Menu overslaan

Akten en getuigschriften

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
  • een uittreksel van overlijdensakte. Om een uittreksel van overlijdensakte te bekomen (of een eensluidend verklaard afschrift ervan) dient de verzoeker zich bij het Gemeentebestuur te melden (Dienst Burgerlijke Stand) of een schriftelijke aanvraag in te dienen, met een fotokopie van zijn identiteitskaart en van het trouwboekje.
    Dit uittreksel kan alleen aan een ascendant, een descendent of aan de echtgenoot / echtgenote worden uitgereikt. Dit soort document mag dus bij voorbeeld aan geen collateraal worden bezorgd (broeder, zuster,...) behalve wanneer deze persoon, zoals om het even welke volmachtdrager, zich met een volmacht ondertekend door een gerechtvaardigde persoon en met een kopie van zijn identiteitskaart bij de Gemeente meldt. Het uittreksel kost 8,50 € per akte (de wet voorziet een paar vrijstellingen);
  • een attest van teraardebestelling. Deze attesten dienen om een afwezigheid op het werk te rechtvaardigen wanneer men de begrafenis van een verwante bijwoont. Ze kunnen door het onthaal van de begraafplaats of door de begrafenisonderneming worden opgesteld.

Zie ook: Dienst Burgerlijke stand

Laatste verandering: 2022-08-10 13:37:19