Menu overslaan

Veranderen van voornaam

De procedure voor een voornaamsverandering wordt ingediend op afspraak bij de dienst Burgerlijke stand.

Kostprijs van de procedure :

  • 150 EUR voor de 1ste aanvraag
  • 490 EUR vanaf de 2de aanvraag
  • Gratis in voorkomende gevallen:
    • wanneer de aanvrager, die een verzoek indient om de Belgische nationaliteit te bekomen, geen voornaam heeft ;
    • wanneer de initiële voornaam schade berokkend aan de aanvrager (het dossier wordt onderworpen aan de goedkeuring van de ambtenaar van de Burgerlijke stand) ;
    • in het kader van een geslachtswijziging.

Laatste verandering: 2021-12-30 15:31:11