Menu overslaan

Agenda 21

Wat is agenda 21?

Agenda 21 is een actieprogramma dat door een stad of gemeente wordt uitgewerkt om in de 21e eeuw werk te maken van duurzame ontwikkeling op zijn territorium.
De Agenda 21 van de gemeente Elsene is dus een verzameling van alle acties om duurzame ontwikkeling in Elsene te versterken.

Waarom?

Agenda 21 laat toe oplossingen te zoeken voor planetaire vraagstukken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de strijd tegen de opwarming van de aarde, sociale ongelijkheden, de bescherming van de natuurlijke bronnen of de biodiversiteit.
De Agenda 21 van de gemeente Elsene richt zich op uiteenlopende thema's: afvalbeheer, mobiliteit, energie, groene zones, cultuur, gezondheid... en laat toe te voorzien in de behoeften van de gemeente op die verschillende domeinen.

Hoe dan?

Luisteren naar en in dialoog treden met de bevolking en alle lokale spelers is de kern van Agenda 21. De gemeente Elsene hoopt op die manier een actieprogramma uit te werken waarin samen met de inwoners van de gemeente de doelstellingen de middelen worden vastgelegd.
De inwoners worden dan ook betrokken bij de verschillende fasen van de uitwerking van die Agenda 21.

Laatste verandering: 2015-07-10 11:36:21