Voorwaarden en vormregels

Om te mogen trouwen moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de wettelijk voorgeschreven leeftijd: 18 jaar (vreemdelingen moeten meerderjarig zijn volgens hun eigen nationale wet of, afhankelijk van hun nationaliteit, de toestemming van hun ouders krijgen). De jeugdrechtbank is bevoegd om vrijstellingen toe te staan voor ernstige redenen (bijvoorbeeld zwangerschap)
  • de wederzijdse toestemming van de toekomstige echtgenoten
  • het geen verwantschap: in geval van verwantschap in rechte lijn, m.a.w. tussen ascendent (vader, grootvader) en descendent (kind, kleinkind) of in geval van pleegafstamming, is het huwelijk absoluut verboden. Het verbod om te trouwen geldt ook tussen verwanten in de tweede graad (broers, zussen, tussen broers en zussen) en tussen verwanten in de derde graad (tussen oom en nicht of neef, tussen tante en neef of nicht). Het Wetboek voorziet wel dat de Koning dit verbod in de derde graad mag opheffen om ernstige redenen. Dit verbod geldt ook tussen alle kinderen van dezelfde adoptant, al kan ook dit verbod opgeheven worden
  • het geen bigamie: om te huwen moet je vrijgezel zijn, of weduwe(naar), of gescheiden. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs indien hun eigen nationale wetten polygamie toelaten.

Huwelijksaangifte

Om in het huwelijksbootje te treden, moet je bepaalde vormregels in acht nemen:

  • Om zeker goed op de hoogte te zijn van de vereiste documenten en formaliteiten, moet minstens één van de toekomstige echtgenoten (of beiden) zich enkele maanden voor de voorziene datum van de plechtigheid aanmelden in de gemeente waar minstens één van beide partners woont. Breng hiervoor je identiteitskaart mee en een kopie van de identiteitskaart (of het paspoort) van je toekomstige echtgeno(o)t(e).
  • In Elsene moet je je aanmelden bij de dienst Burgerlijke stand.
  • Deze dienst verzamelt gratis de benodigde documenten van de burgerlijke stand en van de bevolkingsdienst die opgemaakt zijn in België (geboorteakte, getuigschrift van woonst,...).  Je krijgt als toekomstige echtpaar een lijst van bijkomende documenten die overgemaakt moeten worden. Deze lijst verschilt naar gelang de situatie van het paar (bijvoorbeeld: ongehuwd, weduwnaar/weduwe of gescheiden; Belg of buitenlander) en sommige documenten moeten wettig verklaard worden.
  • Zes weken voor de voorziene huwelijksdatum moet je je opnieuw aanmelden met de gevraagde documenten. Dit kan je met zijn tweeën doen of alleen. In dat laatste geval moet je naast de vereiste documenten ook verplicht een ingevulde en door de afwezige partner ondertekende volmacht voorleggen. De handtekening moet gewettigd zijn door de gemeente van zijn of haar verblijfplaats.
  • De huwelijksaangifte is dus een verplichte voorafgaandelijke formaliteit, ter vervanging van de officiële aankondiging met aanplakking aan de deur van het gemeentehuis.
Indien je een huwelijkscontract wilt laten opstellen, moet je contact opnemen met de notaris van jouw keuze.

Zie ook: Dienst Burgerlijke stand

Laatste verandering: 2015-05-28 07:46:44