Menu overslaan

Toelage voor verhuizing, inrichting en huishuur

Indien je als huurder wegtrekt uit een ongezonde en/of onaangepaste woning om in een gezonde en aangepaste woning te gaan wonen, kun je een toelage krijgen voor de verhuizing en de inrichting. Als je nieuwe huishuur hoger ligt dan de vorige, kun je bovendien een toelage krijgen voor de huishuur om het verschil te overbruggen. Dit bedrag kan oplopen tot 124 euro per maand.

Om in aanmerking te komen voor deze toelage moet je totaal belastbaar inkomen onder een bepaalde grens liggen. Bovendien moet een vertegenwoordiger van het Gewest de oude en de nieuwe woning bezoeken en een attest opstellen over de hygiëne en/of (on)aangepastheid van de woning.

Wooninformatiecentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WIC)
Vooruitgangstraat 80 - 1035 Brussel
Tel 0800.40.400
E-mail broh.huisvesting@mbhg.irisnet.be

Zie ook: Reservering van parkeerplaatsen

Laatste verandering: 2015-07-10 11:41:07