Menu overslaan

Ondersteunende maatregelen

Ondersteunende maatregelen voor handelaren en bedrijven beïnvloed door noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Ter ondersteuning van de HoReCa en de nachtwinkels, die in het bijzonder worden getroffen door de laatste maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 te beperken, heeft de gemeente een extra premie toegekend van:

 • 1.000,00 € voor exploitanten van HoReCa-inrichtingen (restaurants en cafés) op het grondgebied van Elsene die moesten worden gesloten ;
 • 650,00 € voor exploitanten van nachtwinkels, gelegen op het grondgebied van Elsene, die hun openingstijden moesten beperken.

Elsene heeft de te nemen stappen zoveel mogelijk vereenvoudigd (verklaring op erewoord).

Deze premie komt bovenop de eerste COVID-premie (aanvullend op de regionale premie van € 4.000), die wordt toegekend aan winkels en de HoReCa, van € 1.000 voor bedrijven die pas vanaf 8 juni konden heropenen en € 650 voor bedrijven die vóór die datum een heropeningsvergunning hadden gekregen. Dit brengt het totale bedrag dat beschikbaar is voor HoReCa op het grondgebied van Elsene op €2.000.

Deze steun vormt een aanvulling op het systeem dat in Elsene is opgezet en dat onder meer het volgende omvat:

 • De uitbreidingen van de terrassen, waar mogelijk
 • Het in kaart brengen van de bedrijven die afhaal- en/of leveringsdiensten aanbieden ;
 • Het online verkoopplatform mymarket.brussels toegewijd aan lokale e-commerce met fietslevering;
 • Gratis opleidingen (e-commerce, campagnecreatie, ....) waarvoor u alle informatie vindt op entreprendrexxl.be;
 • De huurstop in april 2020 voor winkeliers die een gemeenschappelijk pand bezetten;
 • De opschorting van de belastingen op het gebruik van de openbare weg voor commerciële doeleinden (terrassen, schragen, ambulante handel, enz.)..
 • Het Ondernemersloket begeleidt en adviseert zelfstandigen die zich in de gemeente willen vestigen, evenals degenen die reeds gevestigd zijn en vragen hebben.

En ook nog...

 • Volledige steun voor onze incubator "W83 Local test Shop" om bedrijven als Jukebox Clothes, Kaly Ora of De Lana te helpen in deze COVID periode. ;
 • De verandering van formule voor onze kerstmarkt in Elsene, om onze lokale ambachtslieden die aanwezig moesten zijn op onze kerstmarkt te ondersteunen naar een eshop (ook fietslevering)

Gewestelijke en federale steun en bijstand voor winkels en bedrijven:

1819.brussels/nl/blog/covid-19-steunmaatregelen-ondernemingen-handelaars-zelfstandigen

Het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM) biedt ook verschillende ondersteunende diensten aan:

Juridisch

In samenwerking met Bmédiation, de steun van de Sociale en de Brusselse balie, werd de bemiddelingsdienst van het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM) uitgebreid om moeilijke gevallen veroorzaakt door het Coronavirus te behandelen. De dienst wordt aangeboden dankzij een speciale Task Force die ter beschikking staat van ondernemers voor:

 • hen te begeleiden bij de formaliteiten die moeten worden vervuld om te kunnen genieten van de bijzondere steunmaatregelen in het handels- of sociaal recht (beheer van contracten en verplichtingen, teamrelaties, diverse verbintenissen, verzekeringen, enz.) ;
 • de maatregelen te analyseren die van toepassing zijn op elke situatie ;
 • het adviseren om de juridische en sociale gevolgen van COVID te beperken. :
  • leaseonderhandelingen;
  • voorraadschorsingen ;
  • contractbreuken
  • partnerschapsconflicten ;
  • ernstige verslechteringen in de relaties met klanten, leveranciers, distributeurs,... die op lange termijn gevaar opleveren ;
  • problemen in verband met arbeids- en onderaannemingscontracten ;
  • conflicten in het kader van exclusieve concessies, franchisecontracten (beheer van een franchisewinkel, enz.).

Boekhouding

Het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM) biedt ook hulp op boekhoudkundig niveau voor :

 • begeleiding bij de formaliteiten die moeten worden vervuld om te kunnen genieten van de bijzondere steunmaatregelen op fiscaal gebied (BTW, belastingen, roerende voorheffing, enz.).;
 • de maatregelen te analyseren die van toepassing zijn op elke situatie ;
 • het adviseren om de financiële gevolgen van Covid-19 te beperken.

In de praktijk moet u voor elk noodgeval 02/533 40 90 bellen en een gratis onderhoud regelen:

 • met een bemiddelaar-advocaat, schrijf naar info at bmediation punt eu;
 • met een advocaat, accountant of voor elk ander probleem dat een ondernemer tegenkomt, schrijf naar ced at beci.be of telefoneren naar 02/643 78 42

Nuttige links over steunmaatregelen voor de handel en het bedrijfsleven op de volgende niveaus :

Regionaal

Federaal

Vakbonden en sociale secretariaten

Laatste verandering: 2023-01-16 11:44:26