Projectoproep School-cultuur-wijk

Op deze pagina vindt u alle informatie over de projectoproep School-cultuur-wijk. Kandidaturen staan momenteel open. Uiterste datum voor indiening van de kandidaturen: 3 juni 2019.

Synergieën tussen de scholen, de wijk en de omringende cultuur verbeteren

De wijk Atheneum kenmerkt zich door een hoge concentratie van scholen die weinig of niet in verbinding staan met de omgeving. De scholen staan amper open voor de wijk en de pedagogische mogelijkheden die worden aangeboden, alsook de schoolinfrastructuur, lijken niet open te staan voor de wijk en komen niet ten goede van de bewoners. Hoe kunnen we, in het licht daarvan, de synergieën tussen deze drie centrale elementen verbeteren? Dat is het doel van deze projectoproep. Er zijn tal van actiemogelijkheden die open staan voor elke actor die een origineel en vernieuwend idee voorstelt.

Wat?

Een financiering voor een of meerdere projecten - zie de doelstellingen die zijn vastgesteld in de projectoproep.

Wie?

Bestemd voor vzw's en/of andere rechtspersonen (zelfstandigen, Smart ...)

Waar?

Het project wordt gefinancierd in het kader van het duurzaam wijkcontract Atheneum. Het is bestemd om het socio-economische en socioculturele landschap in de Atheneumwijk te verbeteren waarvan de perimeter hier geraadpleegd kan worden.

Hoeveel?

Het toegekende totaalbedrag voor deze projectoproep bedraagt 120.000,00 EUR. Dit bedrag wordt verdeeld op basis van de ontvangen dossiers en de analyse. Het is dus mogelijk dat het budget wordt verdeeld over meerdere projecten of dat het volledige bedrag daarentegen wordt toegekend aan een enkel project. De gemeente behoudt zich het recht voor om niet het volledige bedrag toe te kennen. In dat geval wordt later een nieuwe projectoproep uitgeschreven.

Wanneer?

De projecten lopen van september 2019 tot en met januari 2021. Deze periode omvat dus het schooljaar 2019-2020 en een deel van het schooljaar 2020-2021.

Kandidaatsdossiers kunnen tot en met 3 juni 2019 worden ingediend. Als uw project wordt geselecteerd, wordt u hiervan tegen eind juli op de hoogte gebracht.

Dossier
Formulier kandidaatstelling
Subsidiereglement
Contact: 02 643 59 83 - brendan.culley at elsene punt brussels

Laatste verandering: 2019-04-15 13:19:04