Voornaam van het kind

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand mag in de geboorteakte geen voornaam aannemen die verwarring zou doen ontstaan, of het kind, of nog een derde persoon, zou benadelen (wet van 15 mei 1987). De ambtenaar van de Burgerlijke Stand of zijn vertegenwoordiger kan ertoe gebracht worden voornamen te weigeren die hij als beledigend of bespottelijk beschouwt. Indien de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een voornaam weigert en de ouders ondanks alles hun kind toch de betwiste naam willen geven, moeten ze in beroep gaan bij een burgerlijke rechtbank.

In geval van onenigheid tussen de ouders is de ambtenaar van de Burgerlijke Stand niet bevoegd om te oordelen. Hij kan raad geven, hij kan bijvoorbeeld de gebruikelijke spelling van een naam uitleggen, maar de keuze van de voornaam en van de spelling ligt bij de ouders.

Zie ook: Dienst Burgerlijke Stand, Veranderen van voornaam

Laatste verandering: 2015-04-23 16:58:58