Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Blijven de administratieve diensten open?

Diensten aan de bevolking zijn nu alleen nog op afspraak

Sommige diensten kunnen op afstand worden uitgevoerd, vanaf uw computer.

Zo kan je snel en eenvoudig een onlineaanvraag tot adreswijziging indienen of de volgende documenten aanvragen:

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verrichtingen die je van thuis kan regelen. Op onze website vind je een volledig overzicht van onze onlinediensten.

Hoe ga je te werk?

Surf naar de website van de gemeente en ga naar de rubriek e-Loket.

Vervolgens kan je doorklikken naar:

 • documenten die u meteen kan downloaden
 • documenten die per post verstuurd worden
 • formulieren die u kan invullen en doorsturen naar onze diensten

Voor essentiële diensten die enkel in onze kantoren kunnen worden uitgevoerd, is het verplicht om een afspraak te maken, online of via de volgende nummers:

Stedenbouw

Voor technische informatie of om een dossier te raadplegen, werkt de dienst op afspraak. Om lange wachttijden aan de telefooncentrales te voorkomen, kan je gebruik maken van het onderstaande e-mail adres (pu at ixelles point brussels). De telefonische hotlines blijven echter open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 15 uur (02.515.72.10).

Het is niet langer mogelijk om documenten ter plaatse te deponeren. Stuur ze per post (aangetekend) naar het volgende adres: Gemeente Elsene - Dienst Stedenbouw - Elsensesteenweg 168 - 1050 Brussel.

Openbare onderzoeken

Tijdens de volledige duur van het openbaar onderzoek kan u enkel op afspraak het dossier raadplegen of technische uitleg bekomen. Om een afspraak te maken kan u bellen naar het nummer 02.515.72.10 - dienst Stedenbouw, Elsensesteenweg 168 in 1050 Brussel. De afspraken vinden plaats van maandag tot vrijdag: 's morgens tussen 9u en 12u en op donderdag tussen 14u en 20u. Het dragen van een masker is verplicht wanneer u naar een afspraak komt.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Schepen gericht worden, op het volgende adres :Gemeente Elsene-168, Elsensesteenweg - 1050 BRUSSEL of op de volgende e-mailadres : openbaaronderzoek at elsene punt brussel.

Tijdens het openbaar onderzoek kan elke persoon schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen vragen om door de Overlegcommissie gehoord te worden.

Overlegcommissies

Tijdens de zittingen zijn de volgende regels van kracht:

 • naleving van de "social distancing" in het kader van de toegang (ingang en uitgang) tot het lokaal dat gebruikt wordt door de overlegcommissie;
 • er wordt aan de aanwezigen gevraagd om hun uitnodiging en een masker mee te nemen;
 • de vergadering is niet openbaar;
 • De aanvrager kan vergezeld of vertegenwoordigd worden door een rechtskundig adviseur of een technisch adviseur (hetzij maximum 2 personen);
 • De personen die gevraagd hebben om gehoord te worden in het kader van het openbaar onderzoek en die volgens de regels opgeroepen werden, mogen niet vergezeld worden. Deze personen kunnen echter vertegenwoordigd worden door een adviseur die volgens de regels een machtiging heeft gekregen en die in het bezit is van een kopie van onderhavige uitnodiging.

Deze nieuwe organisatieregels dienen strikt nageleefd te worden.

OCMW

Iedereen die een inkomensverlies heeft geleden of moeilijkheden ondervindt door de gevolgen van de gezondheidscrisis kan contact opnemen met het OCMW. Na analyse van het dossier kan hulp worden verleend, zoals het betalen van rekeningen, huurprijzen, computerapparatuur voor leerlingen en studenten./p>

Voor noodgevallen en andere bijzondere gevallen die een fysieke aanwezigheid vereisen, zijn er diensturen op dinsdag en donderdag van 8.00 tot 11.45 uur. De opvolging van lopende zaken gebeurt bij voorkeur per telefoon 02.563.57.00 uur of per e-mail. adm.ocmwxl at ocmwelsene point brussels bij de maatschappelijke assistent(e)

De organisatie van de diensten van het OCMW zal waarschijnlijk veranderen in functie van de gezondheidsmaatregelen waartoe de overheid beslist heeft. Controleer regelmatig op updates op de website www.ocmwelsene.irisnet.be.

Spelpleinen

De speeltuinen blijven open (maximaal 20 kinderen) en we vragen de ouders (maximaal 1 ouder per kind) bijzonder waakzaam te zijn met betrekking tot het respecteren van de barrièregebaren (afstand, het dragen van een masker).

Ludotheken

De speelgoedbibliotheek blijft toegankelijk zonder afspraak (ludotheek at elsene punt brussels) alleen voor de uitleendienst:

 • dinsdag : van 10u tot 12u en van 13u tot 17u
 • woensdag : van 13u tot 18u
 • donderdag : van 13u tot 17u
 • vrijdag : van 10u tot 13u en van 14u tot 18u
 • zaterdag : van 10u tot 13u

De louloudotheek is gesloten

Cultuur

Alle activiteiten en culturele ruimtes zijn gesloten, met uitzondering van musea. Het museum van Elsene wordt verbouwd en blijft daarom gesloten.

E-mail : cultuur at elsene point brussels - website : www.respace.be

Bibliotheken

De twee gemeentelijke bibliotheken zijn tot en met 19/11 gesloten voor het publiek, maar boeken kunnen nog steeds worden uitgeleend via een "take away"-dienst. Pakketten kunnen worden opgehaald op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Thuisbezorgingen worden georganiseerd voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen.

BiblioXL (FR) : www.biblioxl.be (het EPN bijft open op afspraak van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 17u)
Bib Sans souci (FR) : www.elsene.bibliotheek.be

Sport

Helaas zijn we genoodzaakt om de sportfaciliteiten (sporthallen, schaatsbanen, fitness, enz...) te sluiten, met uitzondering van :

 • Binnen en buiten amateursportopleiding voor jongeren van 12 jaar en jonger; 1 begeleider per jongere die de opleiding bijwoont (het dragen van een masker is verplicht) ;
 • Activiteiten in schoolverband in het kader van school- en buitenschoolse activiteiten van de leerplicht ;
 • De hosting van stages voor jongeren van 12 jaar en jonger ;
 • De training van professionele atleten.
 • professionele sportwedstrijden die achter gesloten deuren moeten worden gehouden.

De verfrissingsruimtes (kantines) en kleedkamers zijn gesloten; het Sportcentrum sluit om 20.00 uur.

COVID maatregelen

In het kader van de strijd tegen Covid-19 zijn verschillende maatregelen genomen om besmetting tegen te gaan en te voorkomen dat ziekenhuizen worden overspoeld door ziekenhuisopnames.

Handel

Bekijk hierwat de FOD Economie momenteel voorziet:

 • Duidelijk aangeven van instructies binnen en buiten de faciliteit, onder meer over het gebruik van toiletten en het wassen van de handen. Een affichesjabloon en een communicatiepakket zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie.
 • Informeer uw werknemers, met inbegrip van uitzendkrachten en stagiairs, over de regels die in uw vestiging van kracht zijn. Herhaal dit proces telkens wanneer de regels veranderen. Doe hetzelfde met buitenstaanders, zoals klanten, leveranciers, onderaannemers, freelancers, bezoekers, familieleden, enz. die in contact kunnen komen met uw bedrijf. Veel mensen zullen waarschijnlijk concrete vragen stellen: het is van essentieel belang hen duidelijk te maken met wie zij contact kunnen opnemen, via posters, informatieborden, uw intranet of uw website.
 • Zorg ervoor dat uw winkel goed geventileerd is. Laat de deuren zoveel mogelijk open om dit te verhelpen.
 • Voorzie in voorzieningen voor het wassen van de handen van personeel en klanten (geschikte gel of ontsmettingsmiddel). Installeer voorzieningen voor het wassen van de handen bij de in- en uitgang van de winkel, en waar dat in de winkel nodig is (bv. bij paskamers, kaartjesautomaten en betaalterminals).
 • Het wordt ten zeerste aanbevolen dat alle personen, behalve kinderen tot 12 jaar, hun mond en neus bedekken met een masker of een alternatieve doek wanneer het onmogelijk is de regels inzake sociale afstand in acht te nemen.
 • Elektronische of contactloze betalingen aan te moedigen en contante betalingen zoveel mogelijk te vermijden.
 • Betaalterminals moeten regelmatig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Stel handdesinfecterende gel ter beschikking van de klanten.
 • Als aanvulling kunnen ook wattenstaafjes worden aangeboden.

Thuiswerk

Telewerken wordt aanbevolen, behalve bij essentiële functies. Er zullen controles uitgevoerd worden om toe te zien op de naleving van deze verplichting.

Huwelijken

Burgerlijke huwelijken worden alleen gevierd in aanwezigheid van 15 personen, inclusief de bruid en bruidegom en getuigen. Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend in dit aantal.

Begrafenissen

Bij begrafenissen zijn maximaal 50 personen toegestaan.

Reizen

Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België. Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in het buitenland.

De reizen zoals bepaald inbijlage 2 van het Ministerieel besluit worden beschouwd als essentieel. Voor de overeenkomstig toegelaten reizen, is de reiziger ertoe gehouden de digitale of papieren verklaring voorafgaand aan de reis, op eer in te vullen, te ondertekenen en bij zich te dragen gedurende de integrale reis.

Dépistage

Ik heb Covid symptomen, kan ik zonder doktersvoorschrift getest worden?

Ja, dat is mogelijk en gratis! Om het risico op overdracht van het virus zoveel mogelijk te beperken, is de testprocedure versoepeld, zodat mensen met symptomen zonder voorafgaand doktersvoorschrift kunnen worden getest door een afspraak te maken op de website brussels.testcovid.be/nl. Het doktersvoorschrift wordt dan door de in het centrum aanwezige arts afgegeven.

Testcentra

Kijk op coronavirus.brussels

Covid Safe Ticket

Je hebt er al veel over gehoord en binnenkort wordt het ook in Brussel toegepast: het Covid Safe Ticket (CST), (soms ook "gezondheidspas" of "Covid-certificaat" genoemd), wordt op 15 oktober van kracht en zal verplicht zijn vanaf de leeftijd van 12 of 16 jaar, afhankelijk van de plaats. Het is bedoeld om nieuwe uitbraken van epidemieën op drukke plaatsen te voorkomen.

Waar ?

Vanaf 16 jaar: in bars, cafés en restaurants - behalve op terrassen als de tafels 1,5 m uit elkaar staan -, danszalen, discotheken, sport- en fitnesscentra, handelsbeurzen en congressen; culturele, feest- en recreatiezalen (meer dan 50 personen).

Vanaf 12 jaar: een persoon in het ziekenhuis of in een rust- of verzorgingstehuis bezoeken. Er is echter geen CST vereist voor scholen, openbare diensten, openbaar vervoer en winkels en winkelcentra.

Tot wanneer ?

De ontwikkeling van de epidemie zal bepalend zijn voor de toepassing van het CST. Op dit moment is het de bedoeling dat het tot uiterlijk 14 januari 2022 kan worden verlengd. Deze periode kan echter veranderen naar gelang van het aantal besmettingen en de bezetting van de bedden in de Covid-afdelingen van de ziekenhuizen.

Hoe te verkrijgen ?

 • Na een volledige vaccinatie (enkele of dubbele dosis, afhankelijk van het vaccin): het CST wordt 15 dagen na de volledige vaccinatie geactiveerd en is één jaar geldig.
 • Als je niet gevaccineerd bent: na een PCR-test of een negatieve snelle antigeentest. Dit testcertificaat is geldig gedurende 48 uur (snelle antigeentest) of 72 uur (PCR-test) vanaf de datum van de test.
 • Met een bewijs van besmetting en herstelling van Covid van minder dan 6 maanden geleden. Dit geeft je recht op een herstelcertificaat dat geldig is vanaf de 11e dag van de positieve test tot 180 dagen na de test.

Al deze gegevens worden opgenomen in je persoonlijk bestand op mijngezondheid.belgie.be die een specifieke QR-code genereert. Deze QR-code wordt gebruikt als CST: je hoeft hem alleen maar te laten zien aan de agent die de geldigheid ervan controleert, via je smartphone of op papier. Je kan deze CST zelf afdrukken op mijngezondheid.belgie.be . Hiervoor heb je een elektronisch identificatiemiddel nodig, een identiteitskaartlezer of de toepassing itsme.

De CST kan ook worden verkregen via de CovidSafeBE-toepassing :

CovidSafeBE vereist ook itsme.

Je kan je documenten ook opvragen door te bellen naar 02.214.19.19 ; zij zullen je dan per post worden toegezonden.

Wat riskeer je ?

Als je naar een plaats gaat waar het CST verplicht is en je hebt er geen, riskeer je een boete van 50 tot 500 euro en de organisatoren/eigenaars riskeren een boete tot 2500 euro. Vervalsing (vals CST) wordt bestraft met veel zwaardere boetes en gevangenisstraffen.

Heb je nog vragen ?

Ga naar de website van het Covid-certificaat om te reizen.

Gratis vaccinatie

Wie kan zich laten vaccineren?

 • Mensen van 12 jaar en ouder, ongeacht hun gezondheidstoestand;

Hoe inschrijven?

Hoe gaat het te werk?

Als je over een internetverbinding beschikt, volg je gewoon de instructies die je worden toegestuurd (per sms, e-mail of post) of beschikbaar op bruvax.brussels.doctena.be en kies je de plaats, datum en uur voor een afspraak. Eenmaal geregistreerd, ontvang je een QR-code. Je kan deze code afdrukken of op je smartphone bewaren. Op de dag van de afspraak hoef je enkel maar op te dagen met de QR-code en je identiteitskaart.

Heb je geen internetverbinding? Geen paniek: bel naar het gratis nummer 02.214.19.19 om een afspraak te maken om je te laten vaccineren.

Waar kan ik me laten vaccineren?

Tot nu toe heeft het Gewest in Brussel 9 vaccinatiecentra gepland. Je bent vrij om het vaccinatiecentrum te kiezen waar je heen wil gaan:

 • Centra van Heizel en Pacheco (1000 Brussel)
 • Centra Joli-Bois (1150 Sint-Pieters-Woluwe), Albert (1190 Vorst), Crossing (1030 Schaarbeek) en Molenbeek
 • Centra Poseidon (1200 Sint-Lambrechts-Woluwe), Van Ophem (1180 Ukkel) en Sporting in Anderlecht.
 • Op termijn zal een 10de vaccinatiecentrum geopend worden in het Militair Hospitaal van Neder-over-Heembeek

Degenen die wij aanbevelen omdat ze dichter bij de verschillende wijken van Elsene liggen, hebben wij vet gedrukt.

coronavirus.brussels/nl/vaccinatiecentra-covid-planning

Welke vaccins voor wie?

In België zijn momenteel drie vaccins beschikbaar: Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Het vaccin van Pfizer, het eerste op de Belgische markt, werd tijdens de allereerste fase van de vaccinatie toegediend in verpleeghuizen. Moderna werd toen in ziekenhuizen toegediend. Momenteel wordt Moderna toegediend in het Pacheco-centrum en AstraZeneca in het Heizel-centrum. De kwaliteit en de werkzaamheid van elk vaccin zijn vergelijkbaar, en de distributie is uitsluitend gebaseerd op aanbodcriteria. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de voorraden fluctueren en dat niet kan worden gegarandeerd dat een bepaald vaccin op een bepaalde datum nog beschikbaar zal zijn. Bij je inschrijving moet je een vaccinatiecentrum kiezen: als je eenmaal je keuze hebt gemaakt, is het niet meer mogelijk deze te wijzigen. De hele vaccinatieprocedure is volledig gratis.

Waarom is er geen vaccinatiecentrum in elke gemeente?

De logistiek van een dergelijke vaccinatiecampagne - het is de bedoeling in korte tijd 70% van de bevolking te vaccineren - alsook de specifieke kenmerken van de opslag van vaccins en het feit dat deze vaccinatie gratis moet zijn, hebben de Gewesten gedwongen strategische keuzes te maken met betrekking tot de plaats van vaccinatie. Elke regio kreeg daarom een specifiek aantal vaccinatiecentra toegewezen. Momenteel zijn dat er 9 voor het Brussels Gewest.

Ik kan me moeilijk verplaatsen, hoe kom ik naar het vaccinatiecentrum?

De gemeente Elsene wil niemand links laten liggen tijdens deze vaccinatiecampagne, die van cruciaal belang is voor de volksgezondheid.

Daarom worden oplossingen uitgewerkt voor geïsoleerde personen met beperkte mobiliteit. Heb je moeite om je te verplaatsen? Volg de gids: :

Mijn geval Antwoord

Ik ben een persoon met beperkte mobiliteit, maar ik ben nog steeds autonoom en/of ik kan rekenen op de hulp van familie en vrienden.

Alle vaccinatieplaatsen zijn toegankelijk voor PBM's en dicht bij een parkeerplaats. Een familielid kan je vergezellen om je tijdens het hele proces bij te staan, van de ingang tot de uitgang van het vaccinatiecentrum.

Ik geniet reeds van de diensten van de taxivergoeding, de cel mobiliteitsbijstand van het OCMW, het PBM-vervoer van de MIVB of mijn ziekenfonds, de vzw Buurtpensioen.

Zodra je een afspraak hebt gemaakt, kan je contact opnemen met je gebruikelijke contactpersoon.

Ik kan me moeilijk verplaatsen, hoe kom ik naar het vaccinatiecentrum? Ik ben niet op de hoogte van de taxivergoeding of de diensten van de cel mobiliteitshulp van het OCMW, de taxibus, Buurtpensioen of mijn ziekenfonds.

Je kan contact opnemen met ons gemeentelijk callcenter op 0800/350-58 (gratis nummer) zodra je een afspraak hebt gemaakt.

Mijn bewegingen zijn uiterst moeilijk en/of pijnlijk, ik verlaat zeer zelden mijn huis en krijg mijn verzorging van een thuisverpleegkundige.

Vraag uw arts om u in te schrijven voor thuisvaccinaties door de mobiele teams.

Ik behoor niet tot de prioritaire categorieën, wanneer kan ik gevaccineerd worden?

Immunisatiestrategieën worden niet op gemeentelijk niveau bepaald. Deze vraag is momenteel moeilijk te beantwoorden omdat de inentingen per "golf" worden geprogrammeerd: de ene categorie mensen na de andere. Het doel is alle mensen die het risico lopen een ernstige vorm van Covid te ontwikkelen, met de hoogste prioriteit te vaccineren. Als je denkt dat je prioriteit hebt vanwege een bepaalde gezondheidstoestand, praat dan met je arts.

Ik heb een e-mail ontvangen om me te laten vaccineren terwijl ik niet tot de prioriteitsgroepen behoor, is dit normaal?

Normaal gezien niet. In principe krijg je pas een uitnodiging om je te laten vaccineren als je aan de beurt bent. Wees voorzichtig, als de e-mail of sms die je ontvangt verdacht lijkt. In geval van twijfel kan je steeds 02.214.19.19 bellen. Vertrouw nooit je bankgegevens toe en open geen bijlagen als je twijfelt. Voor meer informatie kan je hier contact opnemen : www.safeonweb.be/nl/actueel/kijk-uit-voor-valse-uitnodigingen-voor-vaccinatie

Zijn er in België al effecten van vaccinatie waargenomen?

De cijfers (van besmettingen en sterfgevallen) van verpleeg- en verzorgingshuizen die het voortouw hebben genomen bij de vaccinatie zijn zeer bemoedigend. Zij tonen de doeltreffendheid van het vaccin aan. Dit betekent dat tegen het einde van het voorjaar, als de vaccinatiecampagne in een volgehouden tempo wordt voortgezet, degenen die het meeste risico lopen, zullen zijn beschermd.

Meer informatie over het vaccinatieproces vindt u via coronavirus.brussels

Download deFAQ vaccinatie van UMC Sint-Pieter of raadpleeg de regionale FAQ online.

Juridische basis

Downloaden:

Veelgestelde vragen

FAQ evenementen

Tips voor het heropenen van de winkels

Reizen binnen Europa: let op de kleurencode van je bestemming

Waar kan ik betrouwbare informatie vinden over het Coronavirus?

De FOD Volksgezondheid en de FOD Binnenlandse Zaken hebben een uitgebreide website opgezet waar u alle nuttige informatie kunt vinden: www.info-coronavirus.be/nl

Naar het voorbeeld van de federale overheid en vele andere gemeenten in België heeft de gemeente Elsene zich aangesloten bij het communicatieplatform BE-Alert, waar u via SMS, voicemail of e-mail informatie kunt ontvangen over de evolutie van de situatie. In de huidige situatie beveelt het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) aan om prioriteit te geven aan communicatie via e-mail. Om deze e-mails te ontvangen, kunt u zich registreren via het volgende adres: www.be-alert.be/nl

Laatste verandering: 2021-10-11 10:41:44