Menu overslaan

Sluikstorten

Het algemeen politiereglement bepaalt dat het verboden is huishoudelijk afval te deponeren of achter te laten op een andere plaats dan deze voorzien door een wettelijke of reglementaire bepaling en in het bijzonder rond en in publieke prullenbakken, onder de bomen en rond glascontainers.

Het is verboden volledig of gedeeltelijk de inhoud van vuilniszakken, recipiënten of containers te openen, opzettelijk te beschadigen of te storten.

Er bestaan ook gemakkelijke, legale en gratis alternatieven.

Geldboete

Ongeacht de eventuele sanctie uitgesproken door het schepencollege, wordt ieder die de bepalingen van het algemeen politiereglement op het vlak van sluikstorten schendt, bestraft met een administratieve geldboete tot €350.

Laatste verandering: 2015-03-27 14:26:24