Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Ondersteunende maatregelen

Ondersteunende maatregelen voor handelaren en bedrijven beïnvloed door noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Het college heeft een reglement voorzien voor een premie van € 650 tot 1000 voor handelaren en horeca-uitbaters in Elsene die getroffen zijn door de COVID-crisis. Het gaat om een bijkomende premie bovenop de gewestelijke premie van € 4000,00 : ze zal toegekend worden 513aan handelaars die de aanvraag indienen en die schriftelijk kunnen aantonen dat ze in aanmerking komen voor de steun van het Gewest.

Het bedrag van de forfaitaire vergoeding bedraagt:

 • € 650,00 voor de handelaar(ster)s van wie de activiteitssector, vermeld in de lijst van de NACE-BEL-codes van artikel 2 van het reglement, mocht heropenen vóór 8 juni 2020;
 • € 1.000,00 voor de handelaar(ster)s van wie de activiteitssector, vermeld in de lijst van de NACE-BEL-codes van artikel 2 van het reglement, pas mocht heropenen vanaf 8 juni 2020.

De begroting van een (tweede) Fonds van 2 miljoen euro werd goedgekeurd door het college om deze premie mogelijk te maken. De Elsense handelaren kunnen alle nuttige/gedetailleerde informatie verkrijgen bij de cel Handel (02/515.67.60 - handel at elsene punt brussels.

Deze steun is een bijkomende hulp bij de maatregelen die in Elsene ingevoerd werden bij het aankondigen van de lockdown. Zo heeft de gemeente, bovenop de regelmatige contacten (per videovergadering) met de verschillende handelssectoren en de horeca, onder andere:

 • Een online-enquête gehouden bij de handelaars om hun noden en verwachtingen te kennen;
 • Een eerste Fonds van € 200.000,00 begroot, waarvan een deel ging naar het online verkoopplatform #MaZone, gewijd aan lokale e-commerce (met leveringen per fiets);
 • Enkele tijdelijke terrasuitbreidingen tijdens de COVID-periode toegestaan, georganiseerd en omkaderd;
 • Gratis opleidingen aangeboden (in e-commerce, in het maken van campagnes en in verband met online beoordelingen...);
 • Een 'TAKE AWAY- De Elsense winkeliers leveren bij je thuis'-campagne gevoerd;
 • De huur bevroren van de handelaars die in gemeentelijke gebouwen gevestigd zijn;
 • De belasting op het gebruik van de openbare ruimte voor commerciële doeleinden (terrassen, kraampjes, ambulante handel) en op uithangborden geschorst, en ook de retributies voor standplaatsen op de verschillende markten (met inbegrip van de maand na de laatste fase van de versoepeling).

Gemeentelijke ondersteuning van winkels en bedrijven door:

Regionale steun voor bedrijven en ondernemingen aangeboden door :

Het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), dat verschillende hulpdiensten aanbiedt :

Juridisch

In samenwerking met Bmédiation, de steun van de Sociale en de Brusselse balie, werd de bemiddelingsdienst van het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM) uitgebreid om moeilijke gevallen veroorzaakt door het Coronavirus te behandelen. De dienst wordt aangeboden dankzij een speciale Task Force die ter beschikking staat van ondernemers voor:

 • hen te begeleiden bij de formaliteiten die moeten worden vervuld om te kunnen genieten van de bijzondere steunmaatregelen in het handels- of sociaal recht (beheer van contracten en verplichtingen, teamrelaties, diverse verbintenissen, verzekeringen, enz.) ;
 • de maatregelen te analyseren die van toepassing zijn op elke situatie ;
 • chet adviseren om de juridische en sociale gevolgen van VIDOC19 te beperken. :
  • leaseonderhandelingen;
  • voorraadschorsingen ;
  • contractbreuken
  • partnerschapsconflicten ;
  • ernstige verslechteringen in de relaties met klanten, leveranciers, distributeurs,... die op lange termijn gevaar opleveren ;
  • problemen in verband met arbeids- en onderaannemingscontracten ;
  • conflicten in het kader van exclusieve concessies, franchisecontracten (beheer van een franchisewinkel, enz.).

Boekhouding

Het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM) biedt ook hulp op boekhoudkundig niveau voor :

 • begeleiding bij de formaliteiten die moeten worden vervuld om te kunnen genieten van de bijzondere steunmaatregelen op fiscaal gebied (BTW, belastingen, roerende voorheffing, enz.).;
 • de maatregelen te analyseren die van toepassing zijn op elke situatie ;
 • het adviseren om de financiële gevolgen van Covid-19 te beperken.

In de praktijk moet u voor elk noodgeval 02/533 40 90 bellen en een gratis onderhoud regelen:

Nuttige links over steunmaatregelen voor de handel en het bedrijfsleven op de volgende niveaus :

régional

Federaal

Vakbonden en sociale secretariaten

Nuttige links over particuliere ondersteuningsinitiatieven :

Laatste verandering: 2020-09-22 09:51:00