Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Kasteleinsplein heraanleging

Kasteleinsplein

Waarover gaat het?

De heraanleg van het emblematische Kasteleinsplein! De gemeente Elsene omschrijft het als een voorbeeldproject voor de renovatie van de openbare ruimte. Dat ging natuurlijk gepaard met een participatieve aanpak.

Hoe gebeurde dat?

Met de hulp van een extern adviesbureau werd een gedeelde diagnose opgesteld. Na een veldstudie en een online-enquête werden met de hulp van de burgers de thema's en rode draad van het project vastgesteld.

Op basis hiervan is een voorkeursscenario ontstaan. Het werd in een tweede online-enquête gepresenteerd en voor commentaar aan het publiek voorgelegd.

Het scenario werd aangepast en verfijnd, en een programma-charter werd gecreëerd. Het beschrijft de oriënterende keuzes van het project.

En nu?

Vandaag wedijveren 5 landschapsagentschappen om een ontwikkelingsproject in te dienen, en hun voorstellen moeten de aanbevelingen van het Programma-Charter volgen! Het beste project zal dan worden geselecteerd...

Laatste verandering: 2021-09-22 13:59:54