Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Ondersteunende maatregelen

Ondersteunende maatregelen voor handelaren en bedrijven beïnvloed door noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Om de horecazaken en nachtwinkels, die in het bijzonder getroffen worden door de recentste maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, te steunen, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om een bijkomende premie toe te kennen van:

 • 1.000,00 € voor uitbaters van etablissementen uit de horecasector (restauratie-etablissementen en drankgelegenheden) gelegen op het grondgebied van Elsene, die de deuren moesten sluiten (restaurants die wel afhaalmaaltijden bieden kunnen ook de premie genieten!) ;
 • 650,00 € voor uitbaters van nachtwinkels op het grondgebied van Elsene, die hun openingsuren moesten beperken.

We hebben de te nemen stappen zoveel mogelijk vereenvoudigd zodat de betrokken etablissementen enkel dit formulier hoeven in te dienen.

Ook herinneren we eraan dat de eerste covidpremie (als aanvulling op de gewestelijke premie van 4.000 €), toegekend aan handels- en horecazaken, van 1.000 € voor etablissementen die pas konden heropenen vanaf 8 juni en van 650 € voor de zaken die voordien al konden heropenen, nog aangevraagd kan worden tot 5 december (de deadline voor het indienen van de aanvraag voor de premie) werd dus verlengd. Het bedrag waar de horecazaken op het Elsense grondgebied een beroep kunnen op doen bedraagt dus in totaal 2.000 euro.

Deze nieuwe steunmaatregelen gelden bovenop de reeds eerder ingevoerde voorzieningen in Elsene, die nog steeds van tel zijn, waaronder, onder andere:

Gemeentelijke ondersteuning van winkels en bedrijven door:

Ondersteuning van bedrijven en ondernemingen die door het Gewest worden aangeboden:

Het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM) biedt ook verschillende ondersteunende diensten aan:

Juridisch

In samenwerking met Bmédiation, de steun van de Sociale en de Brusselse balie, werd de bemiddelingsdienst van het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM) uitgebreid om moeilijke gevallen veroorzaakt door het Coronavirus te behandelen. De dienst wordt aangeboden dankzij een speciale Task Force die ter beschikking staat van ondernemers voor:

 • hen te begeleiden bij de formaliteiten die moeten worden vervuld om te kunnen genieten van de bijzondere steunmaatregelen in het handels- of sociaal recht (beheer van contracten en verplichtingen, teamrelaties, diverse verbintenissen, verzekeringen, enz.) ;
 • de maatregelen te analyseren die van toepassing zijn op elke situatie ;
 • het adviseren om de juridische en sociale gevolgen van COVID te beperken. :
  • leaseonderhandelingen;
  • voorraadschorsingen ;
  • contractbreuken
  • partnerschapsconflicten ;
  • ernstige verslechteringen in de relaties met klanten, leveranciers, distributeurs,... die op lange termijn gevaar opleveren ;
  • problemen in verband met arbeids- en onderaannemingscontracten ;
  • conflicten in het kader van exclusieve concessies, franchisecontracten (beheer van een franchisewinkel, enz.).

Boekhouding

Het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM) biedt ook hulp op boekhoudkundig niveau voor :

 • begeleiding bij de formaliteiten die moeten worden vervuld om te kunnen genieten van de bijzondere steunmaatregelen op fiscaal gebied (BTW, belastingen, roerende voorheffing, enz.).;
 • de maatregelen te analyseren die van toepassing zijn op elke situatie ;
 • het adviseren om de financiële gevolgen van Covid-19 te beperken.

In de praktijk moet u voor elk noodgeval 02/533 40 90 bellen en een gratis onderhoud regelen:

Nuttige links over steunmaatregelen voor de handel en het bedrijfsleven op de volgende niveaus :

régional

Federaal

Vakbonden en sociale secretariaten

Nuttige links over particuliere ondersteuningsinitiatieven :

Laatste verandering: 2020-11-18 15:22:16