Menu overslaan

Diensten voor thuiszorg

De diensten voor gezins- en bejaardenhulp zijn bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om zich te wassen, om te koken, schoon te maken, te strijken, boodschappen te doen, enz.

Op basis van een gesprek met een sociaal assistent worden de behoeften van de aanvrager bepaald. Er wordt een financiële bijdrage gevraagd. De tarieven variëren in functie van de gevraagde diensten (frequentie en aard) en van de inkomsten van de aanvrager. De uurtarieven liggen tussen 0,59 en 7,44 euro.

De huishulp moet een speciale opleiding hebben gevolgd en is erkend door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF). Hij/zij is gebonden aan het beroepsgeheim.

Gemeentedienst

Maaltijden aan huis

De dienst Sociale Zaken bezorgt van maandag tot en met vrijdag maaltijden aan huis voor gepensioneerden en mensen met een beperking die in isolement leven of over een bescheiden inkomen beschikken.

Dienst voor Gezins - en Bejaardenhulp van het OCMW van Elsene

Boondaalsesteenweg 92 - 1050 Elsene
Tel 02.641.56.53 of 02.641.56.27 of 02.641.56.49

Privé-diensten

"Aide & Soins à domicile" van Brussel
Maria Malibranstraat 53 - 1050 Brussel
Tel 02.647.03.66
informations at asdbxl punt be
www.aideetsoinsadomicile.be/nl
Telefonische permanentie 24u/24, 7d/7

Dienst- en hulpcentrum aan huis
Bordeauxstraat 62A - 1060 Brussel
Tel 02.537.98.66

CSD Brussel-Hoofdstad
Sint Bernardusstraat 43 - 1060 Brussel
Tel 02.537.98.66

Laatste verandering: 2023-07-28 12:49:58