Menu overslaan

Steun voor sportorganisaties

De COVID-19 crisis heeft geleid tot de sluiting van sportcentra en de annulering van bijna alle sportevenementen en -wedstrijden. De gemeente Elsene maakt een budget vrij dat het mogelijk maakt om de sportbeoefenaars die op haar grondgebied actief zijn bij te staan door een speciale "COVID-19"-premie toe te kennen.

Drie bedragen kunnen worden aangevraagd, afhankelijk van de situatie van de aanvrager:

  • 750,00 EUR (zelfstandige)
  • 1.500,00 EUR (organisatie met minder dan 70 leden of aangeslotenen).
  • 2.500,00 EUR (organisatie met 70 of meer leden of aangeslotenen).

Aanvragen moeten vóór 10 december 2020 worden verzonden via het online formulier en met inachtneming van de voorwaarden van het reglement.

De volgende documenten moeten dan per post worden verstuurd naar sport at elsene punt brussels) :

  • voor elk verzoek een verklaring op erewoord van de verzoeker dat hij door de crisis als gevolg van "COVID-19" is getroffen, hetzij doordat hij inkomstenverlies heeft geleden dat zijn jaarresultaat en zijn vermogen om de vaste kosten te dragen heeft aangetast, hetzij doordat hij extra kosten heeft moeten maken ;
  • <Ðli> voor natuurlijke personen (zelfstandigen), alle bewijsstukken om aan te tonen dat zij hun beroepsactiviteit in hoofdberoep hebben uitgeoefend gedurende een voltooid kalenderjaar;
  • voor natuurlijke personen (zelfstandigen), alle bewijsstukken om aan te tonen dat zij hun beroepsactiviteit in hoofdberoep hebben uitgeoefend gedurende een voltooid kalenderjaar
  • voor sportclubs (de facto vereniging of VZW), bewijs van aansluiting voor ten minste één voltooid kalenderjaar bij een erkende vereniging of federatie.
  • voor sportclubs (de facto vereniging of VZW), bewijs dat de club al minstens een volledig kalenderjaar bestaat.

Het reglement downloaden

Laatste verandering: 2020-12-17 16:00:38