Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Huwelijkscontract

Het huwelijkscontract is een akte waardoor de (toekomstige) echtgenoten het stelsel van de huwelijksvoorwaarden vaststellen. Indien ze geen huwelijkscontract bepalen, wordt het wettelijke stelsel toegepast (de vroegere "gemeenschap beperkt tot de aanwinsten").

Er bestaan verschillende stelsels van gemeenschap en van scheiding van goederen (eenvoudige gemeenschap of scheiding, met deelname in de aanwinsten, met boedelgemeenschap). Voor meer informatie over de voor- en nadelen van deze formules neem je best contact op met een notaris.

De bepalingen van het huwelijkscontract moeten worden opgesteld vóór de huwelijksplechtigheid, met een door de notaris van jouw keuze opgemaakt akte (art. 1394 van het Burgerlijk Wetboek). Wanneer de akte bij de notaris is ondertekend, wordt een attest opgemaakt dat toegevoegd wordt aan het huwelijksdossier van de dienst Burgerlijke Stand. De huwelijksakte vermeldt het soort contract dat werd gekozen.

Tijdens het huwelijk mogen de echtgenoten een verzoek indienen om wijzigingen in hun huwelijkscontract aan te brengen of om een ander stelsel van huwelijksvoorwaarden te kiezen. Dit gebeurt met een vonnis.

Meer informatie vind je op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat: www.notaris.be

Laatste verandering: 2015-05-19 16:32:50