Menu overslaan

Overlijdensverklaring

De wet bepaalt geen uiterste termijn voor de overlijdensverklaring, maar er moet wel voor de begrafenis worden gezorgd. Dit heeft als gevolg dat het overlijden zo vlug mogelijk aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand moeten worden meegedeeld: hij/zij is de enige persoon die bevoegd is om een toelating tot begraven op te stellen. Na het officiële overlijdensverslag, opgemaakt door een arts (die eveneens het uur en de oorzaak van het overlijden vaststelt) moeten nochtans 24 uren verplicht voorbijgaan. Te Elsene wordt de overlijdensakte op een bepaald formulier opgesteld. Deze akte moet verplicht door de arts worden opgemaakt die de Gemeente heeft aangeduid en die ze ervoor beloont

De overlijdensverklaring dient afgelegd bij de Dienst Burgerlijke Stand van de plaats waar de persoon is overleden door een meerderjarig, al dan niet verwant tot de overledene (bij voorbeeld, de begrafenisondernemer). Men raadt u nochtans aan om de aanwezigheid van een naast familielid te voorzien om elke vergissing in deze overlijdensverklaring te vermijden.

De personen die de verklaring afleggen dienen zich bij de Dienst Burgerlijke Stand aan te melden met hun identiteitskaart, met het trouwboekje van de overledene en met om het even welk document dat de verklaring kan bevestigen (bij voorbeeld het trouwboekje van de ouders). Indien nodig geven die twee personen ook de laatste wilsbeschikkingen af betreffende de begrafeniswijze van de overledene.

Dienst Burgerlijke Stand

Laatste verandering: 2017-04-14 10:10:56