Menu overslaan

Vrijzinnige geboorteplechtigheid

De vrijzinnige geboorteplechtigheid is een ceremonie waarbij het kind wordt voorgesteld aan de Stad. Tijdens deze plechtigheid nemen de peter en meter slechts één verplichting op zich, namelijk de ouders te vervangen in geval van nood, door het kind een opvoeding te geven waarbij het zijn kwaliteiten als mens en burger kan ontwikkelen zodat het een bewuste, vrije burger wordt met zin voor verantwoordelijkheid.

Heel belangrijk bij deze belofte is dat het gaat om een ruim, open opvoedingproject waarbij de vrijheid van het kind volledig wordt geëerbiedigd zonder in zijn naam vroegtijdige filosofische verplichtingen aan te gaan.

Deze plechtigheid wordt gewoonlijk kort na de geboorte gevierd.

Ze kan plaatsvinden op het gemeentehuis (dit gebeurt zo in Elsene), in een vrijzinnig centrum of in een private zaal.

Inlichtingen: Laïcité Elsene VZW
Boondaalsesteenweg 210 - 1050 Elsene
GSM 0473.862.041
annemarie.florin at belgacom punt net

Laatste verandering: 2016-12-29 13:40:51