Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Afstaan van het lichaam aan de wetenschap

Indien een persoon zijn lichaam aan de wetenschap wenst na te laten wordt hij verzocht zich rechtstreeks tot de universiteit naar zijn keuze te wenden. De persoon zal duidelijk zijn wens uitdrukken door middel van een eigenhandig schrijven, gedateerd en ondertekend. Hij zal een kopie van dit document behouden en het origineel naar de gekozen Universiteit doorsturen.

De Universiteit zal een ontvangstbewijs of een kaartje naar de gever sturen, dat hij bij zijn identiteitskaart zal toevoegen zodat zijn verwanten of erfgenamen er kennis van kunnen nemen. Bij het overlijden zullen de verwanten de wens van de overledene aan de gemeente mededelen en een kopie bezorgen van het document waardoor hij zijn wens heeft uitgedrukt om zijn lichaam aan de wetenschap na te laten.

De universitaire ziekenhuizen moeten zo vlug mogelijk worden gewaarschuwd. Het stoffelijke overschot moet binnen de 48 uren na het overlijden worden overgebracht. De universitaire ziekenhuizen aanvaarden slechts de lichamen van personen die in België zijn overleden, voor zover ze geen autopsie moeten ondergaan.

De teraardebestelling heeft plaats wanneer alle studies werden uitgevoerd. Een tijdsduur van meerdere weken, maanden en zelfs jaren kan voorbijgaan tussen het nalaten van het lichaam en de teraardebestelling. Behalve indien de familie het uitdrukkelijk heeft gevraagd worden de verwanten van de dag der teraardebestelling niet gewaarschuwd, maar alleen van de plaats waar het stoffelijke overschot ligt. Sommige ziekenhuizen stemmen erin toe om de begrafeniskosten volledig of gedeeltelijk te dragen.