Dienst Stedenbouw en Milieu

Elsensesteenweg 168A (2e verdieping) - 1050 Elsene Huisnummer 168 op de Elsensesteenweg lokaliseren

Stedenbouw

Secretariaat voor stedenbouwkundige vergunningen

Tel 02.515.67.78
E-mail : sv at elsene punt brussels

maandag van 9u tot 12u, dinsdag van 9u tot 12u, donderdag van 9u tot 12u, vrijdag van 9u tot 12u

Sluitingsdagen: 21/07, 15/08, 01/11, 11/11, 25/12, 01/01, 01/05

Aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen (voor het bouwen, slopen, renoveren van gebouwen, en voor het plaatsen van reclame- en publiciteitsborden, voor een bestemmings- of gebruikswijziging van een gebouw, , ...). Indienen van documenten in het kader van een aanvraag om stedenbouwkundige vergunning en uitreiking van stedenbouwkundige vergunningen. Raadpleging van stedenbouwkundige bouwtekeningen en stedenbouwkundige vergunningen die nog in behandeling zijn. De aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen die afgesloten zijn, worden bewaard bij de Archiefdienst.

Lijst van samen te stellen dossiers voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning:

Formulieren om te downloaden:

Architecten van de dienst Stedenbouw
Tel. 02.515.67.78

Voor inlichtingen over alle soorten problemen met betrekking tot stedenbouw. Stedenbouwkundige inlichtingen over de reglementaire bepalingen en over de aanvragen om stedenbouwkundige vergunningen die aan openbaar onderzoek moeten worden onderworpen. Openbare onderzoeken en overlegcommissies.

Stedenbouwkundige inlichtingen
Tel : 02.515.67.79
E-mail : si at elsene punt brussels

De cel behandelt de aanvragen voor stedenbouwkundige inlichtingen van een woning bestemd voor verkoop of voor verhuur van meer dan negen jaar of voor een recht van erfpacht of van opstal. Het document geeft inlichtingen over de regels die van toepassing zijn, de toegewezen of geweigerde vergunningen en getuigschriften, de reglementaire bepalingen en wettelijke gebruiken (op basis van de gegevens die we bezitten) alsook de eventuele vaststellingen van overtreding.

Premies
Tel 02.515.67.78

Klachten - Overtredingen
Tel 02.515.67.88 - E-mail : cu at elsene punt brussels

Behandeling van schriftelijke klachten, inbreuken en processen-verbaal.

Ruimtelijke ordening
Tel 02.515.67.26 of 02.515.67.39 of 02.515.67.14


Milieu

E-mail: leefmilieu at elsene punt brussels

Milieuvergunningen
Elsensesteenweg 168A (2e verdieping) - 1050 Elsene Huisnummer 168A op de Elsensesteenweg lokaliseren
Tel 02.515.67.32

Aanvragen van milieuvergunningen. Openbare onderzoeken en overlegcommissies.

Laatste verandering: 2019-05-23 14:51:53