Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

elsene.be

Laten we de teller op nul zetten

01/03/2021
269
305
331
(+16)
(+18)
(+27)

Call Center

Call center : 0800.35.058

Web-TV

Web TV

Covid19 steunmaatregelen

Ondersteunende acties voor handel

#MaZone

Actualiteit

Lokale mobiliteitscontract Flagey-Vijvers

Het lokale mobiliteitscontract Flagey-Vijvers is een instrument om het verkeer in de wijk af te remmen.  

    
Het werd door het Brussels Gewest in het leven geroepen in het kader van het plan 'Good Move' en wil het transitverkeer in de wijken beperken, een verkeersplan voorstellen, actieve vervoerswijzen en het openbaar vervoer bevorderen en de levenskwaliteit van de inwoners verbeteren.

Geef je mening over jouw buurt via de enquête (Meer info...). Deel het met je buren en vrienden!

Alle informatie over het mobiliteitscontract vind je hier.

Meer info...

Hulp voor eenoudergezinnen

De vzw HAMAC, opgericht in 2018, wil duurzame, verrijkende en structurerende banden creëren tussen eenoudergezinnen, hun kinderen en mantelzorgers, bewoners van dezelfde wijk.

De vrijwilliger of begeleider verbindt zich ertoe regelmatig tijd door te brengen met het kind van een alleenstaande ouder gedurende een periode van één jaar.
Als tegenprestatie biedt de HAMAC de follow-up van elk paar, middelen voor eventuele activiteiten in de buurt en punctuele verenigende en ondersteunende evenementen.

Tot op heden heeft HAMAC 18 paren gevormd, waarvan er 8 effectief zijn en 6 op eigen vleugels vliegen. Zoveel mooie menselijke avonturen.

Gezien het toenemende aantal eenoudergezinnen waar vraag naar is, zijn ze nu zeer actief op zoek naar vrijwillige begeleiders.

In Elsene is de VZW op zoek naar eenoudergezinnen die belangstelling zouden hebben voor het project. Verschillende vrijwilligers staan paraat.

Solo-ouders kunnen hier contact opnemen via onderstaande link of door te bellen naar 0492 43 10 87.

Meer info...

"Opensoon": projectoproep voor Brusselse handelaars

De nieuwe editie van "Opensoon", de projectoproep voor toekomstige handelaars die hun handelsactiviteit wensen te lanceren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is voor geopend verklaard.

De aan de winnaars toegekende steun neemt de vorm aan van een gratis begeleidend aanbod, vergezeld van een subsidie (tot een maximum van 15.000 euro) voor projecten die duurzame praktijken toepassen en aan de volgende criteria voldoen: kwaliteit en originaliteit; ligging; haalbaarheid en commerciële strategie; en de financiële levensvatbaarheid van het project.

Het aanvraagformulier en alle voorwaarden vind je hier:

Meer info...

Lokale mobiliteitscontract Flagey-Vijvers

Het lokale mobiliteitscontract Flagey-Vijvers is een instrument om het verkeer in de wijk af te remmen. Het werd door het Brussels Gewest in het leven geroepen in het kader van het plan Good Move en wil de wijken rustiger maken door het doorgaand verkeer te beperken, een verkeersplan voor te stellen, de voorkeur te geven aan actieve vervoerswijzen en het openbaar vervoer en de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren.

De gemeente Elsene is geselecteerd voor de uitvoering van het Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers, een gemeentelijk en regionaal initiatief aangezien het zowel gemeentelijke als regionale wegen betreft.


Concreet zal de uitwerking van het Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers in 3 fasen verlopen:

1° Diagnose van de huidige situatie
2° Het voorstel van scenario's
3° De selectie van een voorkeursscenario voor de studie

De gemeente wil bewoners, bezoekers en gebruikers betrekken bij de verschillende fasen, te beginnen met de diagnose.

1° De diagnose van februari tot maart 2021

Tijdens deze fase waarderen wij de expertise van de gebruikers op het terrein en inventariseren wij de behoeften en wensen van iedereen (wat moet er verbeterd worden, wat zijn de beperkingen, ...). Om dit te doen, geven we je een afspraak op :

- Zaterdag 27/02/21 van 09u tot 12u op de Flagey-markt - voor de architectuurboekhandel van de faculteit Architectuur La Cambre Horta

- Woensdag 03/03/21 van 11.30 uur tot 14.30 uur Blyckaertsplein

- Dinsdag 09/03/21 van 15u tot 18u Adolphe Saxplein (voor het ziekenhuis van Elsene)

- Donderdag 11/03/21 : Zoom-avond van 19u tot 21u - Inschrijven kan hier.

Wij zullen daar aanwezig zijn om te luisteren naar je voorstellen voor het verbeteren van de openbare ruimte en het delen van het wegennet en om je meer informatie te geven over het potentieel van dit project.

In onze enquête kan je ons ook je mening geven over je buurt. Deel ze met je buren en vrienden! 

Wij zullen ook de tijd nemen om verschillende strategische mobiliteitsactoren te ontmoeten (MIVB, burgergroeperingen, op mobiliteit gerichte verenigingen) om de lopende diagnose te bevestigen en te vervolledigen.

Daarna worden alle meningen geanalyseerd en bestudeerd, zodat de technische werkgroep (bestaande uit technici van de gemeente, Brussel Mobiliteit en een onafhankelijk adviesbureau) een zo goed mogelijk overzicht krijgt om scenario's voor te stellen die gebaseerd zijn op de realiteit op het terrein.

En dan...

2° Voorstel van scenario's (april - mei 2021)

Wij zullen eind april en in de loop van mei bij je terugkomen met verschillende mobiliteitsscenario's voor het netwerk Flagey-Vijvers. Tijdens workshops en via een online-enquête wordt iedereen uitgenodigd om commentaar te leveren op de scenario's die op basis van de diagnose zijn opgesteld.

Er zullen ook workshops worden georganiseerd om iedereen de kans te geven om met didactische hulpmiddelen, voorstellen te doen voor de ontwikkeling van belangrijke kruispunten of bepaalde wegen. Deze instrumenten zullen de aandacht vestigen op de complexiteit van het mobiliteitsvraagstuk en op de noodzaak rekening te houden met het standpunt van alle gebruikers. 

De resultaten van deze burgerraadplegingen zullen worden geanalyseerd door het voor het project verantwoordelijke ontwerpbureau. Aan de hand daarvan zullen de sterke punten van elk scenario worden geïdentificeerd om te komen tot het definitieve scenario waarmee de gestelde doelen kunnen worden bereikt: verhoging van de levenskwaliteit in de wijk door vermindering van het transitoverkeer en herinrichting van een openbare ruimte die beantwoordt aan de behoeften van elk vervoermiddel.

3° Uitvoeringsprogramma (juni - september 2021)

Dit nieuwe verkeersscenario zal in juni worden voorgesteld, samen met een concreet uitvoeringsprogramma in september.

De uitvoering van het nieuwe verkeersscenario zal het voorwerp uitmaken van een tweede fase van het lokale mobiliteitscontract Flagey-Vijvers.

Meer info...

Met het oog op de koude breidt Elsene haar programma voor daklozen uit

Als aanvulling op de regionale maatregelen om de huidige koudegolf het hoofd te bieden, heeft de gemeente Elsene besloten haar programma ten behoeve van daklozen uit te breiden met de hulp van het OCMW.

Concreet word er elke dag van 11 tot 15 uur een verwarmingsruimte ingericht in de lokalen van het OCMW, Boondaalsesteenweg 94. Warme dranken, soep en ver-snaperingen zullen door de gemeentediensten worden aangeboden, evenals toegang tot de toiletten.

Deze maatregel vormt een aanvulling op het winterplan, dat reeds voorziet in een soortgelijke ontvangst in de gemeentelijke restaurants, Vandenbroeckstraat 58 en Boondaalstraat 482, elke dag van 11.00 tot 13.30 uur, alsmede in de organisatie van een dagreceptie in het wijkhuis Malibran, Damstraat 10, op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.30 uur. Overdag kunnen de mensen zich douchen en gebruik maken van een kledingdienst (kleding laten wassen en schone kleding ontvangen).

Als je een dakloze tegenkomt, aarzel dan niet om hem of haar naar deze structuren door te verwijzen.

Als je vragen hebt over de voorwaarden van het winterplan, kan je contact opnemen met het plaatselijke callcenter op 0800.35.058 (van 9.00 tot 12.00 uur).

Meer info...

Meer actualiteit...

e-Loket

Heb je een kaartlezer of de applicatie "itsme"? Dan kun je:

Andere documenten...

Openingsuren, toegang en contact

Alleen op afspraak

Gemeente Elsene

Elsensesteenweg 168
1050 Brussel

Tel. +32 (0)2 515 61 11
Fax +32 (0)2 515 61 59

Facebook

Facebook overslaan

Agenda

Drie sterke vrouwen

Op zondag 7 maart 2021

Spierballen en een dikke nek, dat zijn de grootste troeven van de beroemde worstelaar Eeuwige Beg. Hij komt tegen Malala, Razanna en de oude Anna, die tot zijn grote verbazing véél sterker zijn dan hijzelf...

Meer info...

Dinédit ffusion

Van maandag 8 maart tot woensdag 31 maart 2021

Het Dinédit ffusion project start het jaar 2021 op een artistieke en creatieve manier ter ondersteuning van Brusselse artiesten!

Dinédit ffusion, gecreëerd en bedacht door Dinédit, is een kunstenplatform dat toegankelijk is voor iedereen en dat cultuur steunt dankzij een solidariteitsverkoop tussen beeldende kunstenaars en het grote publiek.

Meer info...

Rondleidingen V.I.P. Bubbles

Van dinsdag 9 maart tot woensdag 31 maart 2021

Tijdens de week kan je onze zalen in alle rust bezoeken. Profiteer ervan om ze te ontdekken met je bubbel en een gids !
 Eén bubbel per rondleiding (max. 5 personen)
Van dinsdag tot vrijdag, buiten de schoolvakanties, tot 31 maart 2021
Reserveer per e-mail (reserveringen@naturalciences.be) of per telefoon (02 627 42 52)

Meer info...

Feed U - See U biomarkt

Van donderdag 11 maart tot donderdag 25 november 2021

See U verwelkomt je elke donderdag van 16 tot 19 uur in de voormalige Manège voor jouw lokale overdekte biomarkt!  Op de "Feed U"-markt kan je niet enkel je boodschappen doen, het is ook een gezellige plek waar je mensen uit jouw buurt kan ontmoeten en kennis kan maken met de residenten van See U.

Meer info...

Les arbres dansent - Eve Calingaert

Van donderdag 11 maart tot zondag 28 maart 2021

Mensen zijn de enige wezens die geloven dat bomen blijven stilstaan. Maar eigenlijk dansen de bomen. Een reeks (inkt-)tekeningen van verschillende grootte, beelden de silhouetten af van bestaande bomen uit Brussel.

Meer info...

Recypark mobiele

Van maandag 29 maart tot vrijdag 2 april 2021

Mis de eerste dagen van het Recypark / mobiele containerparken van het jaar zeker niet!


Tijdstip 9:00 - 18:00

1. 29/03 Gen. Dossin de St. Georgeslaan 2-20
2. 30/03 Snoekstraat
3. 31/03 Juliette Wytsmanstraat
4. 01/04 Kasteleinsplein 
5. 02/04 Dalstraat

NIEUW: het weggeefhoekje! Ziet u iets moois? Neem het mee en geef het een tweede leven!

Meer info...

Cloé du Trèfle

Op zaterdag 3 april 2021

Tussen kleurige electro-pop en symfonische motieven, romantisch proza en stedelijke poëzie wekken de liederen van Cloé du Trèfle, die hier begeleid worden door twee cellisten, golven op in de ziel en metaforen aan het oppervlak.
Reservatie verplicht
Tickets: €12 / €10 / €8

In het kader van "Vrouwenstemmen", ism La Vénerie.

Meer info...

Inleiding tot het boksen

Van dinsdag 6 april tot vrijdag 16 april 2021

Kom, trek bokshandschoenen aan en ontdek deze sport met ervaren coaches.
6 april - Tulpwijk, 13 april - Akarovawijk
9 en 16 april - Fernand Cocqplein
van 9 tot 11 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
Programma is veranderlijk, afhankelijk van de gezondheidsmaatregelen in de strijd tegen COVID-19

Meer info...

Gezondheidsparcours

Van dinsdag 6 april tot vrijdag 16 april 2021

Kom trainen op een gezondheidsparcours met ervaren coaches. Alleen, in gezelschap, of met het gezin, welkom allemaal.
6, 8 en 12 april in het Viaductpark
7 april op het speelplein Renier Chalon
9 april in de Tulpwijk
15 april in de Elswijk
16 april in de Akarovawijk
van 9 tot 11 uur en van 13.30 tot 15.30 uurMeer info...

Atletiek en fietsparcours

Van woensdag 7 april tot woensdag 14 april 2021

Kom en test jezelf op enkele atletieknummers of op een fietsparcours met ervaren coaches.
Vergeet je fiets en je verfrissing niet.
7 en 13 april op Flageyplein en 14 april in de Tulpwijk
van 9 tot 11 uur en van 13.30 tot 15.30 uurMeer info...

Meer activiteiten...

Twitter

Twitter overslaan

Laatste veranderingen

Meest bezochte pagina's

Instagram

Instragram overslaan
SnapWidget · Instagram Widget

Videos

Fotogalerijen

Internationale seniorendag

Kaart