Menu overslaan

Schotelantennes

Schotelantennes die tegen een huisgevel worden geplaatst, doen de vaak bijzondere architecturale kwaliteiten van de huizen zelden eer aan.

Het College herinnert je er dan ook aan dat het Reglement betreffende het in de openlucht plaatsen van hertz- of schotelantennes en van radio- en televisieantennes (aangenomen door de Gemeenteraad van Elsene op 29 juni 1995) een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning eist en dat de volgende voorschriften moeten worden nageleefd:

  • de antenne mag niet zichtbaar zijn vanop de straat of vanuit de openbare ruimte;
  • per gebouw wordt maximaal één antenne toegelaten (indien er meerdere appartementen in het gebouw zijn wordt slechts één gezamenlijke antenne goedgekeurd);
  • de diameter van de parabool mag niet groter zijn dan 1,20 m;
  • de antennes moeten hetzij op de technische verdieping verborgen staan (indien het gebouw een plat dak heeft), hetzij aan de achterkant van het dak geplaatst worden, hetzij in de tuin staan en door een scherm van planten onzichtbaar zijn.

Indien je eigenaar bent van een dergelijke antenne die niet volgens de regels geplaatst is, raden we je aan alle nodige maatregelen te treffen om de wet en de gemeentelijke reglementen na te leven. De Gemeente kan een proces-verbaal laten opmaken en het Parket van de Procureur des Konings verwittigen.

Laatste verandering: 2015-03-19 15:41:39