken, liefdadigheidsinstellingen, sociale kruidenierswinkels ...

De verkoop van voedsel via automaten is nog steeds toegestaan.

In Elsene zijn voedingswinkels, nachtwinkels en dierenwinkels bij wijze van uitzondering tot 19 april 2020 gemachtigd om 7 dagen per week tot 22 uur open te blijven, zodat iedereen in de beste omstandigheden kan winkelen, volgens de geldende regels.

Kunnen worden geopend van maandag tot en met zondag:

 • levensmiddelenwinkels (eten of drinken), met inbegrip van dierenwinkels en winkels in winkelcentra, van 7u tot 22u
 • ticketverkoop voor het openbaar vervoer
 • restaurantkeukens, snackbarkeukens, maar alleen voor meeneem- of thuisservice en op voorwaarde dat versterkte hygiënemaatregelen en sociale afstanden in acht worden genomen (minstens 1,5 m tussen de aanwezige personen, beperkt aantal personen tegelijk in het etablissement, enz.)
 • snacks en frituren, maar alleen in de take-away of levering aan huis-functie en op voorwaarde dat versterkte hygiënemaatregelen en regels van sociale afstand worden gerespecteerd (ten minste 1,5 m tussen de aanwezige personen, beperkt aantal personen in de vestiging op hetzelfde moment)
 • hotels en andere vormen van toeristische accommodatie, maar ZONDER TOEGANG tot de bar, het restaurant en de gemeenschappelijke ruimten. Roomservice toegestaan.
 • nachtwinkels, maar alleen in take-away of home service functie en op voorwaarde dat versterkte hygiënemaatregelen en sociale afstand worden gerespecteerd (ten minste 1,5m tussen de aanwezige personen, beperkt aantal personen op hetzelfde moment in het etablissement). Ze dienen te sluiten om 22u.
 • gemengde winkels die levensmiddelen en diverse artikelen verkopen MAAR alleen levensmiddelen kunnen in het weekend worden verkocht.
 • Winkels voor medische producten, verzorgingsproducten, verbanden, enz.
 • lokale markten door het vergroten van de ruimte tussen mensen en ALLEEN de kraampjes die meeneemvoedsel verkopen (geen consumptie ter plaatse) in het weekend.
 • broodjeswinkels, maar alleen in de take-away of home service functie en op voorwaarde dat versterkte hygiënemaatregelen en sociale afstand worden gerespecteerd (minstens 1,5m tussen de aanwezige personen, beperkt aantal personen in het etablissement op hetzelfde moment, etc.).
 • autoreparatie en dépannagebedrijven
 • wijnhandelaren, op voorwaarde dat er maatregelen worden genomen om de sociale afstand te respecteren en de naleving van deze maatregelen te waarborgen.
 • tankstations
 • apotheken
 • opticiens

Kan alleen worden geopend van maandag tot en met vrijdag:

 • winkelcentra met levensmiddelenwinkels moeten open blijven om ze toegankelijk te maken. Anderen moeten sluiten
 • wassalons, met inachtneming van het beginsel van sociale distantie. Het is beter om naar binnen te gaan, de was in te steken, naar buiten te gaan, terug te komen om de was op te halen en deze thuis op te vouwen. Eigenaren wordt geadviseerd om een procedure voor het respecteren van sociale afstand te plaatsen.
 • postloketten en afhaalpunten van de Post
 • krantenwinkels

Moet elke dag sluiten:

 • bars
 • niet-voedingswinkels (met uitzondering van dierenvoeding), kledingwinkels, elektronicawinkels, bouwmarkten, tabaks- en e-sigarettenwinkels, kantoorboekhandels, parfumerieën, drogisterijen, meubelzaken, speelgoedwinkels, fotografen, autowasserettes...) zijn gesloten, maar ze kunnen online blijven werken zolang ze thuis leveren.
 • openluchtmarkten
 • esthetische centra
 • gemengde winkels die ook levensmiddelen aanbieden
 • drogisterijen (kruidenproducten, kruidenspeciaalzaken, parafarmacies, verkoop van thee ...etc.)
 • kansspelbureaus
 • cafés
 • casino's
 • bioscopen
 • carwash
 • disco's
 • sportzalen
 • musea
 • toeristenbureau
 • opera's
 • fotografen
 • containerparken
 • binnen- of buitenspeeltuinen
 • zwembaden
 • restaurants
 • bedrijfsrestaurants
 • concertpodia
 • festivalzalen
 • fitnessruimtes
 • eetruimten
 • kapsalons
 • theaters

Bovendien zijn solden verboden, in welke handel dan ook.

Kunnen we nog steeds contant betalen?

Elektronische betalingen worden aangemoedigd, niet omdat contant geld besmettend is, maar omdat elektronische betalingen het mogelijk maken om de sociale afstandsaanbevelingen in acht te nemen.

Zijn afhaalmaaltijden en thuisleveringen nog toegestaan?

Restaurants die thuisbezorging, afhaalmaaltijden of een cateringservice aanbieden, mogen hun keuken openen. Als zij deze dienst aanbieden, moeten zij ervoor zorgen dat er geen wachtrijen ontstaan. De afhaal- of bezorgdienst kan alleen worden uitgevoerd tussen 7 uur 's ochtends en 22 uur 's avonds.

Is de straatverkoop van voedsel toegestaan?

Nee. De verkoop van levensmiddelen op straat is verboden, behalve voor foodtrucks die meeneemmaaltijden aanbieden die als een complete maaltijd kunnen worden beschouwd. Geen verkoop van ijs, wafels,...

Is het nodig om voedsel op te slaan? Hoe voedselaankopen regelen?

De federale overheid verklaart in samenwerking met de distributiefederaties dat er geen risico is op een bevoorradingsprobleem. Bovendien blijven alle kruidenierswinkels open. Toch zullen de winkels, om te voldoen aan de instructies voor sociale afstandelijkheid, slechts een beperkt aantal mensen kunnen aannemen en dit gedurende maximaal 30 minuten. Ze zijn ook verplicht om een wachtrijsysteem op te zetten zodat mensen op een afstand van 1,5 meter van elkaar kunnen staan.

De rekken in de winkels worden regelmatig bijgevuld. Het is dus niet nodig om een grote hoeveelheid essentiële goederen op voorraad te hebben. Iedereen wordt gevraagd niet meer producten te nemen dan ze nodig hebben, om anderen niet te beroven.

Worden de lokale markten behouden?

Nee, alle openluchtmarkten zijn geannuleerd. De nationale veiligheidsraad heeft het over de mogelijkheid dat voedselkraampjes alleen open blijven als ze nodig zijn. Deze maatregel is gericht op kraampjes die plaatsvinden op afgelegen locaties waar weinig of geen handel in levensmiddelen plaatsvindt. Er zijn geen zulke plaatsen in Elsene.

Zijn de hotels open?

De hotels kunnen open blijven, maar ZONDER toegang tot de bar, het restaurant (gemeenschappelijke ruimten) en de recreatiegebieden, om tegemoet te komen aan de verblijfsbehoeften van de essentiële reizigers. Room service is echter wel toegestaan. Terrasmeubilair moet binnenshuis worden opgeslagen. De seminariezalen van deze hotels zijn gesloten.

Hoe zit het met andere soorten toeristische accommodaties?

Recreatieve en toeristische accommodaties (gites, campings, B&B-vakantiecentra, AirBNB, ...) moeten gesloten zijn. Iedereen die daar permanent verblijft, kan natuurlijk blijven, inclusief mensen die permanent in een stacaravan wonen. Om mensen die zich meestal niet met elkaar mengen niet te mengen, zijn alleen noodzakelijke reizen in de buurt van de woonplaats toegestaan.

Kunnen toeristen in België blijven reizen? (naar de kust, de Ardennen,...)?

Nee. Het is verboden voor toeristen om naar België te reizen omdat recreatieve activiteiten verboden zijn.

Kan ik naar mijn tweede woning gaan (bijvoorbeeld in de Ardennen of naar de kust)?

Nee, dat mag niet. Het is belangrijk dat er sociale maatregelen worden genomen om afstand te nemen (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet bezoeken) en dat er anderzijds voor wordt gezorgd dat gebieden met onvoldoende sanitaire voorzieningen om de instroom van mensen van buitenaf op te vangen, niet overbevolkt raken.

Is reizen naar het buitenland nog steeds toegestaan?

Reisadvies is de verantwoordelijkheid van Buitenlandse Zaken. Tot op heden zijn alle niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland verboden. Raadpleeg regelmatig hun website voor een actueel reisadvies : diplomatie.belgium.be/nl. Ontdek de status van uw vlucht op de website van de FOD Economie: economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-informatie-voor-0.

Maatregelen met betrekking tot huisdieren

Zijn de dierenwinkels open?

Alleen winkels die huisdiervoer verkopen. In Elsene kunnen deze winkels in opdracht van de burgemeester 7 dagen per week, van 7 uur 's ochtends tot 22 uur 's avonds en voor de gehele duur van de federale maatregelen geopend worden.

Kunnen dierenartsen hun activiteiten voortzetten?

Ja

Mogen dierenasiels open blijven?

Dierenasiels zijn gesloten, maar de opvang en essentiële verzorging van de dieren is cruciaal en daarom toegestaan. Vrijwilligers mogen ook een bijdrage leveren.

Zijn de opvangcentra voor huisdieren open?

Huisdierenpensions zijn open, maar alleen voor mensen die een dwingende reden hebben (overlijden van een naast familielid, opname in het ziekenhuis, ...).

Zijn de verzorgingssalons open?

Nee, deze blijven gesloten.

Maatregelen met betrekking tot de culturele en de sportsector

Worden concerten en festivals geannuleerd?

Alle evenementen worden geannuleerd, zowel binnen als buiten en ongeacht de grootte van het publiek tot en met 19 april.

Zijn de theaters en bioscopen nog open?

Theaters, operahuizen, bioscopen en culturele centra zijn tot en met 19 april gesloten voor het publiek.

Kan ik nog steeds naar de bibliotheek gaan?

Neen, de bibliotheken zijn gesloten tot en met 19 april (inclusief lees- en computerruimtes).

Zijn de musea en tentoonstellingen nog open?

Musea en tentoonstellingen zijn gesloten voor het publiek tot en met 19 april.

Organiseren de teken- en muziekacademies nog steeds hun cursussen?

De teken- en muziekacademies zijn gesloten tot en met 19 april.

Zijn pretparken en recreatiecentra gesloten?

Pretparken, overdekte speeltuinen, recreatiecentra en dierenparken zijn tot en met 19 april gesloten.

Zullen er sportactiviteiten plaatsvinden?

De vergaderingen, evenementen, trainingen van teamsporten, met of zonder publiek, worden tot en met 19 april geannuleerd.

Zijn de sportzalen gesloten?

De sportzalen, fitnessruimtes en zwembaden zijn gesloten tot en met 19 april. Buitensporten en groepsactiviteiten worden verboden. Ook sportclubs zijn gesloten.

Zijn parken en groene ruimten gesloten?

De parken en groene ruimten blijven open om de burgers te laten bewegen, maar er wordt gevraagd om de instructies van de sociale afstand te respecteren. Elke bijeenkomst buitenshuis is verboden. Het gebruik van speeltuinen binnen de parken is verboden.

Maatregelen met betrekking tot het vervoer

Kunnen we nog steeds verplaatsen?

Burgers zijn verplicht thuis te blijven om maximaal contact buiten hun directe familie te vermijden.

Zijn er uitzonderingen op dit principe?

Alleen reizen in geval van nood en om dringende redenen is toegestaan. Bijvoorbeeld:

 • woon-werkverkeer
 • Essentiële uitstappen (naar de dokter, boodschappen in de kruidenierswinkel, naar het postkantoor, de bank, de apotheek, om benzine te halen of om mensen in nood te helpen, de daklozen, enz.)
 • lichaamsbeweging in de open lucht met inachtneming van sociale afstandsmaatregelen

Kunnen we bij de glascontainers komen?

Ja, dat is toegestaan.

Worden er speciale maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

Het openbaar vervoer is nog steeds in gebruik, maar het moet zo worden georganiseerd dat de regels inzake sociale afstand worden nageleefd, met name het behoud van een sociale afstand van 1,5 m.

Om te weten te komen wat transportbedrijven aanbieden, verwijzen wij u naar hun websites.

Hoe zit het met taxichauffeurs (en andere privé-taxidiensten zoals Uber)?

Taxi's en alternatieve taxidiensten mogen blijven rijden, maar mogen slechts één passagier per keer vervoeren en er moeten betere hygiënemaatregelen worden genomen. Mensen die onder hetzelfde dak wonen kunnen hetzelfde voertuig delen. Het is raadzaam om het voertuig regelmatig te luchten..

Welke maatregelen worden er genomen met betrekking tot carpoolen? Hoeveel mensen kunnen een privévoertuig delen?

Net als bij taxi's is er naast de chauffeur maar één persoon. Voor mensen die onder hetzelfde dak wonen, is deze regel niet van toepassing. Het is raadzaam om het voertuig regelmatig te luchten.

Is het nog steeds mogelijk om gebruik te maken van gedeelde auto's, zelfbedieningsfietsen en -scooters?

Ja, deze worden beschouwd als transportmiddelen. Ze zijn niet verboden. Aan de andere kant worden go-carts en cuistax beschouwd als recreatieve activiteiten en zijn daarom verboden.

Zijn de autoverhuurbedrijven onderdeel van de essentiële diensten?

Ja, door ervoor te zorgen dat sociale afstandsmaatregelen worden gerespecteerd.

Hoe zit het met truck-carwashs (het desinfecteren van vrachtwagens met voedsel)? Kunnen er in deze omstandigheden uitzonderingen worden gemaakt?

Ze maken deel uit van essentiële diensten omdat de bescherming en de veiligheid van de voedselketen op het spel staan.

Kunnen garages en bandencentrales functioneren?

Ja, alleen voor alle dringende reparaties en op voorwaarde dat de sociale afstandsmaatregelen worden gerespecteerd.

Mag ik mijn rijbewijs-examen nog doen?

Rijlessen en examens worden geannuleerd. Indien als gevolg van deze annulering een verplichting met bindende termijnen niet kan worden nagekomen, wordt de persoon een verlenging toegekend.

Hoe zit het met de technische inspectie?

De technische controlecentra voor particulieren moeten sluiten. Gemeenschappen en regio's hebben de wettelijke termijnen verlengd. De technische controle van vrachtwagens en andere bedrijfsvoertuigen moet om veiligheidsredenen worden voortgezet. Meer informatie is te vinden op de websites van de bevoegde diensten.

Zijn er speciale maatregelen voor het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit of een handicap?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mix ontstaat. Het vervoer kan dus doorgaan, maar voor zover mogelijk moeten dezelfde chauffeurs/personen met beperkte mobiliteit bij elkaar worden gehouden. Uiteraard blijven de maatregelen op het gebied van hygiëne en sociale afstand van toe-passing.

Moet ik nog steeds betalen voor het parkeren tijdens de opsluitingsperiode?

De gemeente Elsene heeft de controle van het parkeren op haar grondgebied gedelegeerd aan het gewestelijk agentschap Parking.brussels. De Brusselse regering heeft echter besloten om de controle van het gereglementeerde parkeren in de 19 gemeenten tot nader order op te schorten. Het verkeersreglement dat het parkeren regelt, moet echter worden gerespecteerd en zal zoals gewoonlijk door de zonepolitie worden gecontroleerd (geen parking, belemmering, plaatsen voorbehouden voor personen met beperkte mobiliteit, enz.).

Maatregelen voor het sociale leven, bijeenkomsten, festiviteiten en levensgebeurtenissen

Mogen we een wandeling maken, buiten gaan joggen?

Ja, dit is zelfs aan te bevelen, maar alleen met familieleden die onder hetzelfde dak wonen en eventueel met één buitenstaander (bijvoorbeeld altijd dezelfde vriend) en op voorwaarde dat er een afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon wordt aangehouden.

Mogen we elkaar nog steeds ontmoeten?

Nee, alle bijeenkomsten van meer dan 2 personen zijn verboden. Wat buitenactiviteiten betreft, zijn alleen fietsen, wandelen en joggen toegestaan zoals beschreven in de vorige vraag (alleen in familiekringen die onder hetzelfde dak wonen en eventueel met een vriend, maar altijd dezelfde), zelfs als het gaat om meer dan 2 personen van dezelfde familieleden die onder hetzelfde dak wonen.

Is het mogelijk om familieleden te bezoeken die niet onder hetzelfde dak wonen?

Bezoeken aan familieleden buiten hetzelfde huishouden worden niet aanbevolen, behalve om kwetsbare personen te helpen (het verlenen van bijstand en zorg aan ouderen, minderjarigen, personen met een handicap en kwetsbare personen).

Zijn privé-feesten toegestaan?

Alle genomen maatregelen zijn gericht op het zoveel mogelijk beperken van sociale interacties om de verspreiding van COVID-19 te beteugelen. Daarom wordt iedereen gevraagd om burgerzin te tonen en deel te nemen aan de collectieve inspanning door zich te onthouden van het organiseren van of deelnemen aan sociale activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn, zoals lockdown-parties of andere soorten feestjes.

Moeten bruiloftsfeesten worden uitgesteld?

Ja. Alle huwelijksfeesten, ongeacht de grootte, moeten worden geannuleerd of uitgesteld.

Hoe zijn de nieuwe maatregelen van toepassing op begrafenissen?

Begrafenissen kunnen in een intieme kring worden gehouden.

Hebben de maatregelen gevolgen voor de gebedshuizen?

Ja, om de verspreiding van het virus te voorkomen, worden er geen religieuze ceremonies gehouden. De plaatsen blijven echter open voor individuele bezoekers, op voorwaarde dat de verantwoordelijken maatregelen nemen om de sociale afstand te respecteren.

Maatregelen met betrekking tot ziekenhuizen en zorg

Worden er speciale maatregelen genomen in ziekenhuizen?

De actieve fase van het ziekenhuisnoodplan is vanaf 14 maart in alle ziekenhuizen geactiveerd. Alle geplande raadplegingen, tests en operaties werden geannuleerd. Alleen urgente en/of vitale raadplegingen, tests en operaties zouden kunnen plaatsvinden.

Alle noodzakelijke bestaande therapieën (chemo, dialyse, ...) kunnen worden voortgezet.

Zijn bezoeken toegestaan in ziekenhuizen?

Alle bezoeken zijn verboden, behalve voor ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en naaste familieleden van patiënten in kritieke of palliatieve zorg. Het begeleiden van patiënten bij noodzakelijke consulten of tests moet beperkt blijven tot één persoon.

Wie wordt er getest?

De tests worden uitgevoerd op twee categorieën mensen:

 • Iedereen wiens klinische toestand een ziekenhuisopname vereist en wiens arts een Covid-19 verdenking heeft.
 • Elke gezondheidswerker die voldoet aan de definitie van een "mogelijk geval" en die koorts heeft.

Gedetailleerde uitleg is te vinden in de huisartsenpraktijk op de website van Sciensano: epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx.

Kunnen gezondheidswerkers blijven werken als de symptomen zich voordoen?

Professionals in de gezondheidszorg (inbegrepen ambulanciers) kunnen blijven werken als er milde symptomen zijn met het gebruik van een beschermend masker. In geval van koorts (temperatuur groter dan of gelijk aan 37,5 C°) moeten ze thuis blijven.

Kunnen patiënten met Covid-19 worden behandeld met ontstekingsremmende middelen?

Dit wordt momenteel onderzocht. Intussen is paracetamol de eerste keuze voor de behandeling van koorts of pijn.

Kunnen bloedinzamelingscentra bloed blijven inzamelen?

Ja, de bloedinzameling moet worden voortgezet, zolang de sociale afstandsmaatregelen worden gerespecteerd. Zoals altijd moeten mensen die ziek zijn, worden uitgesloten.

Zijn bezoeken aan gezondheidscentra of instellingen die zorgen voor bijvoorbeeld mindervalide mensen met co-morbiditeiten toegestaan?

Essentiële bezoeken (mantelzorgers, ...) zijn toegestaan om de bewoners niet volledig sociaal te isoleren.

Kunnen fysiotherapeuten, osteopaten, kinesisten, enz. hun beroep blijven uitoefenen?

Beroepen in de gezondheidszorg zoals tandartsen, fysiotherapeuten, osteopaten, enz. kunnen hun beroep blijven uitoefenen, maar de zorg die kan worden uitgesteld, MOET worden uitgesteld.

Hoe zit het met de bevallingen? Zijn deze nog steeds gepland in ziekenhuizen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Natuurlijk kun je nog altijd in het ziekenhuis bevallen. Uw verblijf in het ziekenhuis moet echter zo kort mogelijk zijn; dit wordt bepaald in overleg met uw behandelend arts (gynaecoloog, kinderarts, eventueel een anesthesist). Uw partner mag bij de geboorte aanwezig zijn en alleen bezoek van uw partner is toegestaan. Familiebezoek is niet langer toegestaan. Bovendien moet u de richtlijnen van het ziekenhuis volgen.

Diensten voor thuishulp en gezinshulp: ouderen, thuiszorg, mensen met een handicap, opvangcentra voor mishandelde vrouwen, opvangcentra en nachtopvang voor mensen met sociale problemen, coördinatiecentra voor thuishulp en -verzorging, ... kunnen ze hun activiteiten voortzetten? 

Ja.

Moeten de vaccinatieprogramma's worden voortgezet?

Ja, absoluut.

Is er een risico op infectie door contact met de verpakking?

Dit risico bestaat, maar het is veel lager dan bij direct contact met een besmette persoon. Onder ideale omstandigheden overleeft het coronavirus gemiddeld ongeveer drie uur op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels, enz.). Het virus overleeft niet goed op absorberende materialen (zoals karton, papier, textiel, enz.). Het virus is zeer gevoelig voor uitdroging, hitte en zonlicht.

Iedereen die druppels met het virus in de mond, neus en ogen inslikt - door contact met de handen - kan met het virus besmet raken. Het is belangrijk om uw handen regelmatig en grondig te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen zijn aangeraakt.

Hoe zit het met niet-spoedeisende medische screenings?

Vraag het aan de instelling die deze screenings organiseert.

Mogen instellingen die zorgen voor mensen met een beperkte mobiliteit of een handicap in groepsverband gaan wandelen als ze de regels van de sociale afstand respecteren?

In de openbare ruimte, nee. Als het niet mogelijk is om deze wandelingen in een privéruimte te organiseren, kunnen individuele wandelingen met een gids worden georganiseerd.

Zijn de volgende situaties opgenomen bij de toegestane verplaatsingen om mensen in nood te helpen?

Familie van bewoners die persoonlijke wasgoed ophalen en terugbrengen. De enige vraag is, zal de overdracht worden toegestaan met deze was?

Bijstand aan personen in nood is toegestaan, maar is afhankelijk van de naleving van maatregelen voor sociale afstand.

Mag er een "discussieruimte" worden ingericht in de entreehal van een verpleeghuis (een tijdelijke ruimte met een eigen buitendeur, waar een grote glasplaat in de muur is verwerkt en waarin een intercominstallatie is geïnstalleerd)? Is de verplaatsing van maximaal 1 of 2 gezinsleden naar deze discussiezaal opgenomen in de rubriek 'verplaatsingen om mensen in nood te helpen'?

Dit is mogelijk op voorwaarde dat het glas na elk bezoek wordt gedesinfecteerd. Om hygiënische redenen wordt echter de voorkeur gegeven aan communicatie op afstand (telefoon, video-oproep, enz.).

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing op het vervoer van gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is het vermijden van nieuwe sociale mixen. Het vervoer kan dus worden voortgezet, maar er moet zoveel mogelijk worden toegezien op het behoud van dezelfde mix van bestuurders en gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit. Uiteraard moeten maatregelen op het gebied van hygiëne en sociale afstand worden gerespecteerd.

Hoe zit het met vrijwillig vervoer voor mensen met beperkte mobiliteit of in nood?

Deze initiatieven kunnen worden voortgezet, maar slechts één persoon per rit naast de chauffeur.

Zijn bezoeken toegestaan aan woonzorgcentra of instellingen die bijvoorbeeld zorgen voor mensen met een handicap die lijden aan co-morbiditeit?

Essentiële bezoeken (mantelzorgers, ...) zijn toegestaan om de bewoners niet volledig te isoleren.

Kunnen thuisverpleegkundigen hun patiënten nog steeds bezoeken?

Ja, de thuiszorg moet doorgaan.

Zijn psychologen essentieel?

Ja.

Mogen opticiens en oorspecialisten open blijven?

Ja. Ze kunnen op afspraak werken zolang de sociale afstandsmaatregelen worden gerespecteerd. Verkoop die kan worden uitgesteld, moet worden uitgesteld.

Maatregelen met betrekking tot internationale reizen

Waarom wordt de temperatuur van reizigers die het land binnenkomen (per vliegtuig, trein, bus) niet genomen, en worden ze niet in quarantaine geplaatst?

Dit is in deze crisisfase om medische en wetenschappelijke redenen niet gepast.

Hoe zit het met de veerboten naar de buurlanden?

In tegenstelling tot schepen en cruiseschepen wordt het reizen per veerboot niet beschouwd als een vrijetijdsbesteding, maar als een vervoermiddel. Daarom is het reizen per veerboot niet verboden voor essentiële reizen, maar blijven de basismaatregelen met betrekking tot hygiëne en sociale afstand van toepassing.

Zijn er specifieke maatregelen genomen voor luchthavens?

Voorlopig zijn er geen aanvullende beperkende maatregelen voor luchthavens. Passagiers moeten sociale afstandsmaatregelen respecteren.

Is het mogelijk om familieleden (kind of ouder) op te halen op een luchthaven in het buitenland?

Er moeten regelingen worden getroffen om te reizen met het openbaar vervoer/taxi.

Hoe zit het met het luchtvrachtvervoer?

(Internationaal) vrachtvervoer is toegestaan.

Blijven restaurants en taxfreeshops op de luchthavens open?

Ja, restaurants en winkels buiten de veiligheidscontroles blijven open. Dit om de passagiers zo breed mogelijk te verdelen in de luchthaventerminal. De gebruikelijke maatregelen voor sociale distantie moeten worden gerespecteerd.

Kunnen we nog steeds naar het buitenland reizen?

Niet-essentiële reizen vanuit België zijn verboden.

Is grenswerk nog steeds toegestaan (bijvoorbeeld Fransen die in België werken)?

Ja, grensarbeiders mogen hun activiteiten blijven uitoefenen, binnen de grenzen van de opgelegde maatregelen.

Hoe zit het met de gedeelde voogdij over kinderen tussen ouders die aan weerszijden van de grens wonen?

De gedeelde voogdij tussen ouders die aan beide zijden van de grens wonen (een ouder in België en de andere in Frankrijk, Nederland, Luxemburg of Duitsland) kan gewoon doorgaan./p>

Mensen met familie in het buitenland willen graag bij hen gaan wonen. Mag dat?

Indien mogelijk moet een alternatief worden gevonden. Als er geen alternatief mogelijk is, is dit alleen mogelijk als het gezinslid hulp nodig heeft. Uiteraard is dit afhankelijk van de besluiten van de autoriteit van het land in kwestie.

Hoe zit het met Belgen die in het buitenland gestrand zijn?

Zie Website van de FOD Buitenlandse Zaken

Zal er een attestatiesysteem worden opgezet om te circuleren, zoals dat in Frankrijk is opgezet?

Voor de BE/NL-grensovergang wordt een certificaat- en stickersysteem opgezet.

 • Het vignet is online beschikbaar op de NCCN coronavirus website
 • Personen die de grens moeten overschrijden, moeten dit formulier volledig invullen.
 • De politie controleert dit formulier aan de grens en de toegang tot het buurland wordt alleen verleend als alle gegevens van de persoon zijn ingevuld.
 • Voor elke persoon wordt een document opgesteld
 • Het is aan te bevelen om tijdens het vervoer sociale afstandsmaatregelen te nemen, bij voorkeur niet meer dan twee personen per auto.
 • Indien de onderzochte persoon niet dezelfde is als de op het document vermelde persoon, zal de Belgische politie hem of haar de toegang tot het Belgische grondgebied weigeren.
 • Het certificaat is beschikbaar in 4 talen (Nl, Fr, Du & En)
 • De buitenlandse ambassades en andere diplomatieke missies in België zijn van deze procedure op de hoogte gebracht via corona-protocol at diplobel.fed point be

Contacten

Voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/146.89

Voor vragen over de economie: 0800/120.337

Voor vragen over bijstand aan Belgen in het buitenland : 02/501.4000

Laatste verandering: 2020-04-07 10:48:45