Steun aan jeugdvoorzieningen

Ook de jeugdsector werd op de proef gesteld door de COVID-19-crisis. De gemeente Elsene maakt een budget vrij om jeugdvoorzieningen te steunen bij de uitoefening van hun activiteiten in Elsene door het toekennen van een speciale covidpremie.

De premie van een bedrag van maximum 2.500,00 EUR, kan tot 23 november worden aangevraagd via het online formulier en in navolging van de voorwaarden van het reglement.

Voorwaarden:

  • Een jeugdvoorziening zijn: jeugdvereniging, vzw of andere rechtspersoon die een professionele hoofdactiviteit uitoefent voor de omkadering of organisatie van jeugdactiviteiten voor jongeren van 2,5 tot 26 jaar;
  • Het aanvraagformulier invullen ten laatste op 23 november 2020;
  • Voor elke aanvraag moet een verklaring op eer voorgelegd kunnen worden waaruit blijkt dat de aanvrager schade heeft geleden door de COVID-19-crisis, hetzij door een verlies aan inkomsten met impact op het jaarresultaat en de mogelijkheid om de vaste kosten te dekken, hetzij door bijkomende kosten te hebben moeten maken;
  • Voor rechtspersonen, het inschrijvingsnummer, zodat de gemeente de sociale doelen kan nagaan zoals die in de statuten (Belgisch Staatsblad) beschreven zijn.

Laatste verandering: 2020-11-06 09:24:53