Menu overslaan

Bijzondere situaties

Indien de buurtbewoner een garage heeft en die gelegen is in een betalende zone, moet hij over een kaart beschikken om voor zijn garage te parkeren, zo niet moet hij zijn wagen in de garage parkeren.

Bij wijziging van de nummerplaat kan de parkeervergunning gratis aangepast worden bij Parking.brussels. De aanvrager heeft hiervoor volgende documenten nodig

  • de identiteitskaart
  • de oude parkeervergunning
  • het nieuwe kentekenbewijs
  • de verzekering moet op naam staan van de bestuurder

Bij bedrijfswagens moet de aanvrager vermeld staan als hoofdbestuurder op het verzekeringsdocument.

Wie met een vervangwagen rijdt, kan een vervangingsvergunning aanvragen bij parking.brussels op basis van een document van de garage waaruit blijkt dat het wel degelijk om een vervangwagen gaat. Het document moet beide nummerplaten vermelden.

Bestuurders die over een parkeervergunning voor personen met een beperking beschikken, zijn vrijgesteld van het betalend parkeren in de grijze en rode zones en hoeven geen parkeerschijf te leggen in de blauwe zone.

Voor mensen die niet gedomicilieerd zijn in de sector waar ze willen parkeren, is geen parkeervergunning voorzien. Zij kunnen een garage of een parkeerplaats in een openbare parking huren of voor een ander vervoermiddel kiezen.

Uitzonderingen:

Medische hulpverstrekkers kunnen beschikken over een vrijstellingskaart die geldig is in heel het Gewest.

Gebruikers van huurwagens die gedomicilieerd zijn in Elsene en eigenaars van een tweede verblijf gelegen in Elsene, kunnen een tijdelijke parkeervergunning krijgen. Voor een tweede verblijf dient een attest tweede verblijf voorgelegd te worden, dat bij de dienst taksen kan opgevraagd worden. De tijdelijke vergunning kost 5 euro en is maximum 63 dagen per jaar geldig.

Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat kunnen geen parkeervergunning krijgen. Wel kan wie in Elsene verblijft en de nodige stappen onderneemt om het voertuig in België in te schrijven, een tijdelijke parkeervergunning krijgen.

Deelauto's zijn vrijgesteld van het betalend parkeren in de grijze zones en hoeven geen parkeerschijf te gebruiken in de blauwe zones. In de rode zones moet echter wel betaald worden.

Laatste verandering: 2019-09-03 15:43:41