Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live UpdateFermer-Gesloten

Vragen en antwoorden over het Coronavirus - Live Update

Projectoproep "Staycation XL"

De gemeente Elsene doet een oproep voor culturele projecten voor het zomerfestival "Staycation XL".

Projectoproep - dossier in te dienen ten laatste op maandag 19 april 2021 voor 15u.

Wat ?

Staycation XL. Verbinden tijdens de zomer in Elsene is een voorzichtige stap naar het heropbouwen van het sociale en culturele leven in de gemeente met een bijzondere aandacht voor de verbindende rol die culturele initiatieven in de samenleving spelen. 15 projecten ontvangen elk 2.000€ aan financiële ondersteuning en optioneel tot 400€ aan leenkosten voor gemeentelijk materiaal.

Voor welk project?

Het project is een cultureel initiatief dat plaatsvindt in Elsene tussen maandag 21 juni en zondag 19 september 2021.

Het initiatief is gericht op de bewoners en/of bezoekers van de Gemeente Elsene

Het initiatief tracht verbinding te stimuleren door in te zetten op participatie, co-creatie en/of interactie met de buurt/wijk.

Het initiatief is publiek toegankelijk en draagt bij tot een zomers vrijetijdsaanbod

De initiatiefnemer zet in op toegankelijkheid en communiceert meertalig (minstens FR/NL) over en tijdens de activiteit(en).

Het initiatief sluit aan bij minstens één van de volgende thema's:

  • Gelijkwaardigheid en inclusie (verbinden van verschillen)
  • Zelfexpressie en creativiteit (verbinden via creatieve expressie)
  • Eenzaamheid en isolatie (verbondenheid bevorderen)
  • Duurzaamheid en ecologisch bewustzijn (verbinden op lange termijn)

Wie?

De aanvrager kan een natuurlijk persoon of rechtspersoon zijn.

Evaluatiecriteria

  • Thematische aanpak
  • Verbindende kwaliteit
  • Methodologische kwaliteit

Hoe?

Meer informatie over de projectoproep en over de modaliteiten tot indienen van een aanvraagdossier vindt u in het Dossier Projectoproep Staycation 2021.

Het volledige aanvraagdossier moet per mail worden verstuurd naar: cultuur@elsene.brussels en in twee exemplaren per post naar het Gemeentesecretariaat, Elsensesteenweg 168 te 1050 Brussel, ten laatste op maandag 19 april 2021 voor 15:00. Op de enveloppe vermeldt u 'Dienst Cultuur en Wijkleven - Staycation XL 2021'.

Documenten

Informatie

Er worden twee online-informatiesessies georganiseerd: vrijdag 26 maart om 12.30 uur en dinsdag 30 maart om 17.00 uur. Om u in te schrijven en de link naar de vergadering te ontvangen, gelieve een e-mail naar cultuur@elsene.brussels te sturen.

Voor meer informatie: d.H. Jens Dupon - jens.dupon@elsene.brussels - 02 515 64 76. 

Laatste verandering: 2021-04-01 12:19:47