Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Gedifferentieerd groenbeheer

Na de workshops van Agenda 21 is de gemeente gestart met het gedifferentieerd beheer van de groene ruimte, om de biologische kwaliteiten ervan af te stemmen op het gebruik.

Het principe is simpel en bestaat eruit om de juiste plek op de juiste manier te onderhouden en de groene ruimte te beheren in functie van de bestemming: esthetisch of eerder natuurlijk.

De bedoeling is om het ecologische potentieel van elke groene ruimte te benutten, in overeenstemming met de andere functies (recreatief, esthetisch, ...) maar ook om de technische en menselijke middelen te optimaliseren en tegelijk werktijd te besparen op plaatsen waar het niet nodig is en het te besteden aan belangrijkere plaatsen.

Na een inventaris van de groene ruimte in Elsene werden vier plaatsen geselecteerd voor een pilootproject: het Viaductpark, het Roddelbos, het Albert II-park en de Gray-Kroontuinen.

Het gebruik van pesticiden wordt beperkt, de maaifrequentie aangepast, stukken braakland aangebracht, voorkeur gegeven aan zaaiweides, de beplanting in het midden werd aangepast, snoeien en bijeenharken werden beperkt. We nodigen de natuur uit in de stad dus!

Dit pilootproject omvat ook een opleiding voor de diensten die de groene ruimten onderhouden om hen, indien nodig, bewust te maken over de biodiversiteit die op het spel staat bij deze nieuwe vorm van beheer en over de onderhoudstechnieken die dit met zich meebrengt.

Ook de communicatie over de nieuwe manier van werken zal de nieuwsgierigheid van de bezoekers opwekken.


Regelmatig maaien enkel langs de paden, weide en wilde bloemen elders (voorbeeld van het Reigersbospark)

Laatste verandering: 2015-04-16 15:16:31