Menu overslaan

Bijzondere situaties

Indien de buurtbewoner een garage heeft en die gelegen is in een betalende zone, moet hij over een kaart beschikken om voor zijn garage te parkeren, zo niet moet hij zijn wagen in de garage parkeren.

Bij wijziging van de nummerplaat kan de parkeervergunning gratis aangepast worden bij Parking.brussels. De aanvrager heeft hiervoor volgende documenten nodig

  • de identiteitskaart
  • het nieuwe kentekenbewijs
  • de verzekering moet op naam staan van de bestuurder

Bij bedrijfswagens moet de aanvrager vermeld staan als hoofdbestuurder op het verzekeringsdocument.

Wie met een vervangwagen rijdt, kan een vervangingsvergunning aanvragen bij parking.brussels op basis van een document van de garage waaruit blijkt dat het wel degelijk om een vervangwagen gaat. Het document moet beide nummerplaten vermelden.

Bestuurders die over een parkeervergunning voor personen met een beperking beschikken, zijn vrijgesteld van het betalend parkeren in de grijze en rode zones en hoeven geen parkeerschijf te leggen in de blauwe zone.

Uitzonderingen:

Medische hulpverstrekkers kunnen beschikken over een vrijstellingskaart die geldig is in heel het Gewest.

Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat kunnen geen parkeervergunning krijgen. Wel kan wie in Elsene verblijft en de nodige stappen onderneemt om het voertuig in België in te schrijven, een tijdelijke parkeervergunning krijgen.

Deelauto's zijn vrijgesteld van het betalend parkeren in de groene en grijze zones en hoeven geen parkeerschijf te gebruiken in de blauwe zones. In de rode zones moet echter wel betaald worden.

Laatste verandering: 2022-11-09 10:24:49