Menu overslaan

Vragen en antwoorden over het Coronavirus

Blijven de administratieve diensten open?

Diensten aan de bevolking zijn nu alleen nog op afspraak

Sommige diensten kunnen op afstand worden uitgevoerd, vanaf uw computer.

Zo kan je snel en eenvoudig een onlineaanvraag tot adreswijziging indienen of de volgende documenten aanvragen:

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de verrichtingen die je van thuis kan regelen. Op onze website vind je een volledig overzicht van onze onlinediensten.

Hoe ga je te werk?

Surf naar de website van de gemeente en ga naar de rubriek e-Loket.

Vervolgens kan je doorklikken naar:

 • documenten die u meteen kan downloaden
 • documenten die per post verstuurd worden
 • formulieren die u kan invullen en doorsturen naar onze diensten

Voor essentiële diensten die enkel in onze kantoren kunnen worden uitgevoerd, is het verplicht om een afspraak te maken, online of via de volgende nummers:

Stedenbouw

Voor technische informatie of om een dossier te raadplegen, werkt de dienst op afspraak. Om lange wachttijden aan de telefooncentrales te voorkomen, kan je gebruik maken van het onderstaande e-mail adres (ruimtelijkeordening at elsene punt brussels). De telefonische hotlines blijven echter open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 15 uur (02.515.72.10).

Het is niet langer mogelijk om documenten ter plaatse te deponeren. Stuur ze per post (aangetekend) naar het volgende adres: Gemeente Elsene - Dienst Stedenbouw - Elsensesteenweg 168 - 1050 Brussel.

Openbare onderzoeken

Tijdens de volledige duur van het openbaar onderzoek kan u enkel op afspraak het dossier raadplegen of technische uitleg bekomen. Om een afspraak te maken kan u bellen naar het nummer 02.515.72.10 - dienst Stedenbouw, Elsensesteenweg 168 in 1050 Brussel. De afspraken vinden plaats van maandag tot vrijdag: 's morgens tussen 9u en 12u en op donderdag tussen 14u en 20u. Het dragen van een masker is verplicht wanneer u naar een afspraak komt.

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk naar het College van Burgemeester en Schepen gericht worden, op het volgende adres :Gemeente Elsene-168, Elsensesteenweg - 1050 BRUSSEL of op de volgende e-mailadres : openbaaronderzoek at elsene punt brussel.

Tijdens het openbaar onderzoek kan elke persoon schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen vragen om door de Overlegcommissie gehoord te worden.

Overlegcommissies

Tijdens de zittingen zijn de volgende regels van kracht:

 • naleving van de "social distancing" in het kader van de toegang (ingang en uitgang) tot het lokaal dat gebruikt wordt door de overlegcommissie;
 • er wordt aan de aanwezigen gevraagd om hun uitnodiging en een masker mee te nemen;
 • de vergadering is niet openbaar;
 • De aanvrager kan vergezeld of vertegenwoordigd worden door een rechtskundig adviseur of een technisch adviseur (hetzij maximum 2 personen);
 • De personen die gevraagd hebben om gehoord te worden in het kader van het openbaar onderzoek en die volgens de regels opgeroepen werden, mogen niet vergezeld worden. Deze personen kunnen echter vertegenwoordigd worden door een adviseur die volgens de regels een machtiging heeft gekregen en die in het bezit is van een kopie van onderhavige uitnodiging.

Deze nieuwe organisatieregels dienen strikt nageleefd te worden.

Spelpleinen

De speeltuinen blijven open.

Ludotheken

De speelgoedbibliotheek blijft toegankelijk zonder afspraak (ludotheek at elsene punt brussels) alleen voor de uitleendienst:

 • dinsdag : van 10u tot 12u en van 13u tot 17u
 • woensdag : van 13u tot 18u
 • donderdag : van 13u tot 17u
 • vrijdag : van 10u tot 13u en van 14u tot 18u
 • zaterdag : van 10u tot 13u

De louloudotheek is gesloten

Cultuur

De culturele zalen zijn open en ontvangen verschillende activiteiten en publiek met inachtneming van de geldende sanitaire maatregelen. Het Museum van Elsene is gesloten wegens renovatie.

E-mail : cultuur at elsene point brussels - website : cultuur.elsene.be

Bibliotheken

De twee gemeentelijke bibliotheken zijn tot en met 19/11 gesloten voor het publiek, maar boeken kunnen nog steeds worden uitgeleend via een "take away"-dienst. Pakketten kunnen worden opgehaald op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Thuisbezorgingen worden georganiseerd voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen.

BiblioXL (FR) : www.biblioxl.be (het EPN bijft open op afspraak van dinsdag tot vrijdag van 14u tot 17u)
Bib Sans souci (FR) : www.elsene.bibliotheek.be

Sport

Het protocol voor lichamelijke en sportactiviteiten is als volgt vastgesteld:

 • het sportcentrum is 7 dagen per week open van 7.30 tot 23.30 uur ;
 • Covid Safe Ticket verplicht vanaf 16 jaar voor alle binnenactiviteiten en vanaf 100 personen voor buitenactiviteiten;
 • geen toeschouwers behalve ouders die een minderjarige begeleiden ;
 • maskers moeten binnenshuis worden gedragen door kinderen vanaf 6 jaar ;
 • schoolpubliek toegelaten ;
 • kleedkamers toegankelijk maar beperkt tot 15 minuten en verplichte ventilatie;
 • stands voor versnaperingen open tot 23.00 uur volgens cateringprotocol.

Gratis vaccinatie

Wie kan zich laten vaccineren?

 • Mensen van 12 jaar en ouder, ongeacht hun gezondheidstoestand;

Hoe inschrijven?

Waar kan ik me laten vaccineren?

Tot nu toe heeft het Gewest in Brussel 9 vaccinatiecentra gepland. Je bent vrij om het vaccinatiecentrum te kiezen waar je heen wil gaan:

 • Centra van Heizel en Pacheco (1000 Brussel)
 • Centra Joli-Bois (1150 Sint-Pieters-Woluwe), Albert (1190 Vorst), Crossing (1030 Schaarbeek) en Molenbeek
 • Centra Poseidon (1200 Sint-Lambrechts-Woluwe), Van Ophem (1180 Ukkel) en Sporting in Anderlecht.
 • Op termijn zal een 10de vaccinatiecentrum geopend worden in het Militair Hospitaal van Neder-over-Heembeek

Degenen die wij aanbevelen omdat ze dichter bij de verschillende wijken van Elsene liggen, hebben wij vet gedrukt.

coronavirus.brussels/nl/vaccinatiecentra-covid-planning

Ik kan me moeilijk verplaatsen, hoe kom ik naar het vaccinatiecentrum?

De gemeente Elsene wil niemand links laten liggen tijdens deze vaccinatiecampagne, die van cruciaal belang is voor de volksgezondheid.

Daarom worden oplossingen uitgewerkt voor geïsoleerde personen met beperkte mobiliteit. Heb je moeite om je te verplaatsen? Volg de gids: :

Mijn geval Antwoord

Ik ben een persoon met beperkte mobiliteit, maar ik ben nog steeds autonoom en/of ik kan rekenen op de hulp van familie en vrienden.

Alle vaccinatieplaatsen zijn toegankelijk voor PBM's en dicht bij een parkeerplaats. Een familielid kan je vergezellen om je tijdens het hele proces bij te staan, van de ingang tot de uitgang van het vaccinatiecentrum.

Ik geniet reeds van de diensten van de taxivergoeding, de cel mobiliteitsbijstand van het OCMW, het PBM-vervoer van de MIVB of mijn ziekenfonds, de vzw Buurtpensioen.

Zodra je een afspraak hebt gemaakt, kan je contact opnemen met je gebruikelijke contactpersoon.

Ik kan me moeilijk verplaatsen, hoe kom ik naar het vaccinatiecentrum? Ik ben niet op de hoogte van de taxivergoeding of de diensten van de cel mobiliteitshulp van het OCMW, de taxibus, Buurtpensioen of mijn ziekenfonds.

Je kan contact opnemen met ons gemeentelijk callcenter op 0800/350-58 (gratis nummer) zodra je een afspraak hebt gemaakt.

Mijn bewegingen zijn uiterst moeilijk en/of pijnlijk, ik verlaat zeer zelden mijn huis en krijg mijn verzorging van een thuisverpleegkundige.

Vraag uw arts om u in te schrijven voor thuisvaccinaties door de mobiele teams.

Meer informatie over het vaccinatieproces vindt u via coronavirus.brussels

Download deFAQ vaccinatie van UMC Sint-Pieter of raadpleeg de regionale FAQ online.

COVID maatregelen

In het kader van de strijd tegen Covid-19 zijn verschillende maatregelen genomen om besmetting tegen te gaan en te voorkomen dat ziekenhuizen worden overspoeld door ziekenhuisopnames.

Handel

Bekijk hierwat de FOD Economie momenteel voorziet. Een affichesjabloon en een communicatiepakket zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie.

Thuiswerk

Telewerken wordt verplicht, behalve bij essentiële functies. Er zullen controles uitgevoerd worden om toe te zien op de naleving van deze verplichting.

Huwelijken en begrafenissen

Zie FAQ hieronder.

Reizen

De websitewww.info-coronavirus.be wordt regelmatig bijgewerkt en geeft je alle informatie die je nodig hebt.

Tracing

Ik heb Covid symptomen, kan ik zonder doktersvoorschrift getest worden?

Ja, dat is mogelijk en gratis! Je kan de online vragenlijst invullen en daarna een afspraak nemen. Sinds 10 januari 2022 hoeven asymptomatische personen die zijn gevaccineerd (3 doses of 2 doses gedurende minder dan 5 maanden) niet langer te worden getest of in quarantaine te worden geplaatst.

Testcentra

Kijk op coronavirus.brussels

Covid Safe Ticket

Alle relevante informatie is beschikbaar op coronavirus.brussels/covid-safe-ticket/

De CST kan ook worden verkregen via de CovidSafeBE-toepassing :

CovidSafeBE vereist ook itsme.

Je kan je documenten ook opvragen door te bellen naar 02.214.19.19 ; zij zullen je dan per post worden toegezonden.

Heb je nog vragen ?

Ga naar de website van het Covid-certificaat om te reizen.

Juridische basis

Downloaden:

Veelgestelde vragen

FAQ evenementen

Tips voor het heropenen van de winkels

Reizen binnen Europa: let op de kleurencode van je bestemming

Waar kan ik betrouwbare informatie vinden over het Coronavirus?

De FOD Volksgezondheid en de FOD Binnenlandse Zaken hebben een uitgebreide website opgezet waar u alle nuttige informatie kunt vinden: www.info-coronavirus.be/nl

Het Brussels Gewest heeft ook een uitgebreide website geopend over alle aspecten van de pandemie: coronavirus.brussels.

Naar het voorbeeld van de federale overheid en vele andere gemeenten in België heeft de gemeente Elsene zich aangesloten bij het communicatieplatform BE-Alert, waar u via SMS, voicemail of e-mail informatie kunt ontvangen over de evolutie van de situatie. In de huidige situatie beveelt het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) aan om prioriteit te geven aan communicatie via e-mail. Om deze e-mails te ontvangen, kunt u zich registreren via het volgende adres: www.be-alert.be/nl

Laatste verandering: 2022-04-13 13:40:10