Erfrechtattest

De wet legt financiële instellingen op om alle rekeningen of kluizen van de overledene te blokkeren zodra ze op de hoogte zijn van het overlijden. Om die tegoeden op de rekeningen of in kluizen te deblokkeren, vragen die instellingen meestal dat de erfgenamen ofwel een attest van erfopvolging of een akte van erfopvolging voorleggen.

Meer info op de website van de Belgische Federatie der Notarissen.

Laatste verandering: 2021-11-12 17:27:37