Klimaat en energie

De strijd tegen de klimaatverandering gaat ons allen aan. Iedereen kan op eigen niveau bijdragen en het is ook op die manier dat de gemeente Elsene zich ten volle in de strijd gooit.

In haar beleidsverklaring is één van de doelstellingen van het college om acties op te starten om te strijden tegen de klimaatverandering, in het bijzonder door het opstellen en uitvoeren van een Klimaatplan. Deze 'handleiding' die werd opgesteld in overleg met de Elsenaren, heeft als doel om de Europese klimaatdoelstelllingen te halen en zo onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen. Die acties streven ook naar een aanzienlijke afname van de CO2-voetafdruk van het gemeentebestuur en naar het creëren van mogelijkheden voor de Elsenaren om ze aan te moedigen hetzelfde te doen.

Om haar CO2-voetafdruk te verminderen, stelt de gemeente Elsene haar lokaal actieplan voor energiebeheer in werking dat erop gericht is om de energie-efficiëntie van haar gebouwen te verbeteren. Dit is een belangrijk element, aangezien in het Brusselse Gewest de gebouwen de grootste uitstoot aan broeikasgassen veroorzaken en de tweede grootste uitstoot van luchtvervuilende stoffen.

Meer informatie over het Lokaal Actieplan voor Energiebeheer:

  • updaten van het kadaster van alle gemeentelijke eigendommen met de gemeten oppervlaktes;
  • een energiekadaster opmaken van de gemeentelijke gebouwen (openbare gebouwen en gemeentelijke huisvesting) met het verbruik aan verwarming en elektriciteit van elk (deel van het) gebouw.
  • meetsondes inzetten in de komende jaren om in real time het verbruik te monitoren om op het juiste moment op de juiste plek te kunnen ingrijpen.
  • op die basis een ambitieus actieplan opstarten op de belangrijkse sites om ons energieverbruik met minstens 15% te doen dalen in de eerste cyclus van 4 jaar.

Zie ook: algemene informatie over het actieplan door Leefmilieu Brussel, FAQ over het actieplan door Leefmilieu Brussel, gemeentelijke en gewestelijke energiepremies.

Laatste verandering: 2021-05-19 10:18:45