Menu overslaan

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling, wat is dat eigenlijk?

Het concept "duurzame ontwikkeling" is ontstaan doordat de internationale gemeenschap zich ervan bewust werd dat ons ontwikkelingsmodel gevaren oplevert voor onze planeet en ons (leef)milieu.

Om het hoofd te bieden aan onrustwekkende verschijnselen zoals de opwarming van de aarde, de achteruitgang van de biodiversiteit, de uitputting van natuurlijke rijkdommen of de steeds groter wordende sociale ongelijkheid, raden de internationale autoriteiten aan om te evolueren naar een ontwikkelingsmodel dat meer respect opbrengt voor mens en milieu.

Volgens het Brundtlandrapport uit 1987 betekent dat het volgende: "een ontwikkeling die aan de behoeften van de huidige generaties beantwoordt zonder dat het vermogen van de toekomstige generaties om te beantwoorden aan de hunne, op het spel wordt gezet."

Daarbij is het ook noodzakelijk om de dialoog en de samenwerking in onze maatschappij te versterken door verschillende belanghebbenden (bewoners, lokale organisaties en privébedrijven) met elkaar in contact te brengen wanneer duurzame acties en projecten worden uitgewerkt en uitgevoerd. De essentie van duurzame ontwikkeling is dus participatie en transversaliteit.

Laatste verandering: 2015-03-27 15:05:20